Projectmedewerker civiele techniek

Functie omschrijving


Wat ga je doen?
het projectmatig aanpakken van projecten in een regierol;
het opstellen van uitvragen aan marktpartijen (zoals adviesbureaus, ingenieursbureaus, aannemers en leveranciers) en het beoordelen van aanbiedingen en producten (inspectierapporten, tekeningen, plannen, oplossingen e.d.) op maakbaarheid, realiteit, kosten en duurzaamheid;
een belangrijk deel van de functie bestaat uit communicatie, waaronder het voorlichten, (door)vragen, maken en vastleggen van afspraken. Dit is zowel intern als extern gericht. Intern naar de opdrachtgever of andere medewerkers, extern naar bewoners, belanghebbenden, andere (semi)overheden en leveranciers;
het vervullen van project gerelateerde administratieve taken.

Projecten waar je bij ingezet kan worden:
Aanbesteding meerjarig dagelijks onderhoud kunstwerken;
Groot onderhoud, renovatie, vervanging en nieuwbouw van kunstwerken.

Inhoudelijk hebben deze projecten met name betrekking op bruggen, kademuren en oeverwerken. De kunstwerken in Gouda variëren van eenvoudige kunstwerken in een polder tot complexe monumentale kunstwerken welke volledig geïntegreerd zijn in de aangrenzende monumentale bebouwing.

Projecten waar we als afdeling ook mee bezig zijn en waar je in betrokken kan worden:
Speelplekken;
Rioolvervangingsprojecten;
Ophogingsprojecten;
(Her)ontwikkelingsprojecten van woon- en werkgebieden.

Waar rekenen wij op?

Wat neem je mee?
een bouwkundige en/of civieltechnische opleiding en hebt minimaal een HBO werk- en denkniveau;
constructieve kennis (ook op detailniveau), praktische ervaring, kennis van materialen en toepassingen en gaat kostenbewust met investeringsvoorstellen om.

Competenties/vaardigheden
Klantgerichtheid – belangen van de klant te achterhalen en gaat hier serieus mee om;
Samenwerken – in teamverband aan een gezamenlijk projectresultaat;
Zelfstandig – neemt initiatief, overlegd en geeft terugkoppeling;
Kostenbewust – geeft advies aangaande total cost of ownership en belangenbehartiging;
Plannen en organiseren – van eigen werk en werken van derden;
Analytisch en probleemoplossend – vindt juiste oorzaak en oplossing (innovatief en duurzaam);
Communicatief - goede mondelinge en schriftelijke communicatie;
Nauwkeurig – administratieve taken zijn op orde.

Bedrijfsprofiel

www.zuidprofs.nl
ZuidProfs bemiddelt specialisten bij de overheid. Voor gemeenten, provincies, waterschappen en andere overheden bemiddelen wij specialisten voor tijdelijke en structurele inzet.

Waar kun jij op rekenen?

Je kunt rekenen op een mooie tijdelijke opdracht of een vaste baan bij ZuidProfs of bij één van onze opdrachtgevers. Een passend salaris en leuke collega's!

Categorie

Openbare Ruimte en Beheer

Locatie

Zuid Holland

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

© ZuidProfs 2019
OTYS Recruiting Technology PXL Communicatie