Projectleider Digitoegankelijkheid

Functie omschrijving

Opdracht:
Binnen de provincie wordt volop gebruikt gemaakt van digitale systemen ter ondersteuning van de dienstverlening aan en communicatie met organisaties en inwoners. Denk daarbij aan de websites en e-formulieren, maar in toenemende mate ook (mobiele); applicaties (apps). Voor al deze toepassingen geldt dat ze moeten voldoen aan de regelgeving op het gebied van digitale toegankelijkheid. Hiermee wordt beoogd dat applicaties van de overheid voor iedereen toegankelijk zijn, waarmee wordt voorkomen dat de wijze van presentatie en ontsluiting van digitale informatie en dienstverlening mensen met bepaalde functiebeperkingen buitensluit.Per 1 juli 2018 is het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid van kracht. Het Besluit verplicht overheidsinstanties tot het nemen van de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen. Dit Besluit wordt in drie fases ingevoerd:Websites die zijn gepubliceerd vanaf 23 september 2018 moeten met ingang van 23 september 2019 aan de toegankelijkheidsnormen uit het Besluit voldoen. www.flevoland.nl voldoet aan deze normen.Websites die daarvoor zijn gepubliceerd moeten uiterlijk met ingang van 23 september 2020 aan de toegankelijkheidsnormen uit het Besluit voldoen.Mobiele apps moeten in juni 2021 voldoen aan de toegankelijkheidsnormen uit het Besluit.Stand van zaken Er is inmiddels het nodige gedaan en bereikt met betrekking tot digitale toegankelijkheid bij de provincie Flevoland. Zo heeft provincie Flevoland goed zicht op bestaande en nieuwe websites en beschikt zij voor de meeste daarvan over de vereiste toegankelijkheidsverklaringen. Maar er zijn nog de nodige specifieke zaken die nadere aandacht vragen:1. Interne websites en mobiele apps:- Er moet een inventarisatie plaatsvinden van de interne websites, zoals Topdesk en Youforce en mobiele apps. Na inventarisatie moet in overleg met de eigenaar van de site/app een toetsing plaatsvinden. Op basis daarvan kan ook voor deze sites/apps een toegankelijkheidsverklaring opgemaakt worden;- Systemen die automatisch documenten genereren (zoals vergadertool iBabs): hier moet een inventarisatie plaatsvinden en actie worden ondernomen om deze documenten te laten voldoen aan de wettelijke eisen aan digitale toegankelijkheid.2. De wetgeving voor overheidspublicaties is veranderd. Er zijn nieuwe websites waarop documenten van de provincie geplaatst worden. Bijvoorbeeld Koop (website met overheidspublicaties, waaronder ook PLOOI). Ook deze documenten moeten voldoen aan de digitoegankelijkheidseisen.3. Het borgen van digitoegankelijkheid. Hiervoor moet tijd en capaciteit beschikbaar gesteld worden. Uit het dashboard Digitoegankelijkheid, opgesteld door de werkgroep Digitale Toegankelijkheid van het interprovinciale programma blijkt ook dat het met name blijft steken op het borgen in de organisatie, waaronder:- het hebben van een organisatiebrede visie over digitoegankelijkheid;- het (structureel) capaciteit en budget vrijmaken om aan de digitale toegankelijkheidseisen te (blijven) voldoen;- het invullen van een overkoepelende functie/rol die het overzicht heeft, de kennis heeft, de voortgang bewaakt en de bevoegdheid heeft om hierop (over de afdelings-/eenheidsgrenzen heen) te sturen;- het; bredere gebruik van (reeds beschikbare) tools om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen (zoals Siteimprove en Adobe Acrobat);- het opvolgen van bevindingen vanuit keuringsinstanties zoals Cardan Technobility en toetsen of contractuele afspraken rond digitoegankelijkheid; worden nagekomen;- het bezien wat nodig is om (mobiele) apps aan de wettelijke eisen te laten voldoen (nb: dit staat nog in de kinderschoenen).De provincie Flevoland heeft besloten deze activiteiten projectmatig uit te voeren. Hiervoor wordt een deskundige en resultaatgerichte projectleider gezocht.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO-niveau
2. (Virtuele) aanwezigheid op de dinsdag
3. In staat om de opdracht individueel uit te voeren (vervulling in duo verband is niet mogelijk)
4. Een afgeronde cursus projectmanagent (zoals PRINCE ll Foundation).

Wensen:
• Aantoonbare kennis van en werkervaring met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid’ in de afgelopen 2 jaar. (Dit dient duidelijk aantoonbaar te worden gemaakt in het cv doormiddel van minimaal één voorbeeld)
a. Geen kennis en/of werkervaring
b. Aantoonbare kennis maar geen aantoonbare werkervaring
c. Aantoonbare kennis én werkervaring .
• Aantoonbare werkervaring met het projectmatig implementeren en borgen van DigiToegankelijkheid binnen organisaties in de afgelopen 2 jaar
a. Geen aantoonbare werkervaring
b. 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar
c. Meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar .
• Aantoonbare kennis van en aantoonbare werkervaring met DigiToegankelijkheid bij een (semi) - overheidsinstantie met in de afgelopen 2 jaar
a. Geen aantoonbare werkervaring
b. 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar
c. Meer dan 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar .

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

02.12.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op