Deventer

Projectleider beleidsonderzoek Goede Voorzieningen in de Buurt

Functie omschrijving

Het college van B&W vindt buurtvoorzieningen van essentieel belang voor wijken en dorpen. Zij constateert tegelijkertijd dat veel van deze voorzieningen tegen hun grenzen aanlopen. Het college heeft de ambitie om de sociale infrastructuur in wijken en dorpen te versterken . Deze buurtvoorzieningen vormen de kracht van de stad en dorpen en vervullen een belangrijke rol voor onze inwoners Vanuit de visie op buurtvoorzieningen wil het college nader onderzoek doen en beleidskaders opstellen inclusief een afwegingskader voor buurtvoorzieningen in de gemeente .

Omschrijving opdracht
Uitvoeren plan van aanpak (onderzoek) “goede voorzieningen in de buurt”, dit betekent:
 • - Voeren van gesprekken met bestaande voorzieningen (zowel dorpshuizen, buurthuizen, speeltuinen en wijk accommodaties) en doen literatuuronderzoek.
 • - Verzamelen van evaluaties en ervaringen van buurthuizen, de exploitatie ervan en rol van de gemeente hierin.
 • - Analyse maken van (nieuwe) initiatieven zoals Buurtgeluk, Buur & zo en Wijk voor elkaar en van de kennis en ervaring die wordt opgedaan in het Fieldlab GROZzerdam.
 • - In gesprek gaan met de raad om zicht te krijgen op de dilemma’s die zich voordoen bij buurtvoorzieningen.
 • - Interviewen van partners in de stad over het gebruik van buurtvoorzieningen, met als doel zicht te krijgen voor welke doeleinden buurthuizen kunnen worden gebruikt.
 • - Verzamelen ervaringen uit het land en onderzoeksinformatie ter ondersteuning van de analyses.
 • - Opstellen van een beleidskader inclusief afwegingskader voor buurtvoorzieningen in de gemeente op basis van de input uit de gesprekken en het onderzoek.

Waar rekenen wij op?

 1. Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek en het voeren van gesprekken op diverse niveaus.
 2. Je beschikt over kennis en ervaring met onderzoekstechnieken en bent een ervaren beleidsadviseur.
 3. minstens 5 jaar ervaring met het doen van maatschappelijk onderzoek vanuit of in opdracht van een overheid in de afgelopen 10 jaar
 4. minstens 5 jaar ervaring als beleidsadviseur bij een overheid binnen het sociaal domein.
 5. aantoonbare ervaring in het mondeling interviewen op verschillende niveaus (van deelnemers tot eigenaren, bestuurders en raadsleden)
 6. een kort zelfgeschreven motivatie toegevoegd

Algemeen

Heb je interesse in deze functie? Let dan op, want voor alle functies geldt: • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode, soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist • Ervaring bij een overheidsorganisatie is altijd een grote pré, soms zelfs vereist • We ontvangen graag je CV, in het Nederlands, liefst in Word format • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, in anti-chronologische volgorde • Een referentie is een pré, soms vereist.

Categorie

Sociaal Maatschappelijk

Locatie

Deventer

Publicatie datum

31.07.2020

Je kunt reageren tot

18.08.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op