Projectleider Verkeersregelinstallaties

Functie Omschrijving

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.


Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.


Wat ga je doen


Als projectleider lever je een bijdrage aan diverse verkeerskundige verkenningen en uitvoeringsprojecten op het gebied van verkeer en vervoer. Je hebt afwisselend de rol van projectleider of projectadviseur. Je draait mee in (civiele) projecten en projecten op het gebied van onderhoud, reconstructie en nieuwbouw, en adviseert over de verkeersregelinstallaties (VRI), de bewegwijzering en de openbare verlichting (OVL). Daarnaast fungeer je als projectleider bij zelfstandige vervangingsprojecten op dit terrein.
De volgende taken vallen in ieder geval onder de verantwoordelijkheid van de specialist VRI-OVL:
 • Adviseren van de projectleiders Wegen op het gebied van VRI's, OVL en andere verkeersmanagementmaatregelen;
 • Afstemming met collega's over het programma van eisen bij de uitvoering van zowel civiele- als vervangingsprojecten;
 • Opstellen van uitgangspunten en toetsen van ontwerpen ;
 • Begeleiden bij opstellen en toetsen van UAV-GC-contracten
 • Het beoordelen van VRI, OVL en NBd ontwerptekeningen met een specifieke blik op de integraliteit;
 • Begeleiding van de uitvoering van het buitenwerk ;
 • Het testen van de systemen (FAT/SAT) inclusief de verslagleggingen hiervan;
 • Sturen op contractuele afspraken en in het geval van civiele projecten het leveren van advies aan de projectleider/contractmanager van dat project;
 • Het onderhouden van de provinciale UAV-GC-eisenset
 • Het opstellen en beoordelen van onderzoeksrapporten;

Wat verwachten wij


Wij zoeken een ervaren specialist met ruime projectmatige ervaring, bij voorkeur opgedaan in een
overheidsorganisatie. Er wordt vooral specifieke actuele kennis en ervaring gevraagd op het gebied van verkeersregelinstallaties, openbare verlichting en bewegwijzering. Een oplossingsgerichte inzet en goed ontwikkelde bestuurlijke sensitiviteit en goede communicatieve vaardigheden zijn hierbij onontbeerlijk. De specialist dient kennis te hebben van de RAW- en UAV-gc systematiek en over actuele productkennis te beschikken en moet als projectleider kunnen optreden.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Eis 3 a. Benoem in uw cv (bij voorkeur maximaal 5 pagina’s) de nummers uit de DAS-aanvraag: (Sub)- nummer eisen, (sub)-nummer van de shortlistcriteria). Benoem in het cv bij het nummer en aan de hand van de werkervaring hoe en waarom u aan de eis en of shortlistcriterium voldoet. Uw specifieke onderbouwing in het cv is zodanig inhoudelijk verwoord dat deze duidelijk verifieerbaar is voor de provincie Utrecht. b. Geef een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria naast het cv. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen. c. Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling. Gebruik uitsluitend 1 bijlage: cv en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document. Indien u niet aan a, b en c voldoet wordt uw aan bieding terzijde gelegd.
 2. Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding op het gebied van verkeerstechniek of verkeerskunde Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 3. Eis 5 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring met de vervanging en inrichting van verkeersregelinstallaties en openbare verlichting Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 4. Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft gedurende de afgelopen 6 jaar minimaal 3 jaar ervaring met projectmatig gewerkt in een overheidsorganisatie. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 5. Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 UAV-GC contracten voorbereid, opgesteld of beoordeeld Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 6. Eis 8 De aangeboden kandidaat is in het bezit zijn van VCA-vol Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.

 • Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft opgetreden als projectleider met verkeersregelinstallaties of openbare verlichting Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.
 • Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring binnen een overheid Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend.
 • Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring met projectmatig werken. Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke en specifieke inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifeerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Persoonlijke eigenschap 1 In staat om zowel samen te werken als zelfstandig te opereren Persoonlijke eigenschap 2 Proactief Persoonlijke eigenschap 3 Omgevingsbewust Persoonlijke eigenschap 4 Innovatief: open staan voor verbeteringen van innovatie en duurzaamheid B. Vaardigheden 200/100/50/0 Vaardigheden 1 Zorgdragen voor kwaliteit Vaardigheden 2 Vasthoudend om voortgang te kunnen realiseren Vaardigheden 3 Analytisch vaardig Vaardigheden 4 Communicatief en adviesvaardig C. Kennis 200/100/50/0 Kennis 1 Uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van verkeersregelinstallaties, bewegwijzering en openbare verlichting Kennis 2 Principes van projectmatig werken Kennis 3 Omgevings-, risico- en kostenmanagement Kennis 4 Kennis van VRI-software zoals COCON, OTTO e.d; Kennis 5 Kennis van CCOL regelingen;

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

28.11.2021

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Projectbasis
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op