Procesmanager/Adviseur Twentse Kracht

Functie Omschrijving

Procesmanager Twentse Kracht

Context van de opdracht
Twentse Kracht is een samenwerkingsplatform van 22 overheidswerkgevers in Twente. Het platform bestaat uit de 14 Twentse gemeenten en een achttal andere overheids(gelieerde) organisaties, zoals het Waterschap Vechtstromen, de Stadsbank Oost Nederland. Op www.twentsekracht.com is nadere informatie te vinden over de deelnemende organisaties.

Het platform Twentse Kracht is ontstaan vanuit de wens en de noodzaak om in regionaal verband arbeidsmobiliteit, flexibele en duurzame inzetbaarheid, ontwikkeling en aantrekkelijk werkgeverschap op te pakken. De samenwerking in het platform legt het accent op het beperken van kwetsbaarheid, kwaliteit, benutten van kansen en kostenbesparing, met ruimte voor verschillen in mate, schaal en aansluitsnelheid. Deze accenten staan voor samenwerking met het doel om gemeenschappelijkheid, verbinding en identiteit te bevorderen.

heeft als doelstelling om gezamenlijk talent te ontwikkelen en onderlinge mobiliteit te bevorderen. De drie hoofdactiviteiten van Twentse Kracht zijn:
 1. Gezamenlijk intern vacatureplatform
 2. Gezamenlijke academie, de Twentse School
 3. Het Traineeship Twentse Overheid

Daarnaast wordt thematisch samengewerkt op onderwerpen als arbeidsmarktcommunicatie, loopbaanontwikkeling en (inspiratie)evenementen gericht op persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.

Twentse Kracht is geen rechtspersoon. Deelname vindt plaats op basis van samenwerkingsovereenkomsten, waarbij sprake is van volledige dan wel gedeeltelijke deelname aan de Twentse Kracht activiteiten en de bijbehorende (financiële) verantwoordelijkheid.

Activiteiten worden deels uitgevoerd door inzet van met name HR-capaciteit vanuit de deelnemende organisaties. Voor de uitvoering van de dagelijkse activiteiten is een kleine kern van professionals in dienst van de hostende organisatie. De Regio Twente treedt tot 1 januari 2022 op als host van Twentse Kracht, maar vanaf die datum gaat deze rol over naar de gemeente Enschede. Dat betekent oa dat de betreffende professionals (Coördinator Twentse Kracht, Consulent Twentse School) en de huidige lichting van 14 trainees per 1 januari 2022 in dienst zullen treden van de gemeente Enschede.

Het opdrachtgeverschap voor Twentse Kracht is in handen van de Kring van Gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten en de directies van de overige aangesloten organisaties. In de praktijk ligt het zwaartepunt van de opdrachtgeversrol bij de Kring van Gemeentesecretarissen. Een Regiegroep, met HR-vertegenwoordiging vanuit alle deelnemende organisaties treedt adviserend op naar de Kring. Vanuit de Kring is een coördinerend gemeentesecretaris aangewezen, die tezamen met de Coördinator Twentse Kracht en twee (jaarlijks wisselende) leden van de Regiegroep de rol van ‘dagelijks bestuur’ invult.

Aanleiding voor de opdracht
Twentse Kracht buigt zich al een tijdje over haar doorontwikkelingsvraag, ingegeven door verschillende in- en externe ontwikkelingen. Tegelijkertijd is recentelijk de Coördinator Twentse Kracht vertrokken naar een andere baan. Het profiel van de te werven nieuwe coördinator hangt nauw samen met de doorontwikkeling van het platform. Om die reden heeft de Kring besloten om:
 1. De rol van Coördinator Twentse Kracht tijdelijk in te vullen (tijdelijke coördinator is inmiddels gestart).
 2. Een tijdelijke externe procesbegeleider/adviseur aan te trekken om het proces van doorontwikkeling Twentse Kracht te begeleiden en te versnellen. De externe procesbegeleider/adviseur regisseert een interactief proces van 3 maanden, waarbij hij/zij alle stakeholders betrekt, behoeften, verwachtingen, kansen en bedreigingen inventariseert en samenvat in een advies aan de Kring van Gemeentesecretarissen en de Regiegroep.

De opdracht
Het resultaat van de opdracht is een advies aan de Kring en de Regiegroep Twentse Kracht, waarin de
doorontwikkelingsrichting van Twentse Kracht concreet wordt gemaakt en waarin naar voren komt hoe de samenwerking verder vorm krijgt, wat hier voor nodig is en op welke gebieden wordt samengewerkt.

De opdrachtnemer betrekt daarbij alle deelnemende organisaties en onderzoekt in welke mate:
 • De huidige visie van Twentse Kracht aansluit bij de behoeften en verbondenheid van de deelnemende organisaties;
 • Welke gezamenlijke opgaven kansen worden gezien voor samenwerking;
 • De huidige vorm en inhoud van de verschillende Twentse Kracht onderdelen (Twentse School, vacatureplatform, traineeship, gezamenlijke webportal) voorzien in de behoefte;
 • Deelnemende organisaties bereid zijn personele inzet te leveren of de keuze maken om (enkel) financieel bij te dragen (daarmee hangt de invulling van de personele bezetting van Twentse Kracht samen);
 • De huidige structuur (coördinerend gemeentesecretaris, coördinator TK, afstemmingsoverleg, regiegroep) nog passend en effectief is en of de financiële verantwoording van Twentse Kracht voldoet aan de behoefte van de deelnemers;
 • Deelnemers kansen zien om mobiliteit onder werknemers te bevorderen (Twentse banenmarkt, klussenbank, voorrangspositie van werknemers bij selectieprocedures);
 • De deelnemende organisaties kansen zien in uitbreiding of juist beperking van het platform, zowel qua deelnemers als qua aanbod/onderdelen, en neemt in het advies ook het scenario mee wat gevolgen zijn van inkrimping of zelfs stoppen met het platform Twentse Kracht of onderdelen daarvan.

Profiel van opdrachtnemer
Wij zoeken voor deze opdracht iemand met aantoonbare ruime consultancy ervaring in strategiebepaling van met name strategische allianties in de overheidsbranche. De persoon van de opdrachtnemer is een stevige onafhankelijke consultant, die verbindend optreedt, stuurt op een open overlegsfeer, en de belangen van de verschillende stakeholders goed weet te doorgronden en te benoemen. De opdrachtnemer weet de input van de stakeholders om te zetten naar een heldere analyse en op te schrijven in een scherp en richtinggevend advies, waarin verschillende scenario’s zijn afgewogen. Opdrachtnemer hanteert in het proces werkvormen, waarbij de betrokken partijen maximaal participeren.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Minimaal 5 jaar werkervaring als consultant, bij voorkeur binnen de overheid in de afgelopen 15 jaar
 2. Minimaal een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in de richting van Bestuurskunde / Organisatiekunde
 3. In het CV een korte beschrijving met de uitwerking van soortgelijke opdrachten

 • Aantoonbare werkervaring als procesbegeleider
 • Minimaal een afgeronde WO opleiding, bij voorkeur in de richting van Bestuurskunde / Organisatiekunde
 • Minimaal 5 jaar werkervaring als consultant, bij voorkeur binnen de overheid in de afgelopen 15 jaar
 • Aantoonbare werkervaring met strategische allianties, wat blijkt uit de beschrijving van recente opdrachten
 • Een korte zelfgeschreven motivatie toegevoegd op het CV.
 • Minimaal 1 referentie met contactgegevens toegevoegd op het CV.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

01.12.2021

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Overijssel
 • Projectbasis
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318
Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op