Projectdirecteur i-Sociaal Domein

Functie omschrijving

Gemeenten en aanbieders zijn veel geld kwijt aan het inkopen, aanbesteden, het contracteren en de financieel-administratieve afhandeling in de jeugdwet en de Wmo. Dit zorgt voor veel uitdagingen. Het Ketenbureau ondersteunt gemeenten en aanbieders bij deze uitdagingen zodat er meer geld en tijd vrijkomt voor de juiste ondersteuning aan de cliënt. Vanaf 1 januari 2022 ondersteunt het Ketenbureau het gehele proces van visie tot en met verantwoording in de jeugdwet en de Wmo. Taken die hierbij horen zijn onder andere: het verbeteren van het inkoop- en aanbestedingsproces, het ontwikkelen van uniforme standaarden, het ondersteunen van gemeenten en aanbieders bij goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en het implementeren van wet- en regelgeving. Het Ketenbureau wordt aangestuurd door de Stuurgroep I-Sociaal Domein, bestaande uit brancheorganisaties van zorgaanbieders, gemeenten, VNG en VWS. De Stuurgroep komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Omschrijving van de opdracht De projectdirecteur draagt bij aan de verdere uitwerking en implementatie van de gemaakte afspraken, de inrichting van het bureau en het aansturen van de uitvoering. Op dit moment bestaat het bureau uit 38 medewerkers. Als projectdirecteur heb je een bepalende en cruciale rol in het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende partijen, door de verschillende administraties beter op elkaar aan te laten sluiten en technieken en systemen op elkaar af te stemmen. Het team kent expert- en procesrollen, zoals specialisten uit het sociaal domein, beleidsmedewerkers, productmanagers en techneuten. De projectdirecteur heeft een duidelijke visie en zorgt dat de koers wordt vastgehouden. Hij/Zij coacht en begeleidt de medewerkers en zet hen in hun kracht. Hij/Zij zorgt dat er draagvlak en randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking worden gecreëerd, zowel tussen de betrokken partijen (352 gemeenten en 8000 zorgaanbieders en 2000 vrijgevestigden) als binnen VNG en VNG Realisatie. De projectdirecteur werkt samen met een ambassadeur die bestuurlijk het voortouw neemt richting het ministerie

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden • Goede vertegenwoordiging en organiseren van eigenaarschap door gemeenten, zorgaanbieders en ketenpartijen. • Uitvoering geven aan het Inrichtingsplan Ketenbureau. • Vormgeven middellange termijn agenda en voorstel voor doorontwikkeling van het bureau vanaf 2022 en verder. • Inrichten en verder operationaliseren van de governance en de regiefunctie binnen het sociaal domein, waarbij rollen, taken en bevoegdheden van de ketenpartijen duidelijk zijn/worden. Resultaat van de opdracht 1. Geeft leiding aan het Ketenbureau; 2. Richt de governance en de regiefunctie in het sociaal domein verder in en operationaliseert deze; 3. Geeft vorm aan de middellange termijn agenda; 4. Doet een voorstel voor de doorontwikkeling van het ketenregiebureau vanaf 2022.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. Minimaal 5 jaar ervaring op WO werk- en denkniveau.
  2. • Minimaal 5 jaar ervaring als directeur in het sociaal domein.
  3. • Minimaal 5 jaar directie ervaring binnen een politiek-bestuurlijk complexe omgeving in uitvoerende zorg- of overheidsorganisatie.
  4. • Minimaal 5 jaar ervaring en een netwerk in het speelveld van het ministerie, gemeenten, zorgaanbieders, en overige partijen zoals ICT-leveranciers en ketenpartners.

Ervaring met het schakelen tussen tactisch, strategisch en bestuurlijk niveau (benoem een aantal voorbeelden in motivatiebrief).

Kennis van informatievoorziening, zoals business-ICT alignment en bedrijfsvoering (administraties, informatievoorziening)

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

02.12.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op