projectmanager omgekeerde afvalinzameling gestapelde bouw

Functie omschrijving

De afdeling Programma's en Projecten is de gemeentebrede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeentebrede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 120 mensen, vast en ingehuurd. Er werken doeners, gericht op resultaat en op samenwerken. De sfeer is dynamisch en optimistisch. Binnen de afdeling geven we leiding aan nieuwe ontwikkelingen. Het resultaat kan van alles zijn: een fysiek project, een grondtransactie, een IT-voorziening, een meerjarig programma, een maatschappelijk initiatief, een bijzonder proces. Het gaat ons om het eindresultaat, maar we voelen ons net zo verantwoordelijk voor de weg ernaar toe. Wat het product precies wordt, bepalen de opdrachtgevers en andere partners (zoals de gebruikers, eigenaren of andere betrokkenen - intern of extern). We doen dit voor het bestuur van de stad, maar ook met inwoners, ondernemers en honderden collega's uit de organisatie. Met de handen uit de mouwen. We maken het niet moeilijker dan nodig, maar ook niet gemakkelijker dan de realiteit. "We make it happen". Projectinhoud

Het project omvat het invoeren van omgekeerd afval inzamelen voor gestapelde bouw (hoogbouw) in de komende drie jaar. Dit is een vervolg op het project invoering van omgekeerd inzamelen voor laagbouw, dat nu bijna is afgerond. Op weg naar een “afvalloze stad” werkt Amersfoort aan een betere scheiding van grondstoffen en afval. Dit doen we met omgekeerd inzamelen; we bieden inwoners de mogelijkheid om de grondstoffen OPK (oud papier en karton), GFT (groente, fruit en tuinafval) en PMD (plasticverpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) gescheiden aan te bieden en restafval naar ondergrondse verzamelcontainers te brengen.

Onze gemeenteraad heeft een plan vastgesteld om omgekeerd inzamelen nu ook voor gestapelde bouw (hoogbouw) in te voeren. Dit betreft ongeveer 1/3 deel van de huishoudens. Het is de bedoeling om voor de verschillende wooncomplexen een oplossing te zoeken, die aansluit bij de beschikbare ruimte ter plekke en het draagvlak bij de bewoners.

Projectorganisatie ROVA voert voor de gemeente Amersfoort de afvalinzameling uit en is de uitvoerende partij voor dit project. Voor de aansturing van het project is een projectgroep samengesteld, met een projectmanager van ROVA, een projectmanager van de gemeente en een aantal verschillende deskundigen van ROVA en gemeente (inhoudelijk en communicatief). De gemeentelijk projectmanager is samen met de projectmanager van ROVA verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het project.

Rolverdeling:

 • de gemeentelijk projectmanager is primair verantwoordelijk voor advies over en borging van de politiek-bestuurlijke aspecten (bestuurlijk proces en bestuurlijke stukken) en de bewaking van de gemeentelijke kaders, belangen en doelstellingen;
 • de projectmanager van ROVA is primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, met de elementen geld, planning, informatie en kwaliteit en fungeert als stem en gezicht van het project naar de buitenwereld.

Er is een stuurgroep die bestaat uit de (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever, een directeur van ROVA en de beide projectmanagers. De gemeentelijk projectmanager informeert de bestuurlijk verantwoordelijke (wethouder Stedelijk Beheer) en de (gedelegeerd) ambtelijk opdrachtgever en legt verantwoording aan hen af.

Hoofdtaken

 • Aansturen van (multidisciplinair samengestelde) teams en adviseurs;

 • Opstellen van fasedocumenten en overige inhoudelijke en procesmatige documenten evenals het begeleiden van het besluitvormingsproces;

 • Opstellen en bewaken van projectplanningen en –budgetten;

 • Periodiek rapporteren over de voortgang van het proces, gerelateerd aan de opdrachtverstrekking;

 • In samenwerking met derden bepalen en uitvoeren van communicatiestrategie voor het project;

 • Vertegenwoordigen van de gemeente in gesprekken en onderhandelingen met externe partijen en andere betrokkenen.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

We zoeken een ervaren projectmanager die dit procesmatig gevoelige traject in de volle breedte en met een uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen kan managen. We zoeken een generalistisch ingestelde collega. Dus niet een projectmanager die al te specifieke ervaringen heeft in primair openbare ruimte, verkeers- of soortgelijke projecten; de inhoudelijke projectmatige rol, gericht op de daadwerkelijke realisatie, ligt namelijk bij de ROVA die daarvoor een projectorganisatie heeft opgericht. De in te huren projectmanager is in staat om de projecten binnen budget en planning te realiseren. Hij is voor het project overall verantwoordelijk en geeft daartoe leiding aan de betreffende gemeentelijke projectorganisatie. Voorts is hij aanspreekpunt voor de verantwoordelijke wethouder(s), de ambtelijk opdrachtgever(s) en bewoners. Kortom, wij zoeken een projectmanager met uitstekende procesmatige en communicatieve vaardigheden, met ruim voldoende ervaring met soortgelijke vraagstukken en (vanwege de bestuurlijke gevoeligheid) met een uitstekende bestuurlijke en maatschappelijke antenne.

 1. Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding in de richting sociale geografie, planologie, economie, rechten, bestuurskunde of soortgelijk Referentie vereist
 2. Minimaal 4 jaar relevante werkervaring als proces- / projectmanager, opgedaan in de afgelopen 8 jaar . Een ander duidelijk aangetoond op en af te leiden uit het cv.
 • motivatiebrief
 • ten minste 4 jaar relevante werkervaring in de afgelopen 8 jaar in dienst van of ingehuurd bij een gemeente
 • relevante werkervaring in de afgelopen 8 jaar in projecten m.b.t. circulariteit, afval of vergelijkbaar
 • ruime werkervaring in de afgelopen 8 jaar met vergelijkbare complexe maatschappelijke en bestuurlijke processen in de stad

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

21.10.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op