Programmamanager Duurzame Stad Duurzame Banen

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Om uit de coronacrisis te komen presenteerde de gemeente Amsterdam op 2 september 2020 een duurzaam en sociaal herstelplan. Onderdeel van dit herstelplan is een zestal 'motoren' voor een duurzame stad. Voor deze motoren is €78 miljoen beschikbaar gesteld. Hierbij gaat het veelal om cofinanciering met andere partijen (zoals woningbouwcorporaties). Daarbij is een banenplan Duurzaamheid opgesteld met als doel het aantal vakmensen in sectoren en beroepen gerelateerd aan de klimaatambities te vergroten (met name in technische functies).Het college wil de komende jaren actief sturen op de voortgang van de investeringen en de werkgelegenheid die hierdoor ontstaat. Het is de wens van het college en de gemeenteraad dat bij deze investeringen ook wordt gezorgd dat Amsterdammers profiteren van deze werkgelegenheid. Er is dus een sterke verbinding tussen de fysieke investeringen en de sociale opgave van de stad.

Werkzaamheden:
 • Verantwoordelijk voor de inrichting en aansturing van het programma Duurzame stad Duurzame Banen
 • Coördineren van de zes motoren voor een duurzame stad door met de trekkers te komen tot concrete uitvoeringsplannen, bestedingsvoorstellen en deze bestuurlijk vast te laten stellen
 • Adviseren van management en bestuur
 • Adviseren van de trekkers van de zes motoren in aanpak, resultaten en concretisering
 • Knelpunten in de uitvoering van de bestedingen signaleren en oplossingsrichtingen aandragen om deze weg te nemen
 • Gesprekken en concrete afspraken opstellen met samenwerkingspartners (opleidingsinstituten, woningcorporaties, aannemers etc.)
 • Voorbereiden van overleggen met stuurgroep, Bestuurlijk team en besluitvorming in college en raad
 • Monitoren van de voortgang
 • Aansturen van het programmateam.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. In het bezit van een erkende wo diploma richting organisatie en management.Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
 2. Geef in maximaal 1 A4 pagina aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht.Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
 3. Minimaal 6 jaar recente ervaring met de thema's duurzaamheid organisatie en HRM ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen.
 4. Minimaal 6 jaar aantoonbare ervaring met het signaleren van risico`s en kansen en het voorstellen van maatregelen.

 • Bij voorkeur gedegen kennis op het gebied van de implementatie van (verduurzamings)projecten en de organisatie van samenwerking met betrokken in en externe partners.Dit dient te blijken uit het cv en voorbeelden hiervan kunnen gevraagd en beoordeeld worden door de opdrachtgever tijdens het interview indien uitgenodigd.
 • Bij voorkeur NLP gecertificeerd.
 • Bij voorkeur minimaal 6 jaar recente werkervaring als projectleider/programmamanager bij een van G4 steden of grote organisatie (1000+werknemers)

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

22.05.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op