Projectleider wonen

Functie omschrijving

De gemeente Weesp gaat fuseren met de gemeente Amsterdam en de gemeente Weesp gaat zich voegen in het Amsterdamse woonruimteverdeelsysteem. Bestuurlijk is afgesproken dat de positie van de Weesper woningzoekenden voorlopig gelijk blijft. De Regio Amsterdam heeft gekozen voor een nieuw verdeelsysteem dat in het najaar van 2022 in werking zal treden. De overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening is gepland voor 1 januari 2023. In verband met het bestuurlijk proces voor wijziging van de Amsterdamse Huisvestingsverordening, moet op 1 april 2022 het voorstel voor aanpassing van de Amsterdamse Huisvestingsverordening gereed zijn en per 1 januari 2023 de organisatie klaar zijn om het nieuwe beleid in de praktijk te brengen. We zoeken iemand die de beleidsvoorstellen op hoofdlijnen verder uitwerkt en aan de slag gaat met de voorbereiding van de implementatie van de overgangsregelingen voor de Weesper woningzoekenden. Wonen is op korte termijn op zoek naar een ervaren projectleider/procesbegeleider die de overgang van Weesp naar Amsterdam met betrekking tot de woonruimteverdeling komt trekken. Er zijn door de gemeente Amsterdam en Weesp afspraken gemaakt over de positie van de Weesper woningzoekende. Daarvoor is verdere uitwerking van de regels nodig (onder andere ook resulterend in ICT-aanpassingen) en moeten (nieuwe) werkafspraken worden gemaakt met betrokken partijen. Weesp is nu nog onderdeel van een andere regio. Je werkt samen met collega's uit het team woonruimteverdeling om de regels verder vorm te geven en de implementatie voor te bereiden. Daarbij spelen verschillende belangen en afwegingen. De regels moeten 1 januari 2023 ingaan en zullen voor de besluitvorming daarom al 1 april 2022 gereed moeten zijn. In 2022 moeten de verschillende afdelingen binnen wonen zich voorbereiden op de nieuwe werkzaamheden. Daar hoort ook een uitwerking van de fasering van de overgang bij. Je werkt onder leiding van een procesmanager die de gehele overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening regelt. In deze functie vervul je verschillende rollen: • Projecttrekker; • Inhoudelijke input leveren, o.a. ten behoeve van de ICT-aanpassingen; • Onderhandelaar; • Financieel expert.

Werkzaamheden
• Verantwoordelijk om samen met het team Beleid Volkshuisvesting en de wetgevingsjurist te komen tot uitwerking van de bestuurlijke afspraak over de positie van Weesper woningzoekenden en andere zaken voor de overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening; • In overleg met de wetgevingsjurist verantwoordelijk voor het in regels vatten van de overgang van Weesp naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening, onderdeel woonruimteverdeling; • Verantwoordelijk voor de implementatie van de nieuwe regels in de Amsterdamse werkprocessen; • Vraagbaak binnen het team beleid Volkshuisvesting over de veranderingen als Weesp overgaat naar de Amsterdamse Huisvestingsverordening; • Signalerende / adviserende rol richting teamleider beleid volkshuisvesting, projectleider overgang Weesp naar Amsterdamse Huisvestingverordening (woonruimteverdeling en woonruimtevoorraad) en afdelingshoofd Woningmarkt. • Uiteraard ben je op de hoogte van de laatste politieke en juridische ontwikkelingen van de Gemeente Amsterdam.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

  1. beschikt minimaal over WO-werk- en denkniveau
  2. is in het bezit van een erkende HBO opleiding, te denken valt aan de richting van Planologie, Sociale geografie, Bouwkunde, Bestuurskunde, (Bedrijfs-) economie en/of Rechten
  3. heeft minimaal 2 jaar werkervaring als adviseur opgedaan bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners in de afgelopen 5 jaar.
  4. heeft minimaal 2 jaar relevante werkervaring op het gebied van Wonen opgedaan in de laatste 7 jaar
  5. heeft aantoonbare ervaring met woonruimteverdeling
  6. heeft aantoonbare ervaring met juridische processen
  7. heeft aantoonbare ervaring met implementatieprocessen.
  8. heeft aantoonbare ervaring met (het zelfstandig managen van) bestuurlijke besluitvormingsprocessen

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

18.10.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op