Procesmanager IT (Operationeel)

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart.

Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken.

Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Procesmanagement is op zoek naar een Procesmanager IT.

Je komt te werken op de afdeling Procesmanagement met 5 collega’s. Jullie zullen gezamenlijk de uitdaging aangaan om het ITIL framewerk te integreren met de agile werkwijze van de DevOps teams binnen de directie BOI(Beheer, Ontwikkeling en IT). De komende maanden zal de focus ook liggen op de implementatie van onze Servicemanagement tool ServiceNow. Deze implementatie maakt het noodzakelijk alle operationele processen tegen het licht te houden en indien nodig het aanpassen van de procesbeschrijvingen. Het uiteindelijke doel is om samen een afdeling te vormen waarbij alle procesmanagers generiek ingezet kunnen worden, om zo alle IT-teams op basis van ITIL v4 framewerk te faciliteren en te ondersteunen. Kadaster infrastructuur is uitbesteed aan een 3e partij.

Opdrachtomschrijving
De komende maanden zal de focus ook liggen op de implementatie van onze Servicemanagement tool ServiceNow. Deze implementatie maakt het noodzakelijk alle operationele processen tegen het licht te houden en indien nodig het aanpassen van de procesbeschrijvingen. Het uiteindelijke doel is om samen een afdeling te vormen waarbij alle procesmanagers generiek ingezet kunnen worden, om zo alle IT-teams op basis van ITIL v4 framewerk te faciliteren en te ondersteunen. Kadaster infrastructuur is uitbesteed aan een 3e partij.

Belangrijkste technieken, methoden en tools

 • Service Now
 • Blue Dolphin


Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

Als procesmanager IT zorg je ervoor dat:

 • Operationele IT-processen actueel en eenduidig zijn en juist gefaciliteerd worden;
 • Je nieuwe inzichten brengt en werkwijzen toepasbaar maakt op de procesgebieden;
 • KPI’s worden vastgelegd;
 • Je rapporteert over de kwaliteit en performance van de processen en KPI’s;
 • Je de prestaties en belemmeringen van eigen en samenhangend werk bespreekt en deelt met je teamgenoten en opdrachtgevers;
 • Impedements/blokkades in eigen werk naar het juiste echelon worden geëscaleerd en besproken.


Naast bovenstaande werkzaamheden ben je verantwoordelijk voor:

 • Uitvoerende taken binnen de servicemanagementprocessen, zoals het optreden als major incident manager bij grote verstoringen.
 • Het coördineren van de afstemming rondom changemanagementvraagstukken.
 • Het bijeenbrengen van de juiste expertise bij het oplossen van dienst- en overstijgende problematieken.
 • Tenslotte draag je bij aan sfeer en cohesie binnen het team procesmanagers en heb je samenwerken hoog in het vaandel staan.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken
 2. U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 3. Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
 4. Diploma op hbo -en / -of academisch-niveau
 5. Minimaal 4 jaar ervaring in een vergelijkbare functie en verantwoordelijk voor de IT dienstverlening
 6. ITIL V4 gecertificeerd
 7. Aantoonbaar track record in proces verbetering
 8. Ervaring met het werken met ITIL processen in een Agile omgeving, werken met DevOps teams en kennis van SAFE

Je kunt reageren tot

03.10.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op