Praktijkondersteuner Jeugd (26/5/2023)

Functie Omschrijving

Algemene omschrijving.
In de gemeente Assen is een nauwe samenwerking tussen huisartsen en het jeugddomein. We werken samen aan het zo laagdrempelig mogelijk, zo dichtbij mogelijk en zo snel mogelijk jeugdigen en/of hun ouders/verzorgers te ondersteunen bij opvoed-, opgroei- of psychosociale problematiek. De gemeente Assen financiert om die reden Praktijkondersteuners Huisartsen (POH) Jeugd. In alle 14 huisartspraktijken in de stad Assen wordt de POH Jeugd ingezet om jeugdigen en/of hun ouders te ondersteunen en wanneer nodig te begeleiden naar de juiste hulp. Als POH Jeugd werk je onder regie en verantwoordelijkheid van de huisarts. De gemeente Assen vervult de rol van opdrachtgever.

Wat ga je doen?
Als POH Jeugd bied je tijdig, zonder wachtlijst en in een laagdrempelige omgeving ondersteuning en hulp aan jeugdigen en/of hun ouders/opvoeders die hiervoor bij de huisarts komen. Je brengt in enkele gesprekken de problemen van de jeugdige en het gezin in kaart en komt tot een advies. Dit doe je tijdens een spreekuur binnen de huisartspraktijk. Je bent in staat zelfstandig een diagnose te stellen, jeugdigen en/of ouders te begeleiden cq te behandelen op hun weg naar herstel of te zorgen voor een juiste doorverwijzing of toeleiding. Je bent in staat om te begeleiden/behandelen volgens een met de jeugdigen en/of ouders afgesproken behandelplan. Voor de huisartsen ben je een sparringpartner rondom jeugdcasuïstiek. Je bent een linking pin naar (voorliggende) voorzieningen zoals buurtteams, V.O jeugdteam en het onderwijs en vormt een schakel naar jeugdhulporganisaties.

Positionering.
De Praktijkondersteuner Jeugd blijft in dienst van de eigen organisatie. De huisartsenpraktijk is je werklocatie en het huisartsenteam het team waarmee je het meest direct samenwerkt. De POH-ers Jeugd die in Assen werkzaam zijn binnen de verschillende huisartsenpraktijken, vormen tezamen het team POH Jeugd.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Functieprofiel POH Jeugd. - Je hebt een afgeronde HBO (bijvoorbeeld SPH (Sociaal Pedagogische Hulpverlening) of SPV (Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige) of een WO-opleiding psychologie of (ortho)pedagogiek
 2. - Je bent geregistreerd als jeugdzorgwerker (SKJ) of BIG geregistreerd
 3. - Je hebt kennis van en ervaring met huisartsenzorg en psychosociale jeugdhulpverlening
 4. - Je hebt kennis van en ervaring met kind-/oudersysteem
 5. - Je hebt ervaring met relevante screeningsmethoden
 6. - Je bent in staat problematiek te herkennen , een diagnose te stellen en kortdurende behandeling uit te voeren
 7. - Je hebt zicht op de sociale kaart van de gemeente Assen, dus zowel op voorliggende voorzieningen als op en op het (specialistische) jeugdzorgaanbod
 8. - Je bent een gedreven professional en gemotiveerd om te werken aan kwaliteitsverbetering
 9. - Je bent flexibel en hebt een collegiale instelling
 10. - Je bent bereid onderdeel uit te maken van het huisartsenteam en te werken binnen de in de huisartspraktijk geldende (privacy)regels. Wat bieden wij? - Een prettige werksfeer in een team van enthousiaste collega’s, waarbij kwaliteit voorop staat. - Een dynamische werkomgeving, waarin je samenwerkt met huisartsen, maatschappelijke partners en gemeente. - Mogelijkheid voor intervisie (kan aanvullend op de werkuren gedeclareerd worden)
 11. Overige informatie Werkdagen en werktijden zijn in overleg en afhankelijk van de mogelijkheden binnen de huisartsenpraktijk waar je gaat werken.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

08.06.2023

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op