Projectleider openbare ruimte & omgevingsmanagement Project Klein Plaspoelpolder

Functie omschrijving

Opdracht:
De projectleider is verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het op tactisch niveau uitzetten van de lijnen binnen het project voor het onderdeel openbare ruimte en het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels. Werkt tevens nauw samen met de technisch projectleider die deelprojecten of taken op kan pakken onder de eindverantwoordelijkheid van de projectleider. De projectleider en technisch projectleider maken goede afspraken over de onderlinge rol- en taakverdeling.Het ontwerp openbare ruimte (VO) wordt momenteel gemaakt door een landschapsontwerpbureau. De projectleider zorgt er voor dat dit ontwerp wordt uitwerkt en uitgevoerd en is verantwoordelijke voor het proces en de planning. Tot en met het definitief ontwerp doe je dit in duo-schap met de gemeentelijk landschapsontwerper. Daarna neem jij de regie volledig over om het definitief ontwerp te vertalen naar een technisch ontwerp en aanbesteding. Dit doe je in samenwerking met de technisch projectleider. Gedurende de planvorming en realisatie coördineer je de technische afstemming met de ontwikkelaars, nutsbedrijven, waterschappen, interne afdelingen en andere externe partijen.Duurzaamheid is een belangrijk thema in o.a. het ontwerp openbare ruimte. Hiervoor maak jij je graag hard om het maximale resultaat te behalen. Na realisatie dient het ingerichte openbare gebied door de projectleider overgedragen te worden aan Stadsbeheer.De projectleider openbare ruimte vervult tevens de taak van omgevingsmanager. De omgevingsmanager is de verbindende schakel tussen “binnen” en “buiten” en is daarmee in veel gevallen het gezicht van het project. Leefbaarheid van het gebied en de tijdelijke inrichting ervan zijn een belangrijk onderdeel van het werk. Je denkt vanuit de (huidige) gebruiker, waarbij je de opgave van dit project goed voor ogen houdt. Je werkt professioneel samen met de betrokken stakeholders (bewoners, aannemers, ontwikkelaars, het projectteam KPP en diverse gemeentelijke afdelingen) en communiceert helder en duidelijk omtrent de zaken die verband houden met het project.Je werkt nauw samen met de (deel)projectmanagers KPP, de communicatieadviseur en de bij het project betrokken gemeentelijke vakspecialisten. Je rapporteert aan de projectmanager KPP.Door de projectleider worden in ieder geval de navolgende werkzaamheden verricht:- Deelnemen aan overleggen van het Projectteam KPP bestaande uit de projectmanager, deelprojectmanagers, stedenbouwkundige, planeconoom en een projectondersteuner (ca 2 uur overleg per week);- Periodiek overleg organiseren met aannemers, ontwikkelaars en nutspartijen over o.a. de planning en afstemming van de werkzaamheden;- Opstellen (tactisch) faseringsplan openbare ruimte en de vertaling daarvan naar planningen;- Financiële sturing: uitvoeren van werkzaamheden binnen het financiële budget en advisering over plan- en bouwkostenramingen als input voor de GREX;- Het uitzetten van de benodigde onderzoeken en vergunningen;- Het organiseren van de aanbesteding voor de uitvoering van de openbare ruimte en hier tactisch in adviseren.- Het in kaart brengen en managen van risico’s en beheersmaatregelen gerelateerd tot de openbare ruimte;- Coördinatie van bouwlogistiek en veiligheid tijdens de uitvoeringsfase;- Proactief meedenken over leefbaarheid en tijdelijke inrichting van het gebied;- Proactief signaleren welke informatiebehoefte er is bij bewoners / omgeving en ervoor zorgen dat dit wordt georganiseerd;- De bewoners en omgeving informeren over (de planning van) de werkzaamheden;- Fungeren als aanspreekpunt voor de bewoners en aannemers voor alle zaken die buiten plaats vinden;- Leveren van een proactieve inhoudelijke bijdrage aan nieuwbrieven, informatiebijeenkomsten, de projectwebsite, aanbestedingszaken, risicoanalyses en planningsaangelegenheden.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:
1. Uiterlijk per 10 januari 2022 beschikbaar voor gemiddeld 16 uur per week.
2. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad.

Wensen:
• Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Civiele Techniek
• Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Openbare Ruimte binnen stedelijke gebieden in de afgelopen 10 jaar
• Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider Openbare Ruimte bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar
• Aantoonbare werkervaring met omgevingsmanagement binnen 2 projecten uitgevoerd in de afgelopen 5 jaar (projecten dienen duidelijk beschreven te worden in het cv) .

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

30.11.2021

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op