Projecten programmamanagement Informatievoorziening & Digitalisering - 052617

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Het nieuwe team kent een aantal nieuwe functies, waaronder de Manager Project- en programmamanagement (MPPM). Deze MPPM faciliteert het programmatisch oppakken van zaken op de strategische agenda. De MPPM borgt de projectaanpak en het binnen kaders opereren van projecten. Daarnaast begeleid de MPPM de (externe) programmaleiders en projectleiders. De MPPM verzorgt bovendien de verbinding tussen de verschillende projecten, het eventueel samenvoegen of delen van projecten/programma’s, en de verplichte, uniforme projectaanpak. De MPPM adviseert het management, waaronder het Portfolioboard, over toelaten en prioriteren van projecten naar concernwaarden.

De opdracht bestaat uit twee hoofdcomponenten

A. Als kwartiermaker zorg je ervoor dat de functie MPPM goed kan worden ingevuld door de medewerker die uiteindelijk dat gaat doen. Dat moet naadloos gaan aansluiten op het hele I&D domein.

B. Daarnaast neem je de werkzaamheden van de huidige programmaleider over, zodat de lopende I&D projecten op passende wijze hun vervolg krijgen. Het huidige programmamanagement geeft sturing aan een minder dan tien ‘losse’ projecten.

Deze opdracht loopt zolang als nodig is, naar verwachting tot en met december 2022. We gaan uit van een van drie dagen, 24 uur per week.

Een aantal werkzaamheden staat hieronder benoemd. We verwachten van de kwartiermaker ook een eigen invulling, waar nodig.

 • Uitvoering geven aan het lopende programmamanagement I&D (circa 30%, aflopend);
 • Functioneel leidinggeven aan projectleiders < 10 projecten;
 • Sturing en verantwoording op minimaal de beheeraspecten tijd en geld;
 • Kwartiermaker MPPM (circa 70%, oplopend);
 • Vormgeven van de nieuwe MPPM functie (vastgelegd in ontwerp en plan van aanpak);
 • Overdracht van taken en verantwoordelijkheden naar MPPM in I&D organisatie vóór 1 november 2022.Verantwoordelijkheden:
 • Uitvoeren van het programmamanagement over het lopende programma (als programmaleider);
 • Opleveren van een inrichtingsplan voor de nieuwe MPPM functie (als kwartiermaker);
 • Zorgen dat de nieuwe MPPM medewerker zijn/haar functie goed kan uitvoeren. Inclusief overdracht.


Project:

Het nieuwe team I&D krijgt te maken met nieuwe manieren van werken en nieuwe normen. Denk daarbij aan adaptiviteit, kostenbewustzijn, compliance, agile, backlogmanagement. Met steeds schaarser wordende middelen moeten we veel beter en makkelijker kunnen gaan sturen in de opgaven die op de provincie af komen. Veel is nog in ontwikkeling, maar de basis staat.

We zoeken iemand die ons kan helpen in deze ontwikkeling. Specifiek op project- en programmamanagement in het I&D domein. Je stapt in een trein die nog moet gaan rijden. We gaan de transitiefase in, het is nu tijd om te gaan bouwen. Maar we moeten tegelijk ook oog houden voor de lopende projecten.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. De aanbieder gaat zonder voorbehoud akkoord met de bepalingen in deze offerteaanvraag en verklaart dat alle aangeleverde gegevens en antwoorden juist en volledig zijn
 2. De een opleidingsniveau op HBO of hoger, aantoonbaar met diploma’s of certificaten. ,De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als programmaleider in de periode: 2015 tot heden
 3. De aantoonbaar werkervaring met verandermanagement op het gebied van organisatie en/of processen.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

22.08.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op