Procesregisseur leges en Begroten VTH

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
De procesregisseur leges en begroting VTH opereert op het gebied van beleid, financiën en optimalisatie van bedrijfsvoering in het VTH domein van de stad. De procesregisseur acteert op het niveau van directie en hoger management van VTH en Dienstverlening en rapporteert aan de afdelingsmanager RAP.De procesregisseur leges en begroting VTH stuurt het jaarlijkse proces van de verbinding tussen het VTH-uitvoeringsbeleid (VTH-beleid en VTH-uitvoeringsplan), het kostprijsmodel leges en de begroting VTH Bouw & Gebruik met als resultaat een bij de realiteit aansluitende VTH-begroting voor de stadsdeelorganisaties.De procesregisseur VTH leges en begroting stelt het opgaveteam leges VTH samen, dat onder zijn leiding de opgeleverde informatie verwerkt tot de nodige producten en monitort of deze producten in de praktijk goed functioneren (PDCA-cyclus).Als Procesregisseur leges en begroting VTH stem je het VTH-uitvoeringsbeleid af met de beleidsregisseurs van RAP. Daarbij inventariseer je welke kosten gemoeid zijn met de capaciteit in kwalitatieve en kwantitatieve zin die nodig is voor de realisatie van het VTH-uitvoeringsbeleid. Deze informatie is input voor de kostenonderbouwing van de begroting van VTH.Voor de aanlevering van de informatie rond legesinkomsten stem je af met de relevante beleidsdirecties als OOV, Wonen, R&D. Focus hierbij ligt op de volledigheid van de legessoorten en het onderscheid tussen wel en niet-legesgerelateerde activiteiten en opbrengsten.Voor de invulling van de legestarieven als onderdeel van het kostprijsmodel van de leges, zorgt je voor afstemming tussen het Team leges van Dienstverlening, de beleidsregisseurs van RAP en de businesscontroller van VTH. Resultaat van dit afstemmingsproces is de financiële en fiscaal juridische onderbouwing van de legeskosten van de VTH-producten van VTH Bouw & gebruik.Bij het opstellen van de VTH-begroting voor de stadsdelen adviseer je als procesregisseur leges en begroting VTH, de portefeuillehouder VTH van de stadsdelen en het VTH management over de inrichting van de begroting voor VTH Bouw & Gebruik. Je doet hiervoor voorstellen die je op basis van afstemming met de beleidsregisseurs RAP en het opgaveteam leges samenstelt. De voorstellen leg je voor in afstemming met de Businesscontroller.Je verzorgt de toelichting op de begroting bij behandeling in het MT VTH en beleidsdirecties in afstemming met de Businesscontroller en het team Leges van Dienstverlening. Daarnaast zorgt je in afstemming met Businesscontrolling voor de periodieke rapportages over de legesuitkomsten (begroot en actueel) in het kader van het monitoren van het VTH jaarplan en -budget.

Werkzaamheden:
 • Inrichten, ontwikkelen en onderhouden van een relevant netwerk op het niveau van directie en hoger management van VTH en Dienstverlening met als resultaat draagvlag en medewerking in het realisatieproces van een bij de realiteit aansluitende VTHbegroting voor de stadsdeelorganisaties
 • Samenstellen en aansturen van het opgaveteam leges VTH, zodat opgeleverde informatie verwerkt wordt tot de nodige producten die in de praktijk gehanteerd worden en goed functioneren (PDCAcyclus)
 • Realiseren van de kostenonderbouwing van de begroting van VTH met focus op de volledigheid van de legessoorten en het onderscheid tussen wel en nietlegesgerelateerde activiteiten en opbrengsten
 • Realiseren van de financiële en fiscaal juridische onderbouwing van de legeskosten van de VTHproducten van VTH Bouw &
 • Gebruik, onder meer door het verzorgen van de invulling van de legestabel
 • Verzorgen van toelichting op de begroting bij behandeling in het MT VTH en beleidsdirecties en de periodieke rapportages over de legesuitkomsten (begroot en actueel).

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Beschikt over een aantoonbaar wo werk- en denkniveau (in verband met de complexe afdeling en discipline overstijgende materie en realisatie van (nieuwe) werkconcepten).
 2. Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
 3. Minimaal 7 jaar ervaring met financiële processen van bedrijfsvoering.Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gemarkeerd in het cv en toegelicht in de motivatie.

 • Ervaring binnen overheidsorganisaties.Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gemarkeerd in het cv en toegelicht in de motivatie.
 • Ervaring met het tot stand brengen van nieuwe initiatieven en activiteiten binnen en buiten de organisatie en innovatie te stimuleren.Dit dient duidelijk te blijken uit en geel gemarkeerd in het cv en toegelicht in de motivatie.

Je kunt reageren tot

05.12.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op