Proces- en Portfoliomanager

Functie Omschrijving

Functie: Proces- en portfoliomanager (deels op kantoor deels thuis gedurende de nu geldende coronamaatregelen)

Organisatie:

De Dienst Testen is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en is de opvolger van het Landelijk Coördinatieteam Diagnostische Keten (LC DK). De Dienst Testen coördineert de landelijke teststromen voor COVID -19 vanuit GGD’en naar de laboratoria. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten om van de Dienst Testen een uitvoerende dienst van de Rijksoverheid te maken en krijgt een structurele positie binnen VWS.
De diagnostische keten is enerzijds het netwerk van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en anderzijds het netwerk van laboratoria. De GGD’en organiseren de inrichting van de teststraten en nemen testmonsters af, de laboratoria analyseren de monsters. De Dienst Testen faciliteert de samenwerking binnen deze keten en de opschaling van de COVID-19-testcapaciteit. Dit doen we door data te verzamelen over:
• de verwachte vraag naar testen;
• de beschikbare testcapaciteit per lab;
• de voorraden van testmaterialen.
Op basis van deze gegevens coördineren wij de monsterstromen van GGD’en naar laboratoria en de verdeling van de testmaterialen. Dat vergt afstemming met alle betrokken ketenpartners en stakeholders, zeker nu nieuwe testmethoden ingevoerd worden en de (verwachte) vraag naar testen fors toeneemt. Adequate informatie is daarbij van het grootste belang. De Dienst Testen voert de regie over deze hele testketen tijdens de huidige COVID -19 pandemie en in de toekomst voor mogelijke andere pandemieën.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. We zoeken iemand die in staat is om een plan van aanpak te schrijven en
(met “de voeten in de klei”) dit plan te implementeren. Geen zwaargewicht; wel een aanpakker met verstand van (en een paar jaar werkervaring met) projectleiding. Project leiden dmv structuur en overzicht aanbrengen (onder de huidige hectische omstandigheden). Het werkveld bestaat uit diverse beleidonderdelen die worden uitgevoerd vanuit verschillende projecten die vanuit de pandemie noodzakelijk zijn.

Als procesmanager heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Je brengt werkprocessen in kaart in samenwerking met betrokken disciplines;
• Je organiseert evaluatiemomenten om werkprocessen verder te optimaliseren;
• Je implementeert nieuwe of gewijzigde werkprocessen in de betrokken teams.
• Je organiseert en faciliteert bijeenkomsten om procesmatig werken binnen de organisatie te verbeteren;
• Je ondersteunt teams en individuen bij procesmatig werken.

Als portfoliomanager heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden:
• Je houdt centraal overzicht van alle lopende projecten binnen de organisatie en analyseert de voortgang;
• Je bewaakt de samenhang tussen verschillende projecten en de strategische doelen van de organisatie;
• Je verzamelt projectvoorstellen ter goedkeuring en ondersteunt waar nodig bij het opstellen van projectvoorstellen;
• Je monitort evt. knelpunten, risico’s en beschikbare resources en adviseert hierover;
• Je motiveert de betrokkenen om de gestelde doelen te realiseren;
• Je stuurt aan op het projectmatig werken binnen de organisatie en helpt teams daarbij;
• Je stelt dashboards en rapportages op, op basis van de gegevens uit het portfolio.

Werkervaring:
• Je hebt minimaal 3 jaar kennis van projectmanagement

Opleidingseisen:
• Je hebt een afgeronde wo-opleiding en wo-werk- en –denkniveau;

Competenties:
• Je bent vaardig in het analyseren van wensen en behoeften en het vertalen daarvan in realiseerbare projecten;
• Je bent schriftelijk en mondeling communicatief sterk en weet te verbinden met alle lagen van de organisatie;
• Je werkt gestructureerd en houdt goed het overzicht in een multidisciplinaire omgeving;
• Je weet hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden;
• Je bent vaardig op het gebied van planning, coördineren en organiseren;
• Je bent integer, proactief en ziet kansen om de organisatie verder te professionaliseren;
• Je weet hoe je adviezen tot stand kan brengen en kan deze ook duidelijk toelichten.

Bijzonderheden:
Opdrachtnemer deelt de werkzaamheden zelfstandig in wanneer het een opdracht op ZZP-basis betreft. Wel vindt - voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is - afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. De Kndidaat heeft minimaal 3 jaar kennis van projectmanagement en dit is duidelijk uit het CV op te maken.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

28.11.2021

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
  • Zuid-Holland
  • Utrecht
  • Projectbasis
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op