Gemeente Renkum, Oosterbeek

Projectleider bestuurlijke toekomst

Functie omschrijving

De Gemeente Renkum - Vacature Projectleider Bestuurlijke Toekomst

De Gemeente Renkum bezint zich op haar bestuurlijke toekomst. We willen dat het fijn leven, wonen en werken is in onze gemeente, maar we merken dat het steeds lastiger wordt voorzieningen voor onze inwoners in stand te houden. Dit heeft te maken met de financiële situatie waarin gemeenten – en dus ook Renkum – zich in bevinden, organisatorische aandachtspunten, de opgaven die op ons afkomen als gevolg van nieuwe wetgeving en taken, en de veranderende samenleving.

Het afgelopen jaar hebben we onderzoek gedaan naar onze bestuurlijke toekomst. Het onderzoek richtte zich op vier toekomstscenario’s die voortkwamen uit het in januari 2022 opgeleverde bestuurskrachtonderzoek. Uit het onderzoek kwam naar voren dat met het scenario herindeling het beste richting wordt gegeven aan de ontwikkeling van ons bestuur en onze organisatie op de langere termijn.

In november 2023 heeft de raad het voorstel over de bestuurlijke toekomst op basis van het onderzoeksrapport aangenomen. Daarbij heeft de raad het college verzocht om een plan van aanpak voor te leggen voor een vervolgtraject. Deze startnotitie is in mei 2024 vastgesteld door de raad en beschrijft de onderdelen en aanpak waarmee we de mogelijkheden en beperkingen van een herindeling inzichtelijk maken.

Voor het vervolgtraject bestuurlijke toekomst zoeken we een projectleider die samen met de (interne) projectgroep uitvoering geeft aan dit traject. De projectleider voert hierbij niet alleen projectmanagementtaken uit, maar is ook de eerste onderzoeker van het vervolgtraject. De projectleider is dus nadrukkelijk betrokken bij de inhoud van het traject. Het vervolgtraject voeren we als gemeente geheel zelf uit, eventueel bijgestaan door externe expertise wanneer dat meerwaarde heeft.

De onlangs vastgestelde startnotitie vormt het vertrekpunt en leidraad voor de projectleider voor het vervolgtraject. De startnotitie bevat aanpakken voor het verkennen van de gevolgen van herindeling, een onderzoek naar splitsing van de gemeente bij herindeling, verdiepende gesprekken met de gemeenten Wageningen, Arnhem en Rheden, en het betrekken van inwoners in het vervolgtraject. Daarnaast is een tijdspad voor het vervolgtraject met ijkmomenten in de startnotitie beschreven. We ontvangen van de Provincie Gelderland een subsidie voor het uitvoeren van het vervolgtraject.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld in PDF-formaat van maximaal 7 pagina's A-4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegde template dan zal uw bieding terzijde worden gelegd. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden en aantal gewerkte uren per week te zijn vermeld evenals een uitgebreide toelichting op de eisen en wensen zoals bij de betreffende eis/wens wordt aangegeven. Indien gewenst kunt u gebruik maken van het template cv van de Gemeente. Sjabloon : CV template Algemeen 1.6 (1).doc
 2. De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau
 3. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met projectmatig werken, op basis van methodologische werken. Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal uw bieding terzijde worden gelegd. alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende
 4. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring in een complex krachtenveld binnen en tussen de bestuurlijke en een politieke gevoelige organisatie. Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal uw bieding terzijde worden gelegd. alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende
 5. De kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek. Wanneer er geen duidelijke toelichting is waar deze ervaring uit blijkt, zal uw bieding terzijde worden gelegd. alleen een verwijzing naar het CV of een algemene omschrijving is niet voldoende

Wensen:

 • De kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring opgebouwd in een complex krachtenveld binnen en tussen de bestuurlijke en een politieke gevoelige organisatie
 • De kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met gemeentelijke verhoudingen, bestuurlijke verhoudingen en wetgeving
 • De kandidaat heeft aantoonbaar minimaal 5 jaar werkervaring met het uitvoeren van (kwalitatief) onderzoek
 • De kandidaat is aantoonbaar in het bezit van een erkend, volledig en afgerond diploma op minimaal WO niveau in de richting van bestuurskunde of politicologie

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Gemeente Renkum, Oosterbeek

Je kunt reageren tot

25.07.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Gelderland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 24 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op