Product Owner IAM/ Lead IAM Consultant

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Het Kadaster Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand. Omschrijving organisatie waar binnen de medewerker te werk wordt gesteld: De uitvoering van de interne bedrijfsprocessen van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door geautomatiseerde informatiesystemen en gegevensbestanden. Ook de dienstverlening aan de klanten van het Kadaster wordt in grote mate ondersteund door systemen die digitale producten en diensten leveren. Goed ingerichte toegangscontrole speelt hierbij een grote rol; ‘wie mag gebruik maken van welke informatiesystemen, diensten en gegevens en om welke reden’ en ‘hoe wordt dit goed beheerd’ zijn belangrijke thema’s die mede bepalen in welke mate de belangen van het Kadaster en de klant worden geborgd en op basis waarvan voldaan kan worden aan wettelijke eisen. Het beleid voor logische toegang is vastgesteld en de bestaande situatie voor registratie en beheer van toegangsrechten moet hierop verder worden afgestemd. Dit heeft gevolgen voor het verlenen en registreren van autorisaties, het krijgen van rapportages over de situatie ten aanzien van de verleende rechten, het (periodiek) opschonen van de bestaande registraties van toegangsrechten en de hiervoor in te zetten hulpmiddelen die bovendien het management meer moeten ondersteunen door bijvoorbeeld signalering van aandachtspunten. Om dit te realiseren is in het verleden het programma Logische Toegang Beveiliging (LTB) gestart. Dit programma droeg zorg voor de invoering van het Logisch Toegangsbeleid voor Medewerkers, Klanten en Leveranciers voor zowel het applicatielandschap als gestructureerde en ongestructureerde data. Het programma is inmiddels overgedragen aan de organisatie. Echter zijn alleen de Minimum Viable Products van de meest risicovolle LTB aspecten opgeleverd. De organisatie heeft nu als taak om zelfstandig op basis van juiste prioritering de overige LTB aspecten te implementeren binnen de organisatie. Opdrachtomschrijving Je bent de product owner van het identity & access management (IAM) team en tevens inhoudelijk de lead IAM consultant. Je bent de interface tussen alle betrokken partijen en stemt de inhoudelijke en procesmatige planning af. Je draagt zorg voor de tijdige oplevering en bewaakt de kwaliteit daarvan. Vanuit het tactische kader maak je de vertaling vanuit een meerjaren- epicplanning naar kwartaalplanningen op feature niveau tot aan de operationele sprintplanningen op userstory niveau. Je valt voor deze werkzaamheden onder de aansturing van de IT manager en werkt inhoudelijk nauw samen met de IT managers, Product Managers, relevante product owners, business architecten, IAM consultants, technische IAM integratie specialisten, implementatie partners, srummaster en andere relevante stakeholders. Samen met het IAM team draag je zorg dat alle ontwikkel- ,bouw, test- en oplever-activiteiten binnen de gestelde termijnen worden afgerond en vallen binnen de goedgekeurde architectuur en LTB beleid. Je bent vooral verantwoordelijk voor het mede en laten onderhouden - en doorontwikkeling van de IAM en IGA processen i.c.m. de ondersteunende en reeds in gebruikzijnde MicroFocus / NetIQ Identity Management (IdM), Identity Governance & administration (IGA) en Self Service Password request (SSPR) software. Kennis en ervaring met deze MicroFocus producten is in deze fase van essentieel belang. Op termijn zal deze opdracht via een vacature intern worden ingevuld.

Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Identity & Access Management en Governance requirements vertalen naar concrete Userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus NetIQ Identity Manager en Identity Governance software (non-)functionaliteiten;
 • Password Management requirements vertalen naar concrete Userstories die direct realiseerbaar zijn op basis van MicroFocus Self Service Password software (non-)functionaliteiten;
 • Inrichten van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules;
 • Bewaken van de functionele en technische samenhang van de te realiseren Identity management en Governance functionaliteit;
 • Ontwerpen van integratieketens voor Identity, Account en Access Provisioning;
 • Adviseren van Business, IT en Architectuur m.b.t. inrichtingskeuzes voor het IAM en IGA landschap;
 • Adviseren van de Functionele beheerorganisatie m.b.t. de inrichting van de MicroFocus NetIQ Identity Governance modules op technisch en procesniveau;
 • Maken van documentatie en demonstratiemateriaal, geven van productdemo’s.
 • Realiseren van Epic, feature en sprintplanningen;
 • Samenwerking zoeken en voortouw nemen richting belangrijke stakeholders zoals implementatie partners, security, risk en architectuur;
 • Het opbouwen, doorlopend aanpassen en onderhouden van de IAM product backlog met geïdentificeerde verbeteringen, optimalisaties en weg te nemen blokkades;
 • Het continue (laten) toetsen en (laten) verbeteren van de IAM architectuur;
 • Analyseren en inrichten van de accounts en security groups van de (Azure) Active Directory omgeving;
 • Het onderwerp IAM en IGA actief uitdragen in de Kadaster organisatie (“het levend houden”);
 • Het inhoudelijk aansturen van het IT IAM DevOps team;
 • Het gevraagd en ongevraagd adviseren van aspecten op het gebied van IAM en IGA;
 • Het stimuleren van agile gedreven werken door concrete resultaten neer te zetten met het IAM DevOps team;
 • Het overdragen van kennis en kunde als de vacature intern is ingevuld.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken
 2. U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 3. HBO/WO werk- en denkniveau, verkregen door opleiding of ervaring richting IT
 4. Minimaal 5 jaar bewezen ervaring met het implementeren van IAM en IGA producten en processen
 5. Aantoonbare kennis van IAM en IGA processen en (business)architecturen
 6. Minimaal 5 jaar bewezen ervaring met het implementeren van IAM en IGA producten en processen
 7. Minimaal 5 jaar bewezen ervaring met Business Analyse op het gebied van IAM en Identity Governance
 8. Minimaal 5 jaar bewezen ervaring met de NetIQ IAM en IGA Solutions van MicroFocus (O.a. Identity Manager, SSPR, Identity Governance)
 9. Minimaal 4 jaar ervaring met het werken binnen een complex IAM-landschap
 10. Minimaal 4 jaar kennis en ervaring met (Azure) Active Directory
 11. Minimaal 4 jaar kennis en ervaring van SAP interface activiteiten met IAM systemen
 12. Algehele affiniteit met IT security & Risk
 13. Minimaal 5 jaar bewezen ervaring als Product owner IAM
 14. Minimaal 5 jaar bewezen ervaring met het werken in een agile/scrum omgeving en team
 15. Bewezen ervaring met het implementeren van informatiebeveiliging, zowel technisch als procesmatig; u kunt minimaal 2 voorbeelden hiervan benoemen
 16. Bewezen ervaring met het implementeren van standaarden en best practices, zoals BIO en ISO 27001/2; u kunt minimaal 1 voorbeeld hiervan benoemen
 17. In bezit zijn van een Security Certificering CISSP, CISM en/of CISA; we vragen u een kopie van dit certifcaat aan ons te sturen

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

30.06.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op