Planoloog

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
  • Je gaat, in een team van 15 planologen, ruimtelijke plannen opstellen en procedureel begeleiden. Denk hierbij aan bestemmingsplannen en afwijkingsprocedures, zowel in stedelijk als in landelijk gebied.
  • Je behandelt vooronderzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan.
  • Je stelt ruimtelijke onderbouwingen en (juridische) adviezen op.
  • Je coördineert en bereidt ruimtelijke initiatieven voor.
  • Je vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de gemeente bij procedures (bezwarencommissie, Raad van State, ed.).
  • Je beantwoordt publieksvragen. Daar waar nodig werk je vanuit de publieksbalie.
  • Je ondersteunt de bestuurder bij Commissie en Raadsvergaderingen.


Verantwoordelijkheden:

Zie opdrachtomschrijvingFunctie eisen (1) en -wensen (•)


Je kunt reageren tot

11.12.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op