Projectleider Single Digital Gateway Annex II/III

Functie omschrijving

Wie zijn wij

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) behartigt de belangen van de twaalf provincies in Den Haag en Brussel. Het IPO zet zich in voor een regionaal sterke economie, is agendabepalend op maatschappelijke opgaven en maakt zich sterk voor een goed openbaar bestuur.

Het programma Digitalisering binnen het IPO houdt zich in opdracht van de provincies en samen met de provincies bezig met de invoering van nationale en Europese wetgeving.

De Single Digital Gateway-verordening is een Europese verordening die erop gericht is om het voor Europese burgers en ondernemers makkelijker te maken om producten en diensten aan te vragen bij overheidsorganisaties in andere dan de eigen lidstaat. In de eerste fase van implementatie (zgn. “Annex I - Informeren”) is informatie over diensten en producten ontsloten in het Europese Your Europe portaal. Voor provincies is deze fase afgerond op 25 januari 2023.

Wat ga je doen?

De deadline voor voldoen aan Annex II was december 2023, maar door externe omstandigheden kunnen provincies hier nog niet aan voldoen. Er ligt inmiddels wel een uitgewerkt groeiscenario voor provincies om Annex II in te voeren.

Het doel van de onderhavige opdracht is om samen met de provincies SDG Annex II (Procedures) en Annex III (Assistentie) aan de hand van het groeiscenario te implementeren. Concreet betekent dit het online beschikbaar stellen van de procedures van de provincies en de benodigde ondersteuning/assistentie voor burgers en bedrijven bij deze procedures.

Coördinatie implementatie provincies:
 • Coördineren van de inspanningen van provincies om zo snel als technisch mogelijk burgers en ondernemers vanuit EU-landen te faciliteren om op digitale manier aanvragen te doen voor provinciale producten en diensten (Annex II), daarbij indien nodig gebruik te maken van bewijsstukken (zoals kopie-diploma’s) uit de eigen lidstaat, en indien gewenst digitale ondersteuning te krijgen (Annex III)
 • Behartiging van de belangen van de gezamenlijke provincies bij het beschikbaar krijgen van een aansluiting op het ‘Once Only Technical System’ (OOTS) van de Europese Commissie in Nederland;
 • Het coördineren van de benodigde ‘evidence mapping’ (bewijsverstrekker/-ontvanger) in het kader van het ‘Once Only Principe Technical System’ (OOTS): concreet betekent dit dat burgers en ondernemers vanuit andere EU-lidstaten probleemloos diensten en producten bij provincies kunnen aanvragen, waarbij zij gebruik kunnen maken van bewijsstukken (zoals kopie-diploma’s) uit het eigen land.
Belangenbehartiging:

In samenwerking met de belangenbehartiger Digitalisering bij IPO: belangenbehartiging richting Rijksprogramma Aan de Slag met de Omgevingswet, zodat het voor provincies belangrijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ook gaat voldoen aan de vereisten van de SDG-verordening. Hierbij stem je nauw af met de programmamanager verantwoordelijk voor de Omgevingswet binnen IPO.

Eventuele verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Let op: locatie is het Interprovinciaal Overleg in Den Haag.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. Kandidaat heeft minimaal een afgeronde relevante HBO opleiding
 2. Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met projectmanagement op het gebied van digitale dienstverlening
 3. Kandidaat is bedreven in ‘stakeholder management’ en heeft minimaal 4 jaar werkervaring in een dynamisch en (interbestuurlijk) speelveld

Wensen:

 • Shortlistcriterium 1: Kandidaat heeft werkervaring in eerdere opdrachten als projectleider bij een koepelorganisatie of minimaal 3 provincies, waterschappen en/of gemeenten
 • Shortlistcriterium 2: Kandidaat heeft kennis van de impact en betekenis van de volledige scope van de Europese Single Digital Gateway verordening, en de consequenties daarvan voor de uitvoering bij provincies
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 200 punten en Kwaliteit maximaal 800 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 200/100/50/0 - Resultaatgerichtheid - Omgevingssensitiviteit - Analytisch vermogen - Initiatiefrijk - Assertiviteit B. Vaardigheden 300/200/100/0 - Aantoonbaar bedreven in projectmanagement - Bedreven in ‘stakeholder management’ in een complex dynamisch en (interbestuurlijk) speelveld - Strategisch adviseren - Kennis op een begrijpelijke wijze kunnen overbrengen. - Een zelfstandige, systematische en nauwkeurige manier van werken. - Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk C. Kennis 300/200/100/0 - Kennis van de impact en betekenis van de volledige scope van de Europese Single Digital Gateway verordening - Kennis van de dienstverlening van provincies

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

23.02.2024

Contactpersoon

Robot

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op