Regionale implementatiecoach Omgevingswet

Functie omschrijving

De regionale implementatiecoach omgevingswet (RIO) ondersteunt gemeenten en uitvoeringsorganisaties (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD) bij de invoering van de Omgevingswet. Je bent als RIO het eerste aanspreekpunt in en verantwoordelijk voor de regio’s Twente en IJsselland. Je maakt deel uit van een landelijk samenwerkingsteam van RIO’s. Je biedt hulp bij vragen op regionaal niveau en stimuleert de samenwerking in de (interbestuurlijke) keten. Je draagt eraan bij dat de implementatie van nieuwe werkwijzen, nieuwe kerninstrumenten en dienstverlening door gemeenten plaatsvindt gebaseerd op het collectieve ondersteuningsaanbod. Uitgangspunt is dat de RIO zelfstandig het merendeel van de vragen zelf kan afhandelen op basis van het bestaande ondersteuningsaanbod. Waar nodig vorm je de schakel naar specialisten in de programmaorganisatie. In de fase waarin het programma zich nu bevindt, is specifieke expertmatige kennis van VTH, planvorming en DSO gewenst. De afstemming in de regio’s zal met name plaatsvinden met de gemeentelijke programmamanagers en/of projectleiders. De RIO dient echter ook bestuurlijke antennes te hebben en waar nodig managers en bestuurders te helpen om de invoering van de Omgevingswet te 3 bevorderen. De ondersteuning wordt programmatisch ingestoken, waarbij de vraag vanuit de regio input voor de programmering vormt en de planning c.q. roadmaps van de koepels, BZK en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 1.4 Werkzaamheden en verantwoordelijkheden • Je stimuleert bevoegd gezagen om voorbereidingen te treffen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Je activeert ze om aan de slag te gaan met alle aspecten van de invoering van de wet, bijvoorbeeld door middel van deelname aan simulaties en presentaties in diverse overleggremia,- werkplaatsen en- aan inhoudelijke interactieve sessies met als doel de werkende keten te realiseren. • Je ondersteunt betrokken organisaties in de regio door te wijzen op producten en diensten (het VNG en Ads instrumentarium) die voor hen als ondersteuning bij de invoering van de wet zijn ontwikkeld. • Je legt en onderhoudt relevante relaties in jouw regio’s. • Je signaleert de behoefte in het gemeentelijk veld op regionaal niveau en deelt die met de programma’s Omgevingswet VNG en Ads. Daarnaast behandel en beantwoord je inhoudelijke niet unieke vragen op consistente wijze. • Met je expertmatige kennis van de DSO-, VTH- e/o de Planketen ondersteun je je regio’s bij specifieke vragen en je deelt deze met je (RIO) collega’s. • Je zorgt voor de opbouw en het beheer van kennis over implementatievraagstukken: o Aansluiting zoeken met programmamedewerkers met de juiste kennis en kunde; o Bewaken kwaliteit en gelijksoortigheid van de kennis en kunde; o Bijdrage leveren aan het borgen van kennis van en het afstemmen over implementatievraagstukken binnen het programma. • Signalen en behoeften uit de regio teruggeven aan het programma zodat producten en diensten verbeterd kunnen worden 1.5 Resultaat van de opdracht • Er is zorg gedragen dat gemeenten en uitvoeringsorganisatie in de regio’s Twente en IJsselland bekend zijn met de (minimale) opgave voor de invoering van de Omgevingswet. • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de regio’s Twente en IJsselland zijn geïnformeerd over de voor hen ontwikkelde producten en diensten ter ondersteuning van de invoering van de wet. • Gemeenten en uitvoeringsorganisaties zijn door het ondersteuningsaanbod van de VNG en Ads beter in staat om de Omgevingswet te implementeren. • De VNG en Ads-programma organisaties hebben op basis van jouw terugkoppeling een beter beeld van de uitdagingen en issues in de invoering van de omgevingswet zodat de ondersteuning aangepast kan worden.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

WO werk- en/of denkniveau met een bestuurskundige, bedrijfskundige of informatiekundige achtergrond • Aantoonbare werkervaring op het gebied van complexe implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s. • Werkervaring in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk in de fysieke leefomgeving; • Expertmatige kennis van de DSO- e/o VTH- e/o planketen • We gaan uit van gebruik van eigen telefoon en laptop.

  • Aantoonbare werkervaring met omvangrijke implementatietrajecten binnen de overheid, waaronder complexe inhoudelijke informatievoorzieningsprojecten of programma’s.
  • Aantoonbare werkervaring op het gebied van de Omgevingswet en/of de fysieke leefomgeving.
  • Kennis van het ondersteuningsaanbod van de VNG en Ads op het gebied van de invoering van de Omgevingswet

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

18.08.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op