Senior adviseur projectbeheersing

Functie omschrijving

Binnen het IPO/de provincies is het stikstofdossier georganiseerd in de vorm van een Interprovinciale Programmaorganisatie Stikstof (IPS) . Onder aansturing van een ambtelijk opdrachtgever en een programmamanager wordt langs 6 inhoudelijke themalijnen invulling gegeven aan de beleidsontwikkeling en -uitvoering van het stikstofdossier. In de functie van senior adviseur projectbeheersing ben je primair verantwoordelijk voor het bewaken van de financiële beheersaspecten (begroting, verplichtingen en realisatie) en de hiervoor benodigde informatievoorziening. Je zorgt er daarbij voor dat er continue en up-to-date inzicht is in de actuele stand van financiën, inkoop en kan deze doorvertalen naar de gewenste informatiebehoefte. Hiermee draag je bij aan de lopende sturing en verantwoording van het programma en de doorvertaling daarvan naar de reguliere rapportage- en begrotingsprocessen binnen IPO. Dit doe je in nauwe samenwerking met het programmateam, waarbinnen de strategisch beleidsadviseur als eerste aanspreekpunt fungeert namens de programmamanager. Daarbij onderhoud je als projectbeheerser nauw contact met de controller van BIJ12. Binnen de huidige begroting neemt daarnaast het opdrachtgeverschap aan het RIVM ter ontwikkeling en beheer van het AERIUS instrumentarium, als reken- en beleidsapplicatie, een bijzondere plaats in. Hierbij is sprake van een gezamenlijk opdrachtgeverschap met het Rijk en een in ontwikkeling zijnde wijze van verantwoording daarover. Samen met de unitmanager van BIJ12 zie je toe op de opdrachtverlening, budgettering en verantwoording namens de 12 provincies en sluit je daarvoor aan bij het betreffende opdrachtgeversoverleg. Als onafhankelijk gesprekspartner adviseer je zowel gevraagd als ongevraagd over de programmabeheersing. Als projectbeheerser richt jij je primair op de beheersing van geld binnen het project en zal je voor adviezen gebruik maken van budgetoverzichten, financiële administratie en voortgangsrapportages. Op dit moment wordt evenwel gewerkt aan voorstellen voor een nieuwe programmaorganisatie op het stikstofdossier en daarmee een verdere professionalisering van onder meer de programmabeheersing. In het licht daarvan is een verbreding naar andere beheersingsaspecten, zoals tijd, capaciteit en overig risicomanagement voorzien. Je zal gevraagd worden te adviseren om verbeteringen door te voeren op deze onderdelen voor een betere beheersing van het programma. Kortom de functie van projectbeheerser is een uitdagende functie binnen een omgeving waar complexe vraagstukken een belangrijke rol spelen, zelfstandig de taken uitgevoerd moeten kunnen worden en waar ruimte is voor ontwikkeling en initiatief op het vlak van projectbeheersing.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

BIJ12 levert via kennis en expertise een bijdrage aan de IPS. Met de programmabeheerser voorziet BIJ12 in de expertise op het vlak van programmabeheersing. De programmabeheerser heeft daarbij een adviserende en ondersteunende functie richting het managementteam in het verantwoording afleggen aan de bestuurlijke commissie respectievelijk gedeputeerde staten van de provincies. Er is een functionele relatie met de controller van BIJ12 voor de afstemming over de voortgang en de relatie met de administratie, begroting en verantwoording van BIJ12. Functievoorwaarden
 • Je beschikt over een HBO/WO-opleiding in een bedrijfskundige of economische richting aangevuld met minimaal 5 jaar relevante ervaring met projectbeheersing in een complexe en politiek-bestuurlijke omgeving.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met financiële projectbeheersing, waaronder het opstellen van begrotingen en financiële rapportages en kan hieraan op een hands-on werkwijze invulling geven.
 • Je hebt ervaring met de verdere uitbouw naar een bredere wijze van projectbeheersing binnen een organisatie die in ontwikkeling is.
 • Bekendheid met een ICT gedreven werkomgeving is een pre. Je bent een resultaat- en oplossingsgerichte persoonlijkheid.
 • Je weet je gesprekspartners te overtuigen.
 • Je hebt een uitstekend ontwikkeld analytisch vermogen en je bent klantgericht.
 • Je beschikt over team- en organisatiegerichtheid.
 1. Minimaal 5 jaar ervaring als senior adviseur op het gebied van project- of programmabeheersing binnen een overheidsorganisatie
 2. Minimaal 5 jaar ervaring met het werken binnen een overheidsorganisatie
 • aantoonbare ervaring met het werken met een financiële administratie en het op basis daarvan opstellen van financiële rapportages
 • Aantoonbare werkervaring op gebied van project- of programmabeheersing in een (zeer) politiek-bestuurlijke setting
 • Aantoonbare ervaring met het werken binnen een provinciale organisatie
 • Aantoonbare ervaring met het opstellen en beheren van een planning voor een complex programma of project.
 • Kennis van een financiële administratie, bij voorkeur Exact Globe.
 • Kennis van het baten en lastenstelsel.
 • Kennis van Excel en rapportagetools zoals Crystal Reports.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

15.06.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op