Projectmanager Stikstofdepositiebank

Functie omschrijving

Binnen het IPO/provincies bestaat een Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS). Onder aansturing van twee programmamanagers wordt langs zes inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. Het betreft de navolgende thema’s: Natuur, Structurele Aanpak Stikstof, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA), Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Monitoring & Data en AERIUS. Elk thema wordt aangestuurd door een thematrekker en maakt – onder leiding van de programmamanager – deel uit van het Programmateam Stikstof. Het programma is omvangrijk met binnen elk thema diverse uitdagende projecten en kent een hoge dynamiek. Deze opdracht heeft betrekking op het project Stikstofdepositiebank binnen het themateam AERIUS. Op dit moment wordt gewerkt aan de voorbereidingen voor een release van deze stikstofdepositiebank voor de zomervakantie. Dit systeem moet ontwikkelingen mogelijk maken door stikstofruimte die vrijkomt door het nemen van bronmaatregelen ‘op te slaan’ en later toe te delen aan nieuwe initiatieven waarvan de deposities vaak provinciegrensoverschrijdend zijn. Dit vraagt technische innovatie, maar zeker ook veel bestuurlijke afstemming. Bijvoorbeeld rondom vulling van de SDB (vrijmaken van stikstofruimte) en rond het toedelen van ruimte aan initiatieven in verschillende provincies en bij het Rijk. De projectmanager fungeert hierbij als eerste aanspreekpunt richting provincies, maar ook richting Rijk als samenwerkingspartner en het RIVM als ontwikkelaar en ICT beheerder van de stikstofdepositiebank. De projectmanager doet daarnaast voorstellen voor de overall-aanpak op basis van ervaringen en evaluaties van huidige versie, organiseert interprovinciale besluiten waar nodig en is niet alleen gesprekspartner voor provincies, maar ook voor het Rijk. Je werkt daarbij nauw samen met de thematrekker AERIUS en de projectleider voor doorontwikkeling van Register. Er is daarnaast binnen IPS verband veel afstemming nodig met de andere thema’s, in het bijzonder de gebiedsgerichte aanpak en VTH. Afbakening opdracht Afhankelijk van de start in deze opdracht zal je nog betrokken zijn in het bestuurlijke proces, maar de nadruk zal liggen op de fase daarna. Na de release zal het complexe en bestuurlijke proces starten om de depositiebank te gaan vullen en vervolgens tot toedeling van ruimte over te gaan. Deze eerste versie beschikt nog niet over alle gewenste functionaliteiten, dus een doorontwikkeling van AERIUS Register in 2021 en 2022 is noodzakelijk. Hiervoor is reeds een projectleider operationeel. De verdere uitrol van de stikstofdepositiebank kan evenwel hier niet los van worden gezien. Jij fungeert als een ‘linking pin’ richting de projectleiders die voor de doorontwikkeling van AERIUS Register (zowel landelijk als regionaal) aan de lat staan, zodanig dat hiermee ook de SDB optimaal kan worden ondersteund. Je bent projectmanager in de zin dat er een duidelijk resultaat moet worden geboekt, maar hebt een sterke procesmatige rol om de afstemming richting bestuurders, programmaorganisatie, Rijk en provincies en systeemontwikkelaars goed te laten lopen. Naar huidige inschatting zal de duur van deze opdracht in eerste instantie voor de periode van 1 jaar zijn.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Een ervaren en stevige projectmanager. Je hebt ervaring met het implementeren van complexe ICT-projecten bij de overheid, bij voorkeur bij een provincie. Wij zoeken een projectmanager die in staat is binnen een dergelijk complex ICT-project leiding te geven aan het proces om tot de daadwerkelijke vulling en het gebruik van deze depositiebank te komen. Niet een ‘techneut’ pur sang, maar een projectmanager die het speelveld overziet, tot bestuurlijke afspraken kan komen en zorgen dat de juiste dingen gebeuren. Je bent strategisch, analytisch maar ook hands-on. Je bent linking pin voor de projectleiders die bezig zijn met de doorontwikkeling van het systeem, adviseert en informeert bestuurders, zorgt dat knelpunten worden opgelost in goed overleg met betrokken partijen, bent eerste aanspreekpunt, vertaalt signalen van buiten naar de doorontwikkeling van het systeem en zorgt waar nodig voor concrete (bestuurlijke) adviezen en besluiten. Taken
 • Trekken van de implementatie van de huidige versie van de stikstofbank.
 • Procesmanagement rond de verdere doorontwikkeling.
 • Linking pin voor projectleiders die zich bezig houden met systeemontwikkeling.
 • Afstemming met bestuurders en betrokkenen bij Rijk en provincies.
 • Input leveren aan doorontwikkeling van de stikstofdepositiebank op basis van ervaringen en evaluaties huidige versie.
Wat vragen we? Jij bent onze gedroomde kandidaat als:
 • Je academisch werk- en denkniveau hebt;
 • Je aantoonbaar langdurige ervaring hebt met projectmanagement bij de overheid, bij voorkeur op het gebied van ICT en bij voorkeur binnen de provincie;
 • Je een stevige persoonlijkheid en gesprekspartner bent die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten;
 • Je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving;
 • Je niet alleen oog hebt voor proces en draagvlak, maar ook voor resultaten en de koppeling kan leggen met de inhoud / uitvoering.
 • Je op je plaats voelt in een zeer dynamische werkomgeving en je snel nieuwe kennis eigen maakt
 1. afgeronde WO opleiding, minimaal bachelor niveau
 2. Minimaal 5 jaar recente ervaring als projectmanager
 3. Aantoonbare recente ervaring met overheidsprojecten in een complexe bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij (een) provincie(s).
 • aantoonbare ervaring met project- en/of programmamanagement bij een provincie
 • aantoonbare ervaring met projecten en/of programma’s op het vlak van ICT
 • .aantoonbare ervaring met het in de lead zijn bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming voor politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers
 • ervaring met het procesmanagement tussen bestuurders van verschillende overheidslagen
 • - Ruime ervaring op het vlak van projectmanagement.
 • - Ruime ervaring met politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers.
 • - Actuele kennis over stikstof en de aanpak van de stikstofproblematiek, alsmede het Natura 2000 dossier.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

15.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op