Omgevingsmanager Dijkversterking Cuijk-Ravenstein

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
 1. Contractdocumenten: Met het doen van een inschrijving stemt de inschrijver in met de hierna genoemde contractdocumenten: • Overeenkomst van opdracht • Inkoopvoorwaarden (AWVODI 2018) • Geheimhoudings- en integriteitsverklaring • Verwerkersovereenkomst
 2. Afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau: De kandidaat dient te beschikken over een afgeronde opleiding op tenminste HBO-niveau.
 3. Minimaal 2 jaar relevante werkervaring in de rol van omgevingsmanager: Uit het CV van de kandidaat dient aantoonbaar te blijken dat hij of zij in de afgelopen 10 jaar minimaal 2 jaar relevante werkervaring heeft opgedaan in de rol van omgevingsmanager, binnen projecten van overheidsorganisaties als Waterschap, Rijk, Provincie of Gemeente.
 4. Ervaring met het werken aan grotere complexe projecten en programma's in het fysiek ruimtelijk domein: Uit het CV van de kandidaat dient aantoonbaar te blijken dat hij of zij ervaring heeft met het werken aan grotere complexe projecten en programma's in het fysiek ruimtelijk domein (waterveiligheid, waterbeheer, gebiedsontwikkeling). Onder 'grotere complexe' projecten / programma's wordt o.a. maar niet uitputtend verstaan: een project / programma waarbij sprake is van een wezenlijk maatschappelijk belang, meerdere betrokken partijen / belangen en vraagstukken waarbij veel van vaak ook tegengestelde belangen betrokken zijn.

Wensen:
 • Motivatiebrief: Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria.
  enthousiasme;
  resultaatsgerichtheid en
  samenwerking.

  De bij inschrijving in te dienen motivatiebrief dient maximaal 300 woorden te omvatten en hieruit dient te blijken wat uw drijfveren zijn om deze functie te gaan vervullen.
 • CV met toelichting: Bij inschrijving dient u uw CV met opleiding, relevante werkervaring en trainingen/cursussen in te dienen inclusief een toelichting op uw CV. In de toelichting van maximaal 300 woorden beschrijft u in welke mate u voor voorliggende opdracht relevante kennis en ervaring heeft opgedaan met het werken aan grote complexe projecten en programma's in het fysiek ruimtelijk domein. Ga daarbij met name in op de projecten waaraan u gewerkt heeft, uw rol en bijdrage binnen deze projecten en de relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opgave.

Je kunt reageren tot

16.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op