Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDAM

Projectleider Ontwikkeling Waarderend Kader

Functie omschrijving

Functie in het programmateam Samen met de Stad voor (circulaire) Maatschappelijke Initiatieven

Onderdeel van: afdeling Circulaire Economie van directie Ruimte en Duurzaamheid (R&D)

De functie

In de functie van ‘Projectleider Ontwikkeling Waarderend Kader voor Maatschappelijke Initiatieven’ ben jij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een waarderend kader voor maatschappelijke initiatieven: een meetinstrument om de maatschappelijke impact van een initiatief uit te kunnen drukken. We willen dit instrument beschikbaar stellen aan Amsterdamse initiatieven, zodat ze op een gebruiksvriendelijke manier inzicht kunnen geven in hun maatschappelijke waarden. Maar met weten wat hun impact is zijn we er nog niet. Hoe erken je vervolgens als gemeente de maatschappelijke impact die gemaakt wordt? Het moet dus een waarderingskader worden waarmee de brug geslagen kan worden tussen activiteiten van maatschappelijke initiatieven en de beleidsdoelen van de gemeente. Dit ga je niet vanaf de grond opnieuw opbouwen. Je bouwt voort op bestaande modellen (bijv. de MEAX), kaders en bestaande kennis. Het doel: een Amsterdams waarderend kader dat samen met initiatiefnemers in de stad is ontwikkeld, waarbinnen de waarden van maatschappelijke initiatieven een rol spelen en waarmee ambtenaren van de gemeente meer grip krijgen op het belang van deze initiatieven voor overkoepelende beleidsdoelen. Zodat dit kader vervolgens ingezet kan worden als beslismodel voor bijvoorbeeld subsidies, samenwerkingen en recht op ruimte in de stad. Je maakt in deze functie deel uit van het programma Samen met de Stad Maatschappelijke Initiatieven (SAMI) binnen het team Circulaire Economie onder de directe Ruimte & Duurzaamheid. Collega’s werken onder andere aan een circulaire transitie binnen de bouw, de textielindustrie en de voedselindustrie. Met het programma SAMI werken we aan een circulaire transitie die toegankelijk is voor iedereen in Amsterdam: een rechtvaardige transitie, waarin we de koplopers in de stad van onderop willen versterken en faciliteren. Een transitie gaat immers iedereen aan!

Werkzaamheden

 • Je werkt samen met collega's van het team Democratisering aan aspecten van het waarderend kader. Samen ben je aan het onderzoeken hoe bijvoorbeeld de impactmeting van de Social Handprint past bij beleidsdoelen van Amsterdam;
 • Op basis van deze vraag verken je binnen de gemeente wat voor rol de Sustainable Development Goals innemen in beleidsvorming. Je zoekt waar er beweging zit en waar je kunt aanhaken of op voortbouwen;
 • Vervolgens heb je een sparsessie met een initiatiefnemer uit de stad die al een flinke tijd pioniert voor bestaanszekerheid van maatschappelijke initiatieven;
 • Je draagt ondertussen ook bij aan andere sporen binnen het programma van SAMI. Zo schakel je met communicatie om een inspirerende poster campagne over circulaire maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen, gericht op zowel collega’s als inwoners van Amsterdam;
 • Daarbij doe je mee aan een programma van AmsterDOEN, waarin ambtenaren gekoppeld zijn aan initiatiefnemers om samen doorbraken te realiseren rondom knelpunten voor maatschappelijke initiatieven.

De opdrachtgever(s)

We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega’s zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega’s, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. We streven daarbij naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam. Dus wie jij ook bent: bij ons ben je van harte welkom! De directie Ruimte & Duurzaamheid is onderdeel van de directie Ruimte en Economie. Deze directie creëert de ruimtelijke en economische randvoorwaarden die nodig zijn om Amsterdam te laten groeien tot een sterke metropool. Directie R&D is verantwoordelijk voor beleidsontwikkeling en kaderstelling van stedenbouwkundige, ruimtelijke én duurzame ontwikkeling. Het team Circulaire Economie is één van de zeven teams binnen de Afdeling Duurzaamheid. Als afdeling maken we de verduurzaming van de stad bereikbaar, haalbaar en betaalbaar. - Door het stimuleren van ondernemerschap, technologie en creativiteit maken we het bereikbaar. - Door participatie en maatwerk wordt het haalbaar. - Solidariteit maakt het voor iedereen betaalbaar. Met onze herkenbare Amsterdamse aanpak helpen we de verduurzaming van de stad te versnellen. We proberen nieuwe dingen en proberen dingen opnieuw. We leren door te doen en realiseren ons dat we vooruit struikelend het snelste tot transitie komen. Amsterdam vormt daarbij een inspirerend voorbeeld voor andere steden en wordt wereldwijd erkend als pionierende koploperstad in de circulaire transitie. We laten zien dat het kan. Je werkt samen met 20 collega’s binnen het team Circulaire Economie en een betrokken schil van collega’s van andere afdelingen en directies aan het realiseren van de circulaire stad. Als team zijn we verantwoordelijk voor de circulaire strategie en het uitvoeringsprogramma dat daarbij hoort. We stellen daarbij vooral collega’s, ondernemers en Amsterdammers in staat circulair te werken.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft minimaal één jaar werkervaring in complexe maatschappelijke opgaven in een grote gemeente
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO-opleiding gerelateerd met specialisatie in maatschappelijke initiatieven en beleidsvorming. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDAM

Je kunt reageren tot

22.07.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op