Programmamanager Expertisecentrum Specialistische Jeugdhulp

Functie Omschrijving

programmamanager Expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel

In verband met het vertrek van de huidige projectleider zoeken we een collega die de rol van programmamanager Expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel op zich gaat nemen.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een collega die ons gaat helpen een succes te maken van het expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel. Je hebt uitgebreide ervaring in het sociaal domein. Je hebt inhoudelijke kennis van het (hoog)specialistisch jeugdhulp domein en van de vraagstukken die spelen. Je hebt een visie op wat nodig is in Overijssel voor jeugdigen en ouders met complexe problematiek en hoe we de (transformatie)doelstellingen met betrokken partners kunnen bereiken.

Expertisenetwerk Specialistische jeugdhulp Overijssel
Een goed functionerend zorglandschap moet ervoor zorgen dat alle jeugdigen, hoe complex de problematiek ook is, passende hulp krijgen. Door hiaten in het zorglandschap, wachtlijstproblematiek en onvoldoende samenwerking krijgen juist de jeugdigen met complexe problematiek niet altijd de passende zorg.
In het voorjaar van 2020 heeft de minister daarom acht centrumgemeenten gevraagd om een bovenregionaal Expertisenetwerk voor gespecialiseerde jeugdhulp op te zetten met als belangrijke deelopdrachten 1) het organiseren van een consultatie- en adviesfunctie, 2) het organiseren van passende hulp voor jeugdigen en gezinnen met complexe problematiek, 3) het organiseren van een lerend netwerk en van kennisontwikkeling en -deling. Enschede heeft deze opdracht opgepakt voor Overijssel (jeugdzorgregio Twente en jeugdzorgregio IJsselland).

Met betrokkenheid en inzet van partners is een gezamenlijke missie en visie opgesteld en zijn de deelopdrachten, zijn de benodigde randvoorwaarden verder uitgewerkt en is een programmastructuur ingericht. Op enkele onderdelen zijn inmiddels netwerkcoördinatoren benoemd. De deelopdrachten bevinden zich in verschillende fasen. De consultatie- en adviesfunctie is belegd bij een projectleider maar vraagt nog om doorontwikkeling. De twee andere deelopdrachten moeten verder opgepakt worden. De beoogde beweging met het expertisenetwerk vindt plaats binnen de zorgorganisaties, van bestuurs-, management- tot uitvoeringsniveau en in afstemming met de betrokken gemeenten/regio’s.

Wat is je rol?
 • Als programmamanager stuur je op resultaat, samenhang, timing en tempo van de deelopdrachten.
 • Je geeft sturing aan de verschillende processen die leiden tot verbetering in de (hoog) specialistische jeugdhulp en stimuleert hiertoe innovatieve netwerksamenwerking tussen gemeenten, zorgaanbieders, gecertificeerde instellingen, ouders, jongeren en alle andere betrokkenen bij complexe problematiek bij jongeren/in gezinnen.
 • Je vertaalt complexe vraagstukken naar haalbare (deel)opdrachten.
 • Je durft een spiegel voor te houden aan de betrokkenen binnen het netwerk.
 • Je zorgt dat de beoogde beweging bij alle betrokken partijen de juiste aandacht krijgt, van de grond komt en gerealiseerd wordt.
 • Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor, voor de stuurgroep expertisenetwerk, voor de jeugdhulpregio’s en indien nodig de betrokken gemeenten.
 • Je draagt zorg voor de juiste besteding van de beschikbare middelen voor het expertisenetwerk.Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Een afgeronde WO opleiding
 2. Aantoonbare werkervaring met (hoog) specialistische jeugdhulp zoals bijv. bij een GGD of Jeugdzorg

 • Aantoonbare werkervaring als programma manager de afgelopen 6 jaar
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen het Sociaal Domein

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

05.12.2021

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Projectbasis
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op