Projectleider dataonderzoek gebiedsgericht

Functie omschrijving

Bij het cluster Gebiedsgericht Werken en Stadsbeheer wordt voor een gebied onderzoek gedaan naar het combineren van harde en zachte data en hoe we als organisatie met deze data omgaan. Welke harde en zachte informatie is beschikbaar? Hoe wordt deze informatie gebruikt? Hoe delen we informatie over directies heen? Hoe kunnen we de samenwerking op basis van data verbeteren, en hoe kunnen we waarde toevoegen. Door integrale sturing binnen het cluster moet de samenwerking tussen Stadswerken, A&G en THOR leiden tot meer dan de som der delen. Dit moet onder meer zorgen voor het goed mee kunnen bewegen met het ritme van de stad, betere prestaties voor hetzelfde of minder geld, lokaal maatwerk door gebiedsgericht werken en flexibele inzet daar waar die het meest nodig is. Dit betekent dat we opgavegericht werken, integraal op deze opgaves sturen en dat gebiedsgericht uitvoeren. Hierbij maken we ook gebruik van kennis- en leernetwerken van buiten de organisatie. In deze opdracht zal een experiment worden uitgevoerd binnen een klein afgekaderd gebied (gedacht wordt aan een park met een aantal straten daar omheen) waarbij integraal zal worden gewerkt met alle betrokken partijen en de BOB en worden gekeken naar de belemmeringen die ontstaan tijdens dat proces. Vandaaruit zullen instrumenten worden ontwikkeld waarop doorontwikkeld kan worden. Door middel van een grondige analyse, waarbij zowel harde -als zachte data worden meegenomen, een gebiedsgerichte aanpak integraal ontwikkelen en integraal uitvoeren met de klant (in dit geval BOB) als aandachtspunt. Allereerst zal vanuit IV een beeld worden gemaakt waarbij de harde data de leidraad is. Dit is de huidige werkwijze die richting geeft aan inzet en werkwijze. Daarna zal door middel van interviews, observaties, et cetera, zachte data worden opgehaald. Hierbij zullen de bewoners, bezoekers, ondernemers (BOB) worden ondervraagt, maar ook gemeente intern. Hiermee zal een 'belevingsbeeld' worden ontwikkeld. Beide beelden zullen naast elkaar worden gelegd en worden geanalyseerd. De uitkomsten zullen de leidraad zijn voor de ontwikkeling van een Gebiedsgerichte Aanpak. Werkzaamheden
  • Analyseren van beschikbare harde data;
  • Analyseren van zachte data, door middel van interviews met bewoners, bezoekers, ondernemers en de lijnorganisatie;
  • Naast elkaar leggen van deze beelden;
  • Adviseren over verbeteringen in het proces van samenwerking.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. erkende WO diploma in de richting bestuurskunde / bedrijfskunde / sociale wetenschappen / informatiemanagement of een vergelijkbare
  2. aantoonbare affiniteit met digitalisering, data, informatiemanagement
  3. aantoonbare ervaring met planmatig werken.
  4. kennis en/of ervaring met gemeentelijke informatievoorziening
  5. aantoonbare ervaring bij de overheid.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

24.10.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op