Opdracht Volgende stap in gebiedsgericht werken

Functie Omschrijving

Opdracht Volgende stap in gebiedsgericht werken

Aanleiding en context
De gemeente Zwolle heeft een advies laten opstellen over de impact van de groei van de stad tot 2040 in relatie tot de ontwikkeling van de Opdracht: volgende stap in gebiedsgericht werken
We willen dus langs twee samenhangende sporen die stap gaan zetten. In de eerste plaats het versterken van het wijkgericht werken in de gehele stad. We willen hierop een ambitie bepalen en vervolgens bepalen langs welke weg we dat kunnen gaan bereiken. Dat betekent de volgende opdracht:
 1. Definieren van scope en ambitieniveau van het gebiedsgericht (wijkgericht) werken voor de gehele stad
 2. Het opstellen van een plan van aanpak voor het versterken hiervan. Het werken aan de samenhang met de hoogdynamische gebieden maakt hier onderdeel vanuit.
 3. Het begeleiden van het implementatietraject


In de tweede plaats willen we snel stappen zetten in het gebiedsgericht werken in een aantal complexe, hoogdynamische gebieden. We zien daarbij de volgende stappen:
 • Het college meenemen in deze volgende stap en bepalen van de bestuurlijke wijze van samenwerking en besluitvorming
 • De keuze van de ‘hoogdynamische’ ontwikkelgebieden
 • Bepalen van de ambitieniveaus in de ontwikkelgebieden
 • Vorming van gebiedsteams
 • Integraal kiezen in de gebieden (agenda’s): prioriteren en programmeren
 • Besluitvormingsproces en verantwoordelijkheden toekennen
 • Ontwikkelen instrumentaria en systemen waar nodig wijzigen


Kern van de opdracht
 1. Opstellen van een plan van aanpak voor de volgende stap in wijkgericht werken in de gehele stad en gebiedsgericht werken voor de complexe, hoogdynamische gebieden
 2. Proces vormgeven van de implementatie en het vormen van een team om deze implementatie te begeleiden.

Wat willen we bereiken?
 • Het samenbrengen van inzichten over gebiedsgericht werken en taalgebruik daarover op elkaar afstemmen
 • Leerervaringen uit lopende processen (o.a. wijkgericht werken, programma maatschappelijke voorzieningen, gebiedsontwikkelingen, opgavegericht werken, etc.) gebruiken voor sturing in ontwikkelgebieden
 • Doel vasthouden: Integraal kiezen in de gebieden (agenda’s): prioriteren en programmeren
 • Het college meenemen in deze volgende stap en bepalen van de wijze van samenwerking en besluitvorming
 • Een keuze maken in welke van de ‘hoogdynamische’ ontwikkelgebieden we anders gaan werken en daarbij het “anders gaan werken” doorontwikkelen
 • Bepalen van de ambitieniveaus in deze ontwikkelgebieden
 • Vorming van gebiedsteams
 • Besluitvormingsproces en verantwoordelijkheden toekennen

Benodigde inzet
Stap 1 is het maken van het plan van aanpak (okt-nov). Het opstellen van het plan zal in samenwerking met sleutelfiguren voor de implementatie moeten worden vormgegeven.
Stap 2 is de implementatie zelf (vanaf okt-ntb datum). We hebben voor deze opdrachten gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar. We willen graag na 4 maanden een tussenevaluatie doen van de opdracht. Voor de uitvoering van de opdracht is ondersteuning beschikbaar

Profiel kenmerken
 • Ervaring (meerjarig) in verandermanagement
 • Werken vanuit bestuurlijke en organisatiedoelen: de collectieve agenda centraal kunnen stellen én zicht hebben op bedrijfsvoering
 • Communicatieskills
 • In staat zijn complexe integrale (binnen)stedelijke ruimtelijke (transformatie) opgaven te regisseren, beheersen, sturen (doorontwikkelen project-/programmamanagement (centraal staan de ontwikkelopgaven))
 • Versterken bestuurlijke en politieke slagkracht (sturen op hoofdlijnen, besluiten die er echt toe doen)
 • Het hebben van conceptueel werk- en denkvermogen voor ontwikkeling gebiedsvisies én vertaling naar ruimtelijke uitwerking (programmatisch werken, sturen op oplossen dilemma’s)
 • Vermogen tot vergroten en verbreden van de deskundigheid in het samenwerken met publieke en private investeerders (verbreden palet aan samenwerkingsvormen)
 • Ervaring met (strategisch) omgevingsmanagement


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Minimaal 3 jaar werkervaring in verandermanagement in de afgelopen 5 jaar.
 2. Minimaal een afgeronde HBO opleiding.
 3. Ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving.
 4. In staat integrale (binnen)stedelijke ruimtelijke (transformatie) opgaven te regisseren, beheersen en sturen .

 • Ervaring met (strategisch) omgevingsmanagement.
 • Op het minimaal 1 relevante referentie toegevoegd.
 • Op het cv een een zelfgeschreven motivatie toegevoegd.

Je kunt reageren tot

03.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op