Utrecht

Senior adviseur werkgeversaanpak

Functie omschrijving

De werkgeversaanpak, richt zich richt op het beïnvloeden van mobiliteitskeuzes van werkgevers en zijn/haar medewerkers: voor zowel het moment van reizen, de modaliteit, de route en de spreiding over routes. In deze bijzondere Corona tijden ondersteunen we werkgevers bijvoorbeeld ook rondom thema’s als bestendigen van thuiswerken of het weer veilig en gezond terugkeren naar de werkplek. We werken 1-op-1 met de werkgevers in de regio maar ook via de zogenaamde gebiedsaanpak. Hierin benaderen we collectieven van werkgevers op bedrijventerreinen of via ondernemersverenigingen om samen te werken aan duurzame alternatieven om te reizen van en naar het werk. Speciale aandacht hebben we hierbij de komende periode voor het MKB. Deze is talrijk in de regio en vraagt een andere -nog nader uit te werken- aanpak. Goedopweg zoekt in het kader van de verdere versterking van haar werkgeversaanpak een senior-adviseur mobiliteit. We zoeken een senior-adviseur met ruime ervaring in het samenwerken met werkgevers in de regio op het gebied van (het stimuleren van) duurzaam mobiliteitsbeleid. Als adviseur overzie je zowel het vakinhoudelijke als het procesmatige speelveld goed, en je snapt wat er aan inhoudelijk advies, proces en activiteiten nodig is om werkgevers daadwerkelijk stappen te laten zetten richting (nog) duurzaam(er) mobiliteitsbeleid. Je beschikt over de juiste interventie skills om werkgevers nog meer in beweging te krijgen en daardoor de relatie met werkgevers nog verder te versterken. Je maakt zoveel mogelijk concrete afspraken/deals met werkgevers of groepen werkgevers, en je ondersteunt en faciliteert hen indien gewenst om de beoogde resultaten te bereiken. Je taken zijn:
 • Samen met het team werkgeversaanpak realiseren van de doelstellingen in het plan van aanpak werkgeversbenadering Goedweg.
 • Het op- en uitbouwen van relaties met relevante werkgevers; van de adviseur wordt verwacht dat zij/hij zelf relaties onderhoudt op directeuren/managementniveau en op uitvoeringsniveau, en dat zij/hij ondersteunt bij de relaties tussen CEO’s en bestuurders/programmamanager
 • Inventariseren van de behoeften van lokale bedrijven en instellingen t.a.v. mobiliteitsmanagement
 • Inventariseren van de oplossingsrichtingen en ruimte en ondersteunen in kiezen van passende maatregelen
 • Adviseren van bedrijven en instellingen over hoe de maatregelen te vertalen in te voeren in de praktijk (implementatie)
 • Sturen op en aanjagen van win-win kansen, tussen werkgevers onderling, tussen werkgevers en regionale en/of landelijke overheden, tussen werkgevers en OV-partners, en tussen werkgevers en marktpartijen die mobiliteitsdiensten aanbieden
 • Stimuleren van de gebieds- en of thema-aanpak duurzame mobiliteit
 • Mogelijkerwijs betekent het ook werkgevers zo goed mogelijk voorbereiden op een Minder Hinder periode ten tijde van grote wegwerkzaamheden als op verwachte wetgeving in het kader van het Klimaatakkoord
 • Samen met werkgevers en het team Programmabeheersing Monitoring & Evaluatie invulling geven aan de concrete doelstellingen, indicatoren en eenvoudige meetmethode om te komen tot het inzichtelijk maken van de gewenste (aantoonbare) resultaten die voor de werkgevers en overheden belangrijk zijn
 • Het opbouwen en onderhouden van een succesvolle samenwerking met diverse stakeholders binnen Goedopweg/overheden zoals met de bestuursadviseurs van de moederorganisaties voor de koers en voor het ambtelijke en bestuurlijke draagvlak, en de verschillende teams van Goedopweg voor een optimale inhoudelijke samenhang tussen de werkzaamheden.

Waar rekenen wij op?

 1. HBO-WO werk- en denkniveau
 2. Minimaal 5 jaar werkervaring in rollen/functies in werkgeversaanpak c.q. -benadering
 3. Minimaal 5 jaar werkervaring met in rollen/functies waarin u werkrelaties met directeuren, en (HR)managers van werkgevers hebt opgebouwd en onderhouden (in de regio Utrecht of andere regio’s)
 4. Minimaal 3 jaar ervaring om samen met stakeholders te werken aan plannen en deze om te zetten in concrete maatregelen en interventies die leiden tot de beoogde effecten
Dit breng je mee: - Kennis en ervaring met het adviseren van werkgevers over het verduurzamen van werkgerelateerde mobiliteit - Kennis en ervaring van de inhoudelijke vakgebieden van mobiliteitsmanagement, verandermanagement, communicatie en gedragsbeïnvloeding in de mobiliteit - Politiek bestuurlijke sensitiviteit - Zeer goede procesmatige vaardigheden om de samenwerking binnen Goedopweg, met andere collega’s van de moederorganisaties en andere projectleiders goed vorm te kunnen geven - Je bent pro-actief, resultaat- en samenwerkingsgericht, charmant overtuigend

Algemeen

Heb je interesse in deze functie? Let dan op, want voor alle functies geldt: • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode, soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist • Ervaring bij een overheidsorganisatie is altijd een grote pré, soms zelfs vereist • We ontvangen graag je CV, in het Nederlands, liefst in Word format • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, in anti-chronologische volgorde • Een referentie is een pré, soms vereist.

Categorie

Sociaal Maatschappelijk

Locatie

Utrecht

Publicatie datum

28.07.2020

Je kunt reageren tot

11.08.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op