Programmamanager versterking en uniformering wijkteams

Functie omschrijving

Je gaat de lokale teams versterken en de uniforme werkwijze (jeugd + Wmo) bevorderen. Op verschillende fronten werken we in onze regio aan de transformatie van het sociaal domein. We willen via deze transformatie nog meer inzetten op normaliseren en vragen zoveel mogelijk dichtbij/in de nabije omgeving van de inwoners oppakken en adresseren. Om dit te bewerkstelligen werken gemeenten enerzijds lokaal aan een sterke sociale basisinfrastructuur. Daarnaast werken de gemeenten regionaal samen– via de taakgerichte inkoop- aan een effectievere inzet van de specialistische hulp voor jeugd en Wmo. De specialistische hulp wordt meer gebiedsgericht georganiseerd, zodat er op deze manier beter de verbinding gemaakt kan worden met de lokale basisinfrastructuur.

De lokale teams zijn een cruciale spil in het realiseren van deze veranderingen in het zorglandschap. Zij vormen de schakel tussen de sociale basisinfrastructuur en de specialistische hulp en zijn daarmee een belangrijke drijvende kracht voor het normaliseren.

Gemeenten hebben bij de start van de lokale teams in 2015 verschillende keuzes gemaakt, waardoor de dienstverlening door de lokale teams verschillend is. Tot nu toe wordt lokaal gewerkt aan de doorontwikkeling van de lokale teams. De noodzaak neemt toe om meer regionaal sturing te geven aan deze doorontwikkeling, zodat dit leidt tot een meer uniforme werkwijze van de lokale teams. Dit is nodig, vanwege:

 • De nieuwe werkwijze met de specialistische aanbieders die we vanaf 2023 willen uitbreiden. De verkenning is gestart om alle specialistische hulp (jeugd + Wmo) taakgericht in te kopen. Daarbij krijgen de specialistische aanbieders de opdracht om gebiedsgericht te werken, aanvullend op de lokale infrastructuur. Een uniforme werkwijze en toegang vanuit de lokale teams zijn daarbij een belangrijke randvoorwaarden. Gemeenten hebben al een start gemaakt met het ontwikkelen van een meer uniforme werkwijze in samenwerking met de BSA Jeugdhulp.
 • De beoogde landelijke reorganisatie van de jeugdbeschermingsketen, waardoor er meer veiligheidstaken (waaronder de regiefunctie) belegd gaan worden bij de lokale teams. Dit vraagt om een goede voorbereiding van de teams, zodat zij in staat zijn deze nieuwe taken uit te kunnen voeren.

Het versterken van de lokale teams en het bevorderen van de uniforme werkwijze is een forse regionale opgave. We willen deze opgave in de vorm van een programma oppakken en uitwerken. De eerste opdracht voor de programmamanager is het opstellen van een plan van aanpak inclusief een voorstel voor de programma-organisatie. Hierin wordt een ruwe inschatting gemaakt van de daarbij benodigde inzet/capaciteit per gemeente en de lokale teams.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

De kandidaat is goed ingevoerd in het ingewikkelde speelveld waarin deze opdracht wordt uitgevoerd. Je denkt en werkt op academisch niveau, bent no-nonsense, kritisch, professioneel, pro-actief en betrokken. Kennis en ervaring met de toegang vanuit lokale teams voor de Wmo en voor de specialistische jeugdhulp, aangevuld met andere verwijzers als huisartsen en de gecertificeerde instellingen is een voorwaarde. Je hebt een brede maatschappelijke blik en je benut de dwarsverbanden met andere beleidsterreinen optimaal. De transformatiemanager beschikt minimaal over de volgende eigenschappen:
 • overziet het speelveld waarbinnen deze opdracht moet worden uitgevoerd, waaronder het werken in wijkteams
 • denkt en werkt op een academisch werk- en denkniveau.
 • heeft kennis van Wmo en jeugdhulp.
 • is omgevingsbewust en heeft een goede bestuurlijke antenne.
 • heeft een ruime ervaring in programmatisch werken en is gewend te werken met ambtelijke en bestuurlijke· opdrachtgevers.
 • is resultaatgericht en doortastend en kan goed schakelen tussen beleid en uitvoering.
 • is creatief en oplossingsgericht, kan ‘out of the box’ denken.
 • verbindt, luistert en weet verschillen te overbruggen.
 • is communicatief en netwerkvaardig.
 • is transparant is en kan goed verantwoording afleggen in bondige en heldere rapportages.
 1. Minimaal 2 jaar ervaring als programmamanager binnen het Sociaal Domein bij een 100.000+ gemeente. Aantoonbaar met CV. Groen gearceerd
 2. Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van Wmo en jeugdzorg
 3. Kennis van en minimaal 2 jaar ervaring met het speelveld van lokale wijkteams
 4. Minimaal 2 jaar ervaring met regionale samenwerking binnen het Sociaal Domein
 • afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau op het gebied van programmamanagement
 • Kennis en ervaring met agile werken
 • Relevante ervaring met werken in de regio Eemland/ Amersfoort binnen het Sociaal Domein

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

22.08.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op