Projectleiding RES 2.0 (senior projectleider)

Functie omschrijving

RES Regio Amersfoort heeft zich het doel gesteld om in 2030 minstens 0,5 TWh duurzame energie op te wekken. Samen met inwoners en belanghebbenden zijn kansrijke gebieden geformuleerd voor het opwekken van duurzame elektriciteit en de mogelijkheden van duurzame warmte in de regio in kaart gebracht. Deze kansrijke gebieden zijn in RES 1.0 vastgelegd. RES 1.0 (bestuurlijk vastgesteld op 18 mei 2021) is te vinden op www.resregioamersfoort.nl.

Op weg naar RES 2.0 (1 juli 2023) worden deze kansrijke gebieden geconcretiseerd in daadwerkelijk uit te voeren projecten. Alles met als doel om de vergunningverlening voor 1 januari 2025 (= afspraak Klimaatakkoord) mogelijk te maken.

Wij zoeken een senior projectmanager die deze vertaalslag samen met de betrokken overheden, inwoners en andere belanghebbenden kan maken.

De opgave voor de regio bestaat uit de volgende onderdelen:

- Bijdragen aan en vormgeven van regionaal programma CO2-reductie (49% in 2030 – klimaattafel overschrijdend)

- Opstellen en bewaken uitvoeringsagenda 2021-2023

- Zon op dak (waar ligt de prioriteit)

- Prioritering investeringen netinfrastructuur (tot en met 2030)

- Projectmanagement en technisch management voor regionale opgaven (onder andere A1, A12 en A28), omgevingsmanagement wordt in nauw overleg lokaal vorm gegeven

- Koppelen van opgaven (zon, wind met andere opgaven, zoals Ontwikkelbeeld) en meewerken aan rendabele businesscases

- Samenwerking met grensregio’s (Food Valley, U16, Gooi- en Vechtstreek)

- Borgen kennisuitwisseling en bewaken voortgang richting RES 2.0

- Afstemming met NP-RES en provincie Utrecht

- Warmte: aquathermie en geothermie

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Als senior ben je samen met een junior projectleider als duo verantwoordelijk voor het projectmanagement van RES 2.0. Je weet jezelf goed te positioneren tussen bestuurders, colleges, ambtenaren, raden, staten, belangengroepen en inwoners en dingen voor elkaar te krijgen, zonder dat je processen volledig naar je toe trekt. Het is voor jou belangrijk om de (regionale) samenwerking op te zoeken en jij weet hoe je de participatie in de regio kan verhogen. Je begrijpt de complexiteit van gevoelige (bestuurs)processen.

Je neemt deel aan het regioteam (dagelijkse aansturing en afstemming met regionale stakeholders), programmateam RES (regioteam plus de lokale trekkers), en leidt de projectteams A1, A12, A28 en aquathermie/geothermie. Gewenste competenties;

- inzicht in de aandachtspunten en patronen van een transitieproces

- communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk)

- vaardigheden om partijen met tegengestelde belangen bij of tot elkaar te brengen

- makkelijk schakelen tussen strategie/beleid en uitvoering

- resultaatgerichtheid

- gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en goed (luisterend) bestuurlijk gesprekspartner

- analytisch vermogen om snel te kunnen schakelen en hoofd- en bijzaken van elkaar te onderscheiden

 1. minimaal succesvol een relevante HBO opleiding afgerond
 2. Kennis en ervaring met (bestuurlijke) onderhandelingsprocessen
 3. aantoonbare ervaring met transitiemanagement, bij voorkeur in de energietransitie
 4. Portfolio met relevante voorbeelden van behaalde project-/ procesresultaten
 • naast een afgeronde HBO opleiding ook een WO opleiding afgerond
 • Minimaal 5 jaar relevante ervaring met complexe processen met meerdere regionale private en publieke stakeholders met tegengestelde belangen
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de functie van senior project- of procesmanager
 • Specifieke ervaring opgedaan met de energietransitie
 • Specifieke ervaring opgedaan met de regionale energie strategie en met NP RES
 • Kennis van bestuurlijke processen van overheden
 • Ervaring in of affiniteit met de Regio Amersfoort

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

15.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op