Projectmanager voorbereiding Wet open overheid (Woo)

Functie omschrijving

De gemeente gaat de implementatie van de Wet open overheid (Woo) projectmatig aanpakken en start met een project om ervoor te zorgen dat onze processen voldoen aan de kwaliteitseisen van de Woo. Per 1 januari 2022 zal de wet naar verwachting inwerkingtreden. Voor het actief openbaar maken van de informatiecategorieën wordt 5 jaar voorgeschreven, voor het op orde krijgen van de basis van de informatievoorziening (een tweede aspect benoemd in de wet) wordt 8 jaar gegeven. Er is een faseplan opgesteld en we zoeken voor de eerste fase – en bij voorkeur ook voor de start van de implementatie erna - een projectleider.

Je opdracht valt onder de verantwoordelijkheid van de CIO. In je opdracht werk je nauw samen met de afdeling Informatievoorziening (IV), waar informatiebeheer en archief, en ICT en informatiemanagement de speerpunten zijn. Daarnaast stem je veel af met de andere afdelingen binnen de gemeente, en specifiek de juridische afdeling. Je werkt vanuit het Informatiseringsprojecten, onderdeel van de afdeling Programma’s en Projecten.

Wat zijn de projectdoelen waar de projectleider mee aan de slag gaat: Analyseren en plannen maken 1. In Q4 2021 hebben we inzicht in de impact met betrekking tot mensen, proces, beleid en informatievoorziening (specifieke uitwerking zie onderstaand) doormiddel van het uitvoeren van een impactanalyse; 2. Op 1 januari is een door het bestuur geaccordeerd implementatieplan voor het actief openbaar maken van alle informatiecategorieën (inclusief aandacht voor het verandertraject/ bewustwording bij de organisatie). Realiseren/Uitvoeren 3. Op 1 januari 2022 communiceren we via onze website en social media actief met de burger over welke informatiecategorieën we actief openbaar maken. We communiceren daarnaast de planning voor de uitrol van de overige informatiecategorieën. 4. Op 1 januari 2022 hebben we huidige processen en rollen voor actieve openbaarmaking (zoals bij Collegestukken) eenduidig ingericht. Wat levert de projectleider op gedurende de opdracht: 1. Je voert een impactanalyse uit op de huidige processen waar actieve openbaarmaking plaatsvindt (deze zijn reeds inzichtelijk gemaakt in een nulmeting). Aspecten die daarbij mee moeten worden genomen, impact op: Burger, Organisatie, Beleid en richtlijnen, Processen, Systemen, Kosten. 2. Je laat na de impactanalyse het ambitieniveau en de strategie vaststellen door college en/of raad. 3. Je stelt een implementatieplan op voor het implementeren van de Woo in de processen van de organisatie. Hierin wordt beschreven in de tijd hoe de informatiecategorieën actief openbaar worden gemaakt, rekening houdend met ambitie, strategie en impact op onder andere burger, organisatie, processen, systemen en kosten. 4. Je zorgt ervoor dat onze inwoners op 1 januari 2022 kunnen vinden hoe en wanneer wij onze openbaarmakingen vormgeven. Ook (bege)leidt je bij het actief openbaar maken van de eerste nieuwe informatiecategorieën.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Je bent een verbinder (teamspeler!) met een proactieve en open instelling. Daarnaast heb je aantoonbare kennis van en ervaring met de ontwikkelingen omtrent actief openbaar maken en transparantie van overheidsdocumentatie. Verder ben je enthousiast en adviesvaardig. Je brengt in ieder geval mee:
 • Een aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring als projectleider in samenwerkingsprojecten projecten gericht op de ondersteuning van gemeenten bij het implementeren van wettelijke initiatieven op het gebied van dienstverlening of informatiekundige onderwerpen;
 • Meerjarige ervaring (opgedaan in de afgelopen 5 jaar) op het gebied van realisatie van oplossingen in complexe veranderingen gericht op informatievoorziening binnen de lokale overheid;
 • Omgevingsbewustzijn en politieke sensitiviteit

Vaardigheden:

 • Een goede beheersing van de Nederlandse taal en goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
 • Zelfstartend vermogen
 • Analytisch
Kennis:
 • Je bent bekend met het IT-landschap inzake digitale informatiehuishouding bij overheden
 • Je hebt kennis van het functioneren van het openbaar bestuur en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits en onderliggende informatievoorziening
 • Kennis van archiefwetgeving (o.a. Archiefwet) en wetgeving op (passieve/actieve) openbaarmaking (o.a. Wob)
 • Kennis van koppelingen en aansluitingen op landelijke voorzieningen (zoals PLOOI/ DROP) is een pré
 1. HBO+ werk- en denkniveau
 2. aantoonbaar ervaring als projectleider op het gebied van implementatie van wetgeving en/of IV in primaire en bedrijfsvoeringsprocessen
 3. aantoonbaar minimaal 5 jaar ervaring opgedaan in het werken binnen een gemeente van vergelijkbare grote (100.000+ inwoners)

 4. specifieke kennis en ervaring met betrekking tot verandertrajecten

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

23.08.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op