Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDAM

Projectleider Snellaadinfrastructuur & Logistiek Laden

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

In deze functie ben je de inhoudelijk expert op het gebied van snelladen. Jouw kennis is belangrijk binnen team Uitstootvrije Mobiliteit maar ook richting andere afdelingen en externe stakeholders. De projectleider snellaadinfrastructuur (hierna de projectleider) zal voor een belangrijk deel van zijn tijd (naar verwachting 3 dagen per week) worden ingezet als projectleider aanbesteding laadinfrastructuur voor het gemeentelijk wagenpark. Het gemeentelijk wagenpark wordt uitstootvrij. Op de werven zullen laadvoorzieningen nodig zijn. Jij vervult hiervoor de rol van projectleider aanbesteding om te komen tot passende raamovereenkomsten. Jij wordt hierbij ondersteund door onder andere een procesbegeleider en inhoudelijk adviseurs op gebied van inkoop en laadinfrastructuur. Heet is jouw verantwoordelijkheid om samen met de betrokken afdelingen te komen tot alle benodigde tenderstukken om zo spoedig mogelijk na het zomerreces tot publicatie over te gaan.

Aanvullend zul jij een inhoudelijk adviserende rol vervullen binnen het subteam snelladen. Binnen dat team wordt gewerkt aan verschillende deelopgaves waarvoor per thema een collega de trekker zal zijn. Je adviseert op de volgende deelopgaven:

 1. Het uitrollen van kortparkeerladers (<100kW). Hiervoor is recent een aanbesteding afgerond die nu wordt geimplementeerd en zijn er enkele lopende concessies. Trekker contactmanager.
 2. Team laden heeft een gemeentelijke coördinerende taak binnen de gemeente om het proces voor transitie van tankstations naar energiestations/laadhubs namens meerdere gemeentelijke organisatieonderdelen op te pakken. Momenteel is een transitiemanager aan de slag die het proces trekt voor het bewerkstelligen van een transitiestrategie voor tankstations.
 3. Uitrol van laden voor stadslogistiek. Dit jaar ligt de nadruk op deze deelopgave omdat vanaf 2025 in het centrum van Amsterdam een zero emissiezone wordt ingevoerd waarvoor de gemeente een faciliterende rol vervuld naar de bedrijven in de stad. Er dienen verschillende instrumenten opgezet te worden waaronder een instrumentenkist voor het stimuleren van laadinfra voor het MKB en een aanpak laadinfra voor bedrijventerreinen. Hieronder moet ook gedacht worden aan het inzichtelijk maken van de diverse oplossingen voor het laden op hoog vermogen in congestiegebieden.

Werkzaamheden

 • Als projectleider sturing geven op het project aanbesteding laadinfra voor het gemeentelijk wagenpark.
 • Inhoudelijk bijdragen/adviseren aan het uitvoeren van de projecten uit de uitvoeringsprogramma laadinfra, een uitwerking van de laadstrategie Laad me.
 • Bijdragen aan de inbedding van de uit te voeren gemeentelijke werkzaamheden in de gemeentelijke organisatie.
 • Raakvlakken managen met andere projecten en gemeente intern.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar werkervaring als projectleider (direct of indirect), bij voorkeur bij een van de G4 steden
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare kennis en (werk)ervaring op het gebied van aanbesteding en realisatie van laadinfrastructuur
 3. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring als projectleider aanbesteding laadinfrastructuur met minimaal 1 aanbestedingsproject voor een van de G4-gemeenten of NAL-regio of een groot bedrijf
 4. De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende wo diploma. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare (werk)ervaring met strategische vraagstukken op het gebied van laadinfrastructuur
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur ruime ervaring op het gebied van uitrol laadinfrastructuur en kan duiding geven aan de wijze hoe dat te implementeren in de verschillende organisaties die deze plaatsing vorm moeten geven (gemeente, CPO, netbeheerder)
 • De aangeboden kandidat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van dataverzameling en het realiseren van een dashboard en dataportaal om hiermee sturing te geven aan het proces van plaatsing
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur reeds een netwerk op het gebied van elektrisch vervoer en laadinfrastructuur

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Weesperplein, 8, 1018XA, AMSTERDAM

Je kunt reageren tot

22.07.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op