Gemeente 's-Hertogenbosch

Procesmanager verduurzaming bedrijventerreinen

Functie omschrijving

Opdracht Rietvelden:

Werkuren: Gemiddeld 16 uur per week

Details: Bedrijventerrein De Rietvelden (incl. De Vutter en Ertveld) is aangewezen als één van de zogenoemde Grote Oogstterreinen in Noord Brabant. Om de verduurzaming op dit terrein te versnellen heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met ondernemersverenging Rietvelden de Vutter (RIVU) en de provincie Noord Brabant een Plan van Aanpak opgesteld. Ambities, doelstellingen en acties zijn daarin uitgewerkt in vier actielijnen (1) Energiebesparing en duurzaam verbouwen, (2) Local Energy hub en basisvoorziening energienet, (3) groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit en (4) circulaire economie. De uitvoering van dit plan loopt van 1 januari 2023 tot 31 december 2026. Voor verdere toelichting wordt volstaan met een verwijzing naar bijgevoegd Plan van Aanpak. Beschikbaar budget € 700.000,--.

Opdracht De Brand:

Werkuren: Gemiddeld 8 uur per week

Details: Bedrijventerreinvereniging De Brand wil de verduurzaming op dit terrein versnellen. De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft samenmet de vereniging en VNO NCW een Plan van Aanpak opgesteld. Ambities, doelstellingen en acties zijn uitgewerkt mbv vieractielijnen: (1) Energiebesparing en duurzaam verbouwen, (2) energietransitie, (3) groen, klimaatbestendig en duurzame mobiliteit en (4) circulaire economie. Daarnaast heeft bedrijventerreinenvereniging De Brand zelf een plan van aanpak (roadmap) opgesteld specifiek voor programmalijn 2 de energietransitie. Beide documenten hebben geleid tot de ondertekening van een Greendeal met de provincie Noord-Brabant en de Rabobank als partners. De uitvoering van de roadmap loopt van september 2023 tot 31 december 2025. Voor verdere toelichting verwijzen we naar de bijlage "Roadmap De Brand". Daarnaast hebben we als bijlage het overall plan van aanpak toegevoegd voor de verduurzaming van de werklocaties in de gemeente 's-Hertogenbosch.

Er is/wordt een stuurgroep gevormd onder voorzitterschap van de gemeente. Op elke actielijn is een werkgroep gevormd met ondernemers en deelname vanuit de gemeente. Tevens is op elke actielijn een kartrekker benoemd. Deelname van bedrijven is niet vrijblijvend. Zij moeten ook capaciteit in brengen en bereid zijn waar nodig te investeren. De RIVU en De Brand zijn parkmanagers aangesteld. Zij zijn verantwoordelijk voor de communicatie richting het bedrijfsleven en de werving van deelnemers.

We zoeken een procesmanager voor de aansturing (van stuurgroep, parkmanager, kartrekkers van de actielijnen), voor het stimuleren en toezien op de voortgang, voor een verantwoorde en resultaat gerichte inzet van de beschikbare middelen. Dit vertaalt zich in:

m.b.t. de stuurgroep: bepaalt de agenda, legt de te nemen besluiten voor, zorgt voor half jaarlijkse voortgangsrapportage, legt verantwoording af over de besteding van de beschikbare middelen.

m.b.t. de kartrekkers van de actielijnen: fungeert als klankbord, stuurt op voortgang, op resultaat en de borging daarvan, zet iom kartrekker extern advies waar nodig.

m.b.t. communicatie: stuurt op goede communicatie met de stakeholders, ondersteunt de parkmanager daarbij waar nodig, geeft presentaties aan stakeholders over het project en de voortgang.

Kandidaatomschrijving

We zoeken een ervaren procesmanager die beschikt over een ervaring op het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie op bestaande bedrijventerreinen. Een persoon met humor, relativeringsvermogen en overtuigingskracht.

Taken:

 • je initieert activiteiten, stuurt op resultaten, enthousiasmeert de deelnemer
 • je betrekt partners, zoals bedrijven, de ondernemersvereniging, Waterschap, provincie bij de projecten
 • je zorgt voor een heldere communicatie tussen de projectorganisatie, de interne organisatie en de omgeving.
 • je wijst de kartrekkers op eventuele subsidiemogelijkheden op (deel)trajecten
 • je weet wat er speelt op het vlak van de energietransitie voor bedrijven op landelijk en provinciaal niveau en je speelt met de kartrekkers en de partners in op de kansen die dat biedt.

Wij nodigen je uit om een voorstel in te dienen waarin je aangeeft of het voor beide opdrachten is of voor één van de opdrachten.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Opleiding - Minimaal HBO werk en denkniveau
 2. Werkervaring - Minimaal 3 jaar ervaring als projectleider bij het verduurzamen van bedrijventerreinen. Deze ervaring is recent, maximaal 4 jaar oud. Aan te tonen aan de hand van 2 gelijksoortige opdrachten

Wensen:

 • Ervaring - Ervaring met projectontwikkeling op gebied van ruimtelijke ontwikkeling
 • Kennis - Beschikt over financiële deskundigheid (van projectontwikkeling)
 • Kennis - Beschikt over technische kennis energiebesparing bij bedrijven
 • Kennis - Beschikt over technische kennis beheer vastgoed
 • Interview - Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Met de top-3 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Gemeente 's-Hertogenbosch

Je kunt reageren tot

06.08.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op