Projectleider Waterstofprojecten

Functie Omschrijving

Heb jij de kennis en vaardigheden om de toepassing van waterstof als energiebron in de mobiliteit van, naar en in de provincie Utrecht verder te brengen? Dan komen wij graag met je in contact.

Wie zijn wij
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, Het domein Mobiliteit (MOB) werkt aan een mobiliteitsnetwerk dat mensen en goederen snel op hun bestemming brengt, en met smart mobility bijdraagt aan duurzame welvaart, veiligheid en welzijn. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, versterkt de economie en bevordert een duurzame leefomgeving.

Binnen Mobiliteit spelen urgente vraagstukken zoals een schaalsprong voor het openbaar vervoer en het fietsgebruik, knooppuntontwikkeling, de aanleg van snelfietsroutes, verduurzaming van ons logistieke en mobiliteitssysteem (waaronder elektrificatie van het openbaar vervoer), maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels.

Binnen deze programma’s vervult de provincie zowel een uitvoerende, regulerende, stimulerende als coördinerende rol. Wij zijn zowel wegbeheerder als regionaal regisseur, en passen onze bijdrage aan op de situatie. Wij richten ons op het verbinden en versterken van netwerken en spelen in op vraag en aanbod.

In Expertiseteam 2 zetten ongeveer 30 collega’s zich in voor de strategische bereikbaarheidsopgave binnen de provincie Utrecht. Samen met partners werken we aan een goede balans tussen wonen, werken en bereikbaarheid, onder andere via het Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer.

Uitvoeringsprogramma Goederenvervoer
Per jaar gaat er ongeveer 200 miljoen ton aan goederen in, naar en door de provincie Utrecht. Dit goederenvervoer is onlosmakelijk verbonden met en onderdeel van de economische topregio Utrecht. Een goed ontwikkelde logistieke sector draagt bij aan een sterke economie. Maar tegelijkertijd veroorzaakt goederenvervoer lawaai en vervuiling en draagt het bij aan filevorming op het wegennet. Het is de rol van de provincie Utrecht om beide kanten van dit verhaal mee te nemen in het beleid. Enerzijds het goederenvervoer goed faciliteren om de economische ontwikkeling te ondersteunen en anderzijds de negatieve effecten van goederenvervoer op de kwaliteit van de leefomgeving zoveel mogelijk beperken. Hiervoor hebben we het uitvoeringsprogramma Goederenvervoer opgesteld.

Convenant Waterstof en project New Hyts
We nemen vanuit dit uitvoeringsprogramma deel aan twee initiatieven op het gebied van de toepassing van waterstof in mobiliteit.

Het Convenant Waterstof in Mobiliteit betreft een initiatief van de Provincie Utrecht, een aantal gemeenten, EnergieCollectief Utrechtse Bedrijven (ECUB) en KWR Water Research Institute. Lokale ondernemers, marktpartijen en overheden ontwikkelen vanuit dit convenant initiatieven rondom waterstof in mobiliteit. Enerzijds om praktijkervaring op te doen met de toepassing van waterstof en anderzijds om obstakels weg te nemen die de toepassing van waterstof in deze sector in de weg staan.

Daarnaast is in de regio Utrecht het project LIFE New Hyts opgezet om de transitie naar groene waterstof in het wegvervoer regionaal te te stimuleren. De partners zijn KWR Water Research Institute, de provincie Utrecht en vijf regionale bedrijven. Het project heeft voor vier jaar subsidie ontvangen van het Europese LIFE programma. De algemene doelstelling van het New Hyts project is om een aantrekkelijk economisch model te ontwikkelen voor de productie en het gebruik van waterstof in het wegvervoer.

Er is een sterke mate van inhoudelijk raakvlak tussen het Convenant en het project New Hyts.

Voor het opzetten en uitvoeren van projecten in het kader van zowel Convenant als New Hyts zoeken wij een projectleider.

Wat ga je doen:
Je vormt een team samen met de senior projectleider waterstof. Deze senior projectleider is
verantwoordelijk voor het bedenken van projecten die bijdragen aan de doelstellingen van het Convenant en New Hyts, en voor de voorbereiding en de uitvoering daarvan. Jij ondersteunt de senior projectleider door op te treden als projectleider van (deel)projecten en organisator van programma-brede evenementen die plaats vinden in het kader van het Waterstofconvenant en/of New Hyts. Concreet gaat het daarbij om de volgende activiteiten:
  • Aansturen van (deel)projecten
  • bewaken planning en voortgang van de projecten en activiteiten;
  • opzetten en begeleiden van de communicatie-aanpak rondom het Convenant en New Hyts;
  • organiseren van programma-brede activiteiten, evenementen en webinars;
  • opstellen van persberichten en andere communicatie-uitingen.
Een belangrijk element in je werkzaamheden is projectmanagement. Daarbij draag je er zorg voor dat dit projectmanagement op procesmatig, inkooptechnisch, financieel en juridisch gebied voldoet aan de regels van de provincie Utrecht en het Europese LIFE-programma. Dit dient zodanig te gebeuren dat de verantwoording richting provinciale staten, externe partners en de Europese commissie soepel en volgens de regels verloopt..

Verder draag je bij aan de verspreiding van kennis en leerervaringen die voortkomen uit de projecten en activiteiten. Daarbij heb je een scherp oog voor welke communicatiemiddelen het beste passen bij de te verspreiden kennis en informatie en bij de te bereiken doelgroepen. Ook neem je het voortouw bij de voorbereiding, uitvoering, organisatie en nazorg van de communicatie-uitingen, of dit nou webinars, symposia, nieuwsbrieven of anderszins zijn.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. 4: De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde Hbo-opleiding Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  2. 5: De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 5 jaar werkervaring in projecten gericht op verduurzamen van mobiliteit en minimaal drie jaar in projecten gericht op de toepassing van waterstof in mobiliteit Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de . Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  3. 6: De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring binnen of met overheidsorganisaties zowel op landelijk als op Europees niveau en is bekend bent met hoe overheden functioneren en hoe ze samenwerken met bedrijven en ondernemers Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de . Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  4. 7: De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de organisatie van evenementen en het opstellen van andere communicatie-uitingen zoals nieuwsbrieven en brochures Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de . Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  5. 8: De aangeboden kandidaat heeft geen commerciële belangen binnen de logistieke sector in de provincie Utrecht zodat hij of zij op neutrale wijze bedrijven kan adviseren over de toepassing van waterstoftechnologie Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de . Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

28.06.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op