Procesmanager beleidstrajecten

Functie omschrijving

Opdracht:
We zoeken een procesmanager die kan zorgen dat bepaalde beleidstrajecten vlotter wordt doorlopen, dat de verwachtingen beter worden gemanaged en dat er meer draagvlak ontstaat voor het eindproduct.Er zijn vele definities van procesmanagement, maar hier wordt bedoeld: het managen van een idee. Procesmanagement is het systematisch en doordacht versterken van een idee door de inhoudelijke zeggingskracht van het idee te versterken en tegelijkertijd het draagvlak voor het idee te vergroten. En daarmee is het anders dan bijvoorbeeld projectmanagement, want het resultaat staat niet vast. En het is ook iets anders dan procesverbetering in de zin van bijvoorbeeld de Lean / Six Sigma aanpak. Het gaat namelijk niet over het verbeteren van een (herhaalbaar) proces maar om het managen van een eenmalig proces rondom een uniek idee.Het werken met een procesmanager voor beleidstrajecten is nieuw voor de organisatie. De meest gebruikelijke aanpak bij het ontwikkelen van beleid tot nu toe is het trekkerschap neer te leggen bij degene die er het meest verstand van heeft. Nu is het uiteraard van groot belang om de inhoudelijke deskundigheid goed in de aanpak te verankeren, maar trekkerschap beleggen bij een specialist brengt ook een aantal serieuze beperkingen met zich mee. De trekker is immers ook verantwoordelijk voor het versterken van het draagvlak voor het idee. Dat vraagt vooral goed luisteren naar de ideeën van anderen. En oog voor de belangen achter die ideeën. Een zekere onafhankelijkheid en afstand tot de materie kan daarbij helpen, maar dat valt niet mee als je zelf de deskundige bent.Er is nog niet bepaald op welke beleidstrajecten de procesmanager ingezet zal worden. Dat wordt een kwestie van het matchen van vraag en aanbod. Ook de precieze rolverdeling is een kwestie van maatwerk. Er kan voor worden gekozen om het trekkerschap helemaal bij de procesmanager te beleggen, maar een tweehoofdige aansturing – in combinatie met de inhoudelijk deskundige – kan ook. Zoals een balletgezelschap ook een artistiek en een zakelijk leider kan hebben. Daarbij is dan wel van belang dat de rollen en verantwoordelijkheden helder zijn.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Wensen:
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van beleidsontwikkeltrajecten in een overheidsorganisatie in de afgelopen 10 jaar
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met een beleidsontwikkeling in een politiek-bestuurlijke omgeving (ministerie provincie of gemeente) in de afgelopen 10 jaar
• Aantoonbare werkervaring met het actief betrekken van inwoners bij beleidstrajecten in de afgelopen 5 jaar
• Aantoonbare kennis van één of meer methoden van procesmanagement (bijvoorbeeld door gevolgde trainingen) .

Eisen:
1. Aantoonbare eindverantwoordelijkheid voor minstens 3 verschillende beleidsontwikkeltrajecten in de afgelopen 10 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een toelichting)
2. Minimaal voor 20 uur per week beschikbaar per 1 november 2021.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

19.10.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op