Programmamaker voor het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ - onderdeel van het Flevolands fonds voor culturele ontwikkeling

Functie omschrijving

Opdracht:
De programmamaker geeft uitvoering aan het programma ‘Nieuwe makers, nieuwe verhalen’ dat onderdeel is van het nieuwe Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling. Fonds voor culturele ontwikkeling Provincie Flevoland. Op deze webpagina staat ook de notitie over het fonds, op p. 7 t/m 10 staat het programma beschreven. Doelen van het programma zijn gericht op de samenhangende gebieden: makers, publiek, culturele infrastructuur en culturele sector. De pijlers van het programma zijn Talentontwikkeling en Producties. Voor de makers zijn (selectie)criteria vastgesteld, voor het programma als geheel zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve resultaten benoemd. De programmamaker scout actief individuele / groepjes makers c.q. deelnemers aan het Programma. Op basis van hun offertes, kunnen zij opdrachten krijgen. Dit proces krijgt in overleg tussen de programmamaker en de provincie nadere uitwerking.Werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties waar potentiële deelnemers aan het programma te vinden zijn. De opdracht veronderstelt ook overleg op locaties waar culturele instellingen, festivals e.d. zijn. Desgewenst kan gebruik worden gemaakt van een flexibele werkplek op het provinciehuis in Lelystad.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk).
  2. Bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruik gemaakt van eigen IT-middelen van de opdrachtnemer Onder IT-middelen wordt verstaan: laptop en toebehoren Indien nodig stelt de opdrachtgever een token ter beschikking om gebruik te kunnen maken van het provinciale systeem.

  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het werven van landelijke en/of regionale of lokale fondsen.
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met talentontwikkeling van young professionals in het culturele veld.
  • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk én het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit a. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk én het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit (20 puntent);b. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit c. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk culturele veld, met name het informele / urban circuit d. Geen minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en werkervaring van en met het landelijk én het Flevolands culturele veld, met name het informele / urban circuit.
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met professionele podia en festivals op het gebied van programmering.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

03.07.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op