Amsterdam

Programmamanager Horeca & Evenementen

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

Als programmamanager Gebruik geef jij sturing aan de portefeuille Horeca & Evenementen binnen Vergunningen, Handhaving en Toezicht

De resultaten van deze opdracht zijn:

- September 2024 Een impactanalyse van de omgevingswet op de VTH processen voor horeca en evenementen: je draagt zorg voor een impactanalyse van de omgevingswet op de VTH processen voor horeca en evenementen. Hierbij identificeer je welke middelen (werkinstructies; processen; etc.) ontbreken of moeten worden aangepast, je identificeert de impact op samenwerkingsafspraken met ketenpartners zoals de Omgevingsdienst en je maakt een inschatting van benodigde financiële middelen. Daarnaast draag je zorg voor een plan van aanpak en tijdslijn om dit te adresseren. - September – oktober 2024 Een bestuurlijke rapportage van de resultaten op gebied van veiligheid bij evenementen: je draagt zorg voor een bestuurlijke rapportage op gebied van veiligheid van evenementen naar aanleiding van de resultaten van de VTH processen voor evenementen in 2024. Je adviseert het bestuur over de toekomstige structurele inzet vanuit VTH t.a.v. de veiligheid bij evenementen. Hierin neem je ook de samenwerking met ketenpartners mee. - December - januari 2024 Naar aanleiding van de terugkoppeling vanuit bestuur t.a.v. veiligheid bij evenementen stel je een plan van aanpak op voor 2025 en draag je er zorg voor dat deze wordt geaccordeerd door de opdrachtgever en het MT VTH. - Oktober – november 2024 Evaluatie van de risicogestuurde aanpak van toezicht op horeca: In 2024 is een nieuwe werkwijze voor toezicht op horeca ingevoerd. Jij draagt zorg voor de evaluatie van deze werkwijze en zorgt dat deze resultaten met het management van VTH, relevante bestuurders en ketenpartners gedeeld worden. Waar nodig worden verbeterinitiatieven geïdentificeerd en vertaald naar het portfolio. - September 2024 Impactanalyse en uitvoeringstoets nieuw horecabeleidskader: jij zorgt dat de de impact van de beleidsinstrumenten vanuit het nieuwe horecabeleidskader op de VTH uitvoeringsorganisatie in kaart wordt gebracht, inclusief een inschatting van de benodigde incidentele en structurele financiële middelen. Jij zorgt dat deze impact met beleidsdirecties en bestuurders wordt afgestemd en dat de beschikbaar gestelde middelen voor de uitvoering en/of de scope van het beleidskader hiernaar wordt afgestemd. - Start September 2024 Vier maandelijks portfolio: Je monitort actief de resultaten van de VTH uitvoeringsprocessen (o.b.v. data en kwalitatieve input van VTH medewerkers) en identificeert nieuwe verbeterkansen. Elke vier maanden zorg je voor een bijgesteld portfolio aan verbeterinitiatieven op gebied van horeca en evenementen voor VTH en zorgt dat deze wordt afgestemd met en goedgekeurd door de portefeuillehouder horeca en evenementen en de rest van het MT VTH.

Werkzaamheden

- Je stelt in samenwerking met de portefeuillehouder (de opdrachtgever) een portfolio aan verbeterinitiatieven samen voor de stad vanuit de strategische doelstellingen, klant- en medewerkerservaringen, inclusief onderlinge prioriteiten. Daarbij houd je rekening met wat er in de politiek speelt en weeg je af hoe we als VTH-afdeling van meerwaarde zijn voor het beleid in onze gemeente. - Jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de verbeterinitiatieven. Je stuurt hierbij de desbetreffende projectmanagers en processpecialisten functioneel aan - Je draagt bij aan de leefbaarheid in de gemeente Amsterdam door verbeteringen en vernieuwingen in de vergunnings-, toezicht- en handhavingsprocessen voor horeca en evenementen in gang te zetten.

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 5 clusters, een bestuurs- en concernstaf, 7 stadsdelen en 1 stadsgebied. De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De 5 clusters zijn: Ruimte en Economie, Sociaal, Stadbeheer, Bedrijfsvoering, Digitalisering, Innovatie en Informatie. De clusters hebben expertise op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/.

De opdrachtgever(s)

Bos en Lommerplein, 250, 1055EK, AMSTERDAM De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) voert in elk van de zeven stadsdelen het vergunningen- en handhavingsbeleid uit voor wonen, horeca en evenementen, informatievoorziening en bouw. Binnen de afdeling ga jij aan de slag bij Regie, Advies en Projecten (RAP).

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft 10+ jaar ervaring in project- of programmamanagement ervaring met complexe implementatietrajecten binnen grote uitvoeringsorganisaties
 2. De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen (semi)overheidsorganisaties en gemeente
 3. De aangeboden kandidaat heeft ervaring binnen een G4 gemeente met het VTH prcoces bij evenementen
 4. De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een WO werk- en denkniveau

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring in een leidinggevende rol
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met projecten waarin beleid en operatie samengebracht moeten worden

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Amsterdam

Je kunt reageren tot

19.07.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op