Project-/procesleider

Functie omschrijving

Functieomschrijving:
Gemeente Doetinchem Doetinchem is een gemeente met stedelijke allure in een landschappelijk bijzondere omgeving: de Achterhoek. De landelijke ligging en een hoog voorzieningenniveau maakt het een gemeente om van te (gaan) houden en een gewilde omgeving om in te wonen, te werken en te recreëren. De gemeente Doetinchem heeft de ambitie uitgesproken te willen groeien naar een gemeente met 70.000 inwoners in 2036. Doetinchem staat daarom voor grote opgaven die samenhangen met de centrumfunctie die de gemeente in de regio vervult. Doetinchem voelt zich sterk verantwoordelijk voor de regionale economie, werkgelegenheid, duurzaamheid, innovatie en behoud en versterking van voorzieningen. Bij die ambitie hoort ook groei van de woningvoorraad. De opdracht Voor het verder brengen van een aantal lopende projecten en ruimtelijke initiatieven zijn wij op zoek naar een ervaren project-/procesleider met ruime kennis en ervaring in het privaat en bestuursrecht. Het gaat hierbij om complexe projecten en initiatieven met privaat- en bestuursrechtelijke vraagstukken. De projecten en initiatieven zijn divers waaronder woningbouw, nieuwbouw van een supermarkt met sporthal en de bouw van een hotel.

Verantwoordelijkheden:

De project-/procesleider:

 • Voert bestuursopdrachten en projectplannen uit;
 • Stuurt op het opstellen en vastleggen van afspraken met particuliere ontwikkelaars/ initiatiefnemers op inhoud en financiën.
 • Is resultaatgericht en onderhandelt met partijen over het te bereiken resultaat;
 • Adviseert over, realiseert en regisseert (burger)participatie en interactie met betrokkenen en stakeholders;
 • Draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten.
Wie zoeken wij?

Wij zoeken een ervaren project/procesleider:

 • Minimaal een hbo-werk- en denkniveau;
 • Ruime kennis en ervaring met projectmatig werken en werkprocessen in ruimtelijke projecten en gebiedsontwikkeling, en is in staat groepen mensen aan te sturen op het behalen van resultaten;
 • Ruime kennis van en ervaring in het privaat- en bestuursrecht;
 • Kan goed samenwerken en is klant- en oplossingsgericht;
 • Heeft een flinke politieke antenne, voelt politiek-bestuurlijke processen goed aan en heeft kennis van besluitvormingsprocessen;
 • Ervaring met het onderhandelen over en het komen tot contracten en overeenkomsten met lokale particuliere initiatiefnemers en projectontwikkelaars.

Een gesprek met de beoogde kandidaat maakt onderdeel uit van de procedure. Gesprekken vinden plaats op 25 en 26 augustus.Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. De inschrijver dient een CV in te dienen van de projectleider welke ingaat op de gunningscriteria kwaliteit. Het CV zal worden beoordeeld op de kwaliteitsitems. Het maximaal te behalen punten voor de kwaliteitsitems 1 t/m 4 op de CV is 60 punten. Daarnaast kunnen maximaal 30 punten worden behaald voor het interview (matching gesprek). Het totaal van de maximaal te behalen 90 punten voor de kwaliteit items telt voor 54 % mee in de gunning. Bij elk hieronder aangeven kwaliteitsitem is aangeven hoeveel punten maximaal kunnen worden behaald en hoe er wordt beoordeeld. (maximaal 4 A4)
 2. Minimaal 5 jaar relevante werkervaring in complexe bestuurlijk/ juridische gebiedsontwikkelingsprojecten
 3. Minimaal voor de opdracht relevant hbo werk- en denkniveau

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

21.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op