Pijlermanager Het Nieuwe Fietsen

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
We zoeken een trekker die voor Amsterdam binnen het Programma Fiets de pijler 'Het Nieuwe Fietsen' in goede banen leidt. Het Programma Fiets van de gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen en het halen van de doelen van het Meerjarenplan Fiets 2017 - 2022 (het programma is met een jaar verlengd). Het plan kent drie pijlers, en het programma is op basis daarvan georganiseerd: Comfortabel Doorfietsen (infrastructuur), Gemakkelijk Fietsparkeren (stallingen en openbare ruimte) en Het Nieuwe Fietsen (Gedrag, Innovatie en Fietsstimulering).Als Pijlermanager Het Nieuwe Fietsen ben je meewerkend voorman/vrouw van een team van ca. 5 mensen waarmee je aan de maatregelen werkt, als nodig maatregelen/projecten en onderzoek bij derden uitzet en/of beleg je deze bij de andere pijlers, en haal je bij deze pijlers ook kennis op van daar uitgevoerde innovatieve maatregelen en uitgevoerd onderzoek.Het doel van de pijler is om fietsgebruik in de stad te stimuleren, de gemeentelijke aanpak Fiets (mee) te vernieuwen, en het gedrag van voornamelijk de fietser zelf zo te beïnvloeden dat de fiets het fundamentele onderdeel is en blijft van de bereikbaarheid van Amsterdam dat het is, en Amsterdam daarmee de wereldfietsstad die het is. Het zijn vraagstukken op strategisch, tactisch en operationeel niveau en belangrijk is dat de procestrekker op deze niveaus kan functioneren.Amsterdam profileert zich als fietskennishoofdstad en heeft hiervoor het internationale platform Amsterdam Bike City opgericht. In dit platform staat kennisuitwisseling en innovatie centraal, daarom is het belangrijk dat de procestrekker ervaring heeft met het aansturen van een internationaal kennisplatform en goede contacten heeft met kennisinstellingen zoals hogescholen en universiteiten. Omdat Amsterdamse fietskennis niet direct toepasbaar is in het buitenland is internationale werkervaring belangrijk om zodoende andere steden goed te kunnen helpen.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. In het bezit van een erkend wo diploma voor stedenbouw of gedragsverandering.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
  2. Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
  3. Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring met werken in de openbare ruimte in een stedelijke omgeving.
  4. Minimaal 5 jaar internationale werkervaring. (De kandidaat is verantwoordelijk voor aansturen van het platform Amsterdam Bike City. Hieronder vallen ook de internationale bezoeken aan Amsterdam. Het is belangrijk om internationaal gewerkt te hebben om de context waarin andere steden zich bevinden beter te begrijpen.)
  5. Minimaal 2 jaar ervaring met projectmanagement vanuit een leidinggevende rol en ervaring met advisering van de bestuurlijk verantwoordelijke.
  6. Aantoonbare werkervaring met het aansturen van een internationaal platform voor kennisdeling innovatie en discussie.

  • Bij voorkeur aantoonbare kennis van fietsinnovatie.
  • Bij voorkeur aantoonbare operationele ervaring met uitvoeren van maatregelen/experimenten in de openbare ruimte campagnes/externe communicatie en draagvlakvorming.
  • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met het vertalen van programmadoelstellingen naar praktische werkplannen.
  • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met bestuurlijke besluitvorming in de Amsterdamse gemeentelijke organisatie.

Je kunt reageren tot

04.12.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op