Procesregisseur huisvesting statushouders

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Gelderland, de mooiste provincie van Nederland! Elke dag werken we in de grootste provincie van Nederland samen met 1500 medewerkers om Gelderland mooi, schoon, welvarend en gaaf te houden van en voor ons allemaal. We doen dit met veel inzet, motivatie, kennis en kunde en uiteraard samen met allerlei organisaties en andere partijen. Samen zoeken we telkens naar nieuwe passende oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven zoals energietransitie, mobiliteit of milieu. Dit maakt ons werk uitdagend, interessant en zinvol.

Het aantal spoedzoekers in Nederland is hoog en neemt nog steeds toe. We hebben te maken met een instroom van vluchtelingen waar te weinig geschikte opvanglocaties voor zijn, de asielzoekerscentra zitten overvol en is er een gebrekkige doorstroming van statushouders naar reguliere woningen. Het is de taak van de overheid om erin te voorzien dat iedereen in Nederland een veilige en gezonde verblijfplaats heeft. Er zijn daarom snel meer betaalbare woningen nodig voor statushouders, zodat zij kunnen beginnen aan hun integratie en er in de asielzoekerscentra ruimte komt voor nieuwe instroom.

Naar aanleiding van de versterking van de regie op de volkshuisvesting, de recent verschenen Nationale Woon- en Bouwagenda en het onderliggende programma Een Thuis voor Iedereen, krijgt de provincie een stevigere rol rondom het huisvesten van statushouders. Een rol waarbij een integrale benadering en een goede samenwerking tussen wonen en sociaal en ruimtelijk domein van belang is. Het betreft een rol die faciliterend is in kennisuitwisseling en aansturing op samenwerking. We zijn hiervoor op zoek naar een procesregisseur huisvesting statushouders.

In het geval van verlenging wordt het aantal uren per week opnieuw bepaald in relatie tot het te verwachten werkaanbod.Verantwoordelijkheden:

De taken en verantwoordelijkheden van een procesregisseur huisvesting statushouders bestaan met name uit:

  • Het bieden van kennis en kunde aan alle Gelderse gemeenten bij het realiseren van regionale huisvestingslocaties en het maken van afspraken over de inzet van voorzieningen uit het brede sociale domein. Gemeenten melden zich zelf bij de procesregisseur met een vraagstuk. In 2022 zijn we gestart met het voeren van gesprekken met een aantal gemeenten over hun plannen met betrekking tot realiseren van huisvesting voor statushouders. Centraal stond de vraag hoe we vanuit de provincie daarbij kunnen ondersteunen. In 2023 wordt deze aanpak verbreed naar meerdere gemeenten in Gelderland die ondersteuning wensen.
  • In 2022 is er een intern overzicht gemaakt van kansrijke locaties voor huisvesting statushouders per woonregio. Op basis van dit overzicht zoek je proactief contact met kansrijke gemeenten om hun ondersteuningsbehoefte in beeld te krijgen.
  • Het delen van kennis omtrent belangrijke thema’s/aandachtspunten vanuit het sociaal domein met andere gemeenten in Gelderland. Hierbij valt te denken aan het tot stand brengen van een uitwisseling tussen betrokken gemeenten en stakeholders over deze onderwerpen en in een eerder stadium aan het organiseren van werkbezoeken, kennissessies, leerkringen etc.
  • Het volgen van de landelijke ontwikkelingen, het inbrengen van de kennis die je opdoet in landelijke en regionale netwerken en het vertalen van deze kennis naar provinciale opgaven.
  • Het ontwikkelen van een sterk netwerk rondom wonen en huisvesting van statushouders en het profileren van de procesregisseur. Hiervoor gebruik je communicatie als effectief middel. Je bent zichtbaar voor de Gelderse gemeenten, die naar jou komen met vragen over onderwerpen rondom huisvesting statushouders.
  • Eventueel meedenken en samenwerken met de beleidsmedewerker spoedzoekers (of individueel mocht de functie nog vacant zijn) aan het proces rondom de asielwet en de regionale woonzorgvisies die gemeenten in 2023 moeten gaan opstellen.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding
  2. Externe heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2015 - heden) met het sociaal domein en in het bijzonder met huisvesting statushouders. ,Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar bij of voor een gemeente gewerkt (in de periode 2015 - heden) en is bekend met de werkwijze en verantwoordelijkheden van gemeenten in relatie tot het inhoudelijke onderwerp statushouders of huisvesting.

Je kunt reageren tot

03.04.2023

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op