Programmamanager

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Als programmamanager word jij de schakel tussen de stadsdeelorganisatie en de directies voor thema's als verkeer, verkeersveiligheid, parkeren, openbaar vervoer, wonen, maatschappelijke voorzieningen en gebiedsontwikkeling. Je vormt een koppel met de programmamanager Realisatie waarin deze thema's onderling worden verdeeld, waarbij de Programmamanager realisatie de zwaardere dossiers en de integrale visie over de diverse thema's bewaakt. Je werkt hierbij intensief samen met je collega programmamanagers, de gebiedsteams, de collega's bij de directies, de gebiedspool, de bestuursadviseurs en soms externen. Hierbij geldt voor Nieuw-West dat deze fysieke portefeuille vaak om een sociale inbedding vraagt.Wij zoeken een assertieve en doortastende collega die zich wil inzetten om de opgaven in Nieuw-West op te pakken en ervoor te zorgen dat directies zich hieraan committeren.Je bent goed in het opzetten en onderhouden van een netwerk en weet slimme verbindingen te leggen tussen het veelvoud aan programma's, organisatieplannen, beleidstukken, projecten en ontwikkelingen die binnen Amsterdam spelen. Hierbij weet je vanuit je positie en enthousiasme zowel op de korte termijn als op de lang termijn samen met de directies resultaten te halen. Je weet de afweging te maken wanneer je een probleem pragmatisch of juist principieel aanvliegt. Je gaat gestructureerd te werk en laat je niet gemakkelijk uit het veld slaan. Soms lijken belangen tegenstrijdig of vechten zij onderling om prioriteit. Het is dan ook belangrijk dat je jouw doelen voor ogen blijft houden en ervoor zorgt dat die behaald worden. Als programmamanager realisatie initieer, agendeer en coördineer je bestuurlijke ambities en gebiedsopgaven voor verbetering van de openbare ruimte op het vlak van o.a. herinrichting en verkeersveiligheid. Een deel van je tijd stuur je op de uitvoering van projecten vanuit V&OR-Ambtelijk Opdrachtgeverschap, V&OR Stedelijk Beheer, Prog. Fiets, Agenda Autoluw etc. Tevens zorg je er in samenwerking met de ambtelijk opdrachtgever ervoor dat de juiste opgaven worden meegenomen en worden afgewogen in het Stedelijk Mobiliteitsfonds. Je bent gesprekspartner van de beleidsdirecties over de verdeling van mens en middelen om de gebiedsopgaven te realiseren. Daarnaast zorg je voor een resultaatgerichte samenwerking tussen directies en de stadsdeelorganisatie door overleg met accounthouders en andere collega's. Je vertegenwoordigt de stadsdeelorganisatie Nieuw-West in diverse stedelijke overlegplatforms.

Werkzaamheden:
 • Ophalen van opgaven en wensen bij bijvoorbeeld de gebiedsteams en het bestuur
 • Agenderen van opgaven en wensen bij bijv. V&
 • OR Kennis &
 • Kaders zodat dit kan worden meegenomen in het beleid of bij bijvoorbeeld V&
 • OR Stedelijk Beheer zodat dit kan worden meegenomen in de projectrealisatie
 • Agenderen van opgaven en wensen voor het Stedelijk Mobiliteitsfonds, de stedelijke programma's en de P&
 • C cycli
 • Het initiëren van projecten door bijvoorbeeld een PBIfase 0 of 1 te starten
 • Het adviseren van het bestuur en management op thematische of organisatorische ontwikkelingen
 • Verantwoordelijk voor het duiden van nieuwe gebiedsopgaves, trends en ontwikkelingen op basis van kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit deze gebieden
 • Vertegenwoordigen van alle stadsdelen bij het maken van stadsdeel overstijgende afspraken met de directies en de gebiedsinput bij beleidsprocessen
 • Bijsturen op de samenwerkingsafspraken de openbare ruimte.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Beschikt minimaal over een wo werk- en denkniveau.
 2. In het bezit van een erkende wo diploma. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
 3. Geef in maximaal  1 pagina's aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
 4. Minimaal vier jaar aantoonbare ervaring op het werkgebied.
 5. Minimaal  drie jaar aantoonbare ervaring in een van de G4 gemeente.  
 6. Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden en goed in het bouwen en onderhouden van een relevant stedelijk en regionaal netwerk.

 • Minimaal vier jaar aantoonbare ervaring binnen de gemeente Amsterdam.
 • Strategisch inzicht in bestuurlijke processen en de gebiedscyclus.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

22.05.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op