Programmasecretaris Duurzaamheid

Functie Omschrijving

Programmasecretaris Duurzaamheid
20 uur per week

Ingangsdatum: 1 januari 2023
Duur: 12 maanden

HET GAAT OM HARDENBERG
Bij de gemeente Hardenberg werk je met veel plezier en energie samen met ruim 550 collega's aan de opgaven en uitdagingen in de samenleving. Dat doe je in een professionele organisatie. Daarbij staat de samenleving centraal. Want het gaat om Hardenberg.

De gemeente Hardenberg is een bijzondere en mooie gemeente om in te werken en te wonen. Het uitgestrekte platteland gaat er hand in hand met economische groei, bruisende centra, een sterke maakindustrie en stedelijke voorzieningen. In tegenstelling tot veel andere grensgemeenten groeit de Hardenbergse bevolking en economie. Met meer dan 61.000 inwoners is Hardenberg de tweede gemeente van de regio Zwolle. Onze omgevingsvisie vertelt het verhaal van Hardenberg. We staan voor een periode van groei waarin we ons doorontwikkelen tot Landstad Hardenberg. Centraal hierin staan de verdere uitbouw van onze streekfunctie, een aantrekkelijk buitengebied en een sterk voorzieningenniveau. Dit gaan samen met een krachtige, duurzame en concurrerende economie. Link naar animatiefilm ‘Landstad Hardenberg’

WAT GA JE DOEN?
Hardenberg is al jaren aan de slag met het verduurzamen van de gemeente. Een omvangrijke opgave die voortvarend is en wordt opgepakt. Elke 4 jaar geven in een meerjarenplan aan hoe we onze duurzaamheidsopgave aanpakken. Jij bent verantwoordelijk voor de verdere implementatie en realisatie van het lopende meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024, de midtermreview en monitoring. Je zorgt voor de integrale uitvoering en het procesmanagement van de activiteiten uit het programma op het gebied van energie- en warmtetransitie en de afstemming met klimaatadaptatie en circulariteit. Je bent in staat als procesmanager regie te voeren op specifieke onderdelen van het programma, zoals de transitievisie warmte of de aanpak van duurzaam gas. Dit doe je door:

- Samenwerken en tijdig schakelen met de betrokken partners (zoals netwerkbedrijven en Vechtdal Wonen) en doelgroepen;
- Actief draagvlak creëren bij inwoners en overige belanghebbenden;
- Zorgen voor een goede samenhang tussen de pijlers uit het meerjarenprogramma;
- Inrichten en organiseren van een heldere communicatie richting inwoners, bedrijven en belanghebbenden over het meerjarenprogramma;
- Coördineren van afstemming met de betrokken gemeentelijke organisatieonderdelen;
- Heldere en tijdige advisering aan wethouders en het College, en een goede informatievoorziening richting de Raad;
- Doen van voortgangsbewaking en voortgangsrapportages opstellen over maatregelen en activiteiten van het meerjarenplan. Zowel financieel via de bestuursrapportages, jaarrekening, begroting en inhoudelijk via de jaarlijks op te stellen Duurzaamheidsmonitor;

WAT BRENG JE MEE?

1. Minimaal een afgeronde WO opleiding op het gebied van sociale geografie, planologie, milieu en organisatiekunde;
2. Minimaal 7 jaar werkervaring als adviseur / (programma)manager / beleidsontwikkelaar op het gebied van complexe gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid. Bij voorkeur binnen Overheidsinstanties.
3. Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in het opstellen, uitvoeren en evalueren van (complex) beleid binnen de fysieke leefomgeving
4. Je hebt aantoonbare ervaring in (complexe) organisatie- en managementvraagstukken
5. Je bent politiek- en maatschappelijk sensitief
6. Je bent sparringpartner voor de organisatie en bestuur gericht op integrale adviezen en producten

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Minimaal een afgeronde WO opleiding op het gebied van sociale geografie, planologie, milieu en/of organisatiekunde.
  2. Minimaal 7 jaar werkervaring in de afgelopen 15 jaar als adviseur / (programma)manager / beleidsontwikkelaar op het gebied van complexe gebiedsontwikkeling en omgevingsbeleid.
  3. Aantoonbare ervaring in (complexe) organisatie- en managementvraagstukken.

  • Minimaal 7 jaar aantoonbare ervaring in de afgelopen 15 jaar in het opstellen, uitvoeren en evalueren van (complex) beleid binnen de fysieke leefomgeving.

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op