Projectleider herontwikkeling sportcentrum De Lunet/Naarderheem

Functie omschrijving

Opdracht:
Revalidatiecentrum Naarderheem, gelegen aan de Amersfoortsewegstraatweg in Naarden, werkt aan een plan voor nieuwbouw.
Zowel vanuit ruimtelijk als functioneel oogpunt is het gewenst om deze ontwikkeling breder te bezien. Er worden namelijk (koppel)kansen gezien om een nieuwe gezamenlijke zwemvoorziening te realiseren bij het nieuwe Naarderheem. Het huidige zwembad De Lunet zou dan versneld gesloten kunnen worden. Ook zou mogelijk een nieuw te ontwikkelen sportzaal gedeeld kunnen worden.

Bij een optimale ruimtelijke inpassing valt bovendien mogelijk ruimte vrij voor het realiseren van extra sportvoorzieningen.
Betrokken partijen zijn o.a. gemeente Gooise Meren, Vivium Zorggroep/Naarderheem en Sportfondsen.

Werkzaamheden betreffen:

 • Uitvoeren van een koppelkansenonderzoek/haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Lunet/Naarderheem bestaande uit o.a.:
 • Bepalen van de project scope en opstellen startnotitie
 • Opstellen Programma van Eisen op hoofdlijnen
 • Inzicht in gezamenlijke en individuele activiteiten
 • Inzicht in randvoorwaarden (o.a. beeldkwaliteit, verkeer / parkeren)
 • Houtskoolschets / structuurontwerp programmatische en ruimtelijke inpassing
 • Verkenning exploitatie, beheer en financiële haalbaarheid (opstellen investeringskostenraming)Invulling geven aan participatiebeleid Gooise Meren
 • Plan van aanpak opstellen voor vervolgtraject
 • Evt opstellen intentieovereenkomst gemeente Gooise Meren, Sportfondsen en Vivium Zorggroep
 • Er is ruimte om specialistische kennis aan te trekken (o.a. advisering zwemvoorziening, planeconomie, stedenbouw etc).

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Uiterlijk beschikbaar per 16 oktober 2023 voor minimaal 2 dagen per week, waarvan 1 dag op locatie in Bussum.
 2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

 • Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider gebiedsontwikkeling in het ruimtelijk domein met affiniteit met maatschappelijk vastgoed.
 • Aantoonbare werkervaring met het schrijven van collegeen raadsvoorstellen (benoem dit duidelijk in het cv).
 • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het uitvoeren van zwembaden sportprojecten (benoem dit duidelijk in het cv).
 • Aantoonbare werkervaring met participatietrajecten (benoem dit duidelijk in het cv).
 • Aantoonbare werkervaring met mixed-use projecten en integrale gebiedsontwikkeling (bijv. combinatie van wonen, onderwijs, welzijn, zorg etc.) .Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet..

Je kunt reageren tot

26.09.2023

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op