Utrecht

Programmaondersteuner Natuurmonitoring

Functie omschrijving

Wie zijn wij

BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen.

Achtergrond Programma Verbetering VHR-monitoring

BIJ12 is opdrachtnemer van het Verbeterprogramma VHR-monitoring (VVM). Hierin wordt gewerkt aan de noodzakelijke en urgente verbeteringen in het landelijk stelsel van natuurmonitoring, informatievoorzieningen en rapportage, die voortkomen uit de gezamenlijke informatiebehoefte van Programma Natuur (PN), Programma stikstofreductie en natuurverbetering (PSn) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De uitvoering daarvan is een opgave voor Provincies en Rijk gezamenlijk.

Wat ga je doen?

Als programma-ondersteuner ondersteun je primair de programmamanager en programmasecretaris bij de organisatorische zaken van het Verbeterprogramma en ondersteun je ook de projectleiders op een aantal zaken. Jij zorgt dat afspraken in de agenda’s komen, er een overzicht is van acties en die opgevolgd worden en je zorgt dat documenten goed opgeslagen worden en toegankelijk zijn. Ook regel je de facilitaire zaken van overleggen binnen het programma. Oftewel: je haalt plezier uit overzichten opzetten en bijhouden, organiseren en projectleiders ondersteunen.

Context

Opdrachtgever voor het programma VVM is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening met deelnemers namens de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies. De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een projectondersteuner en een programmamanager geven invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, Rijk en betrokken ketenpartners.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een programmaondersteuner Natuurmonitoring. Ervaring met interbestuurlijke programma’s is een vereiste, ervaring in het natuur- of provinciaal domein is een pré.

Als programma-ondersteuner werk je nauw samen met de programmasecretaris en de programmamanager. De nadruk ligt op ontzorgen, ordening, overzicht en plannen en het pro-actief ondersteunen van het gehele programmateam.

Wij zoeken een ondersteuner voor de volgende werkzaamheden:

 • Bewaken van afspraken
 • Beheren van de programma-mailbox en het beantwoorden van vragen
 • Plannen en maken van afspraken inclusief agendamanagement van de programmamanager
 • Organiseren van de facilitaire zaken van bijeenkomsten met interne en externe partijen (zaalreservering, catering, beamer en andere benodigdheden)
 • Verslagleggen
 • Beheren van documenten, verzamelen van informatie en die op de juiste plek op Sharepoint/Teams zetten
 • Beheren van Sharepoint/Teams: gebruikers toevoegen, algehele structuur beheren, aanpassingen doen o.b.v. behoeften prorgrammateam, enz.
 • Actief bijhouden van de contactenlijst en wie in welke werkgroepen/gremia deelneemt
 • Uitvoeren van werkzaamheden ter ondersteuning van communicatie, zoals mailings, nieuwsbrieven
 • Programmasecretaris en projectleiders ondersteunen bij inkoopprocessen
 • Bijhouden van de programma-administratie, waaronder de financiële administratie
 • Pro-actief meedenken en met suggesties komen voor verbeteringen t.a.v. de organisatie van het programma

Aantal uur per week: 32 - 36 uur (deels op locatie van kantoor BIJ12 te Utrecht, deels thuis)

Verlengingsopties van 2 maal 12 maanden.

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. U beschikt over HBO werk- en denkniveau
 2. Minimaal 3 jaar relevante en recente werkervaring als programma-ondersteuner bij een interbestuurlijk programma in het publieke domein

Wensen:

 • Shortlistcriterium 1: Aantoonbare ervaring met ondersteunen interbestuurlijke programma’s in het publieke domein
 • Shortlistcriterium 2: Werkzaam geweest bij/voor een overheidsorganisatie, terreinbeherende organisatie of soortenorganisatie
 • Shortlistcriterium 3: Kennis van en ervaring met methoden/technieken voor projectmanagement zoals MSP, PRINCE2, Agile/Scrum
 • Shortlistcriterium 4: Aantoonbare recente ervaring met het beheren van documenten, verzamelen van informatie en die op de juiste plek op Sharepoint/Teams zetten
 • Shortlistcriterium 5: Aantoonbare ervaring met het organiseren van de facilitaire zaken van bijeenkomsten met interne en externe partijen (zaalreservering, catering, beamer en andere benodigdheden)
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit. Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt BIJ12 zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0 - Accuraat - Pro-actief - Resultaatgericht - Teamspeler - Verbindend - Flexibiliteit B. Vaardigheden 300/200/100/0 - Plannen en organiseren - Bijhouden van financiën - Informatie overzien en structureren - Prioriteren van taken - Inhuur- en inkoopprocessen ondersteunen - Kunnen werken in een dynamische en bestuurlijke omgeving - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk C. Kennis 300/200/100/0 - Aantoonbare werkervaring met programma’s - Ervaring met natuurgerelateerde projecten - Ervaring met werken binnen een overheidsorganisatie - Ervaring met Sharepoint en Excel

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Utrecht

Je kunt reageren tot

21.06.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Utrecht
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
 • 36 uur of meer
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op