senior auditor

Functie Omschrijving

De gemeente Breda zoekt voor de afdeling Concerncontrol:

1 senior auditor
(tijdelijk voor 32 uur per week)Werken voor Breda!
Lees meer over de gemeente Breda: https://www.breda.nl/gemeente-breda-bedrijfsinformatie

Breda heeft 184.000 inwoners. Dat maakt van ons de 9e stad van Nederland. Voor al onze inwoners en bezoeker investeren we in een stad die aantrekkelijk is voor iedereen. Die stad is grootstedelijk, groen en duurzaam. De stad is toegankelijk voor jong en oud als het gaat om sport, buitenruimte, kunst, zorgvoorzieningen en veel meer. Om alle ambities te realiseren beschikt Breda over een begroting van ruim € 660 miljoen en een fors investeringsprogramma.

Wat ga je doen?
Om vast te stellen of de uitkomsten van al onze processen betrouwbaar zijn en of we daarbij ook werken volgens wet en regelgeving, verricht de auditfunctie een cruciale taak.

Voor de controle van de jaarrekening voeren wij financial audits uit. Die liggen op het terrein van o.a. inkoop, HR, subsidies, Wmo, Jeugd, Participatie of grondexploitaties. Met ingang van 2022 zijn gemeenten verplicht om zelf een oordeel te geven over de rechtmatigheid van hun uitgaven. De auditfunctie is daarmee niet alleen het voorportaal van de accountantscontrole, maar loopt daar in de oordeelsvorming op voorruit. Breda heeft hier de afgelopen jaren behoorlijke stappen voorwaarts gezet. Wij stellen dan ook hoge eisen aan de uitvoering van financials audits en de eigen oordeelsvorming. Dat reikt verder dan alleen signaleren en rapporteren. Op basis van bevindingen willen we de organisatie ook in staat stellen tussentijds bij te kunnen bijsturen op de kwaliteit van processen of het herstel van (dreigende) onrechtmatigheden. De controle 2021 wordt een bijzondere. Over 2020 heeft de accountant een verklaring met beperking afgegeven. Dit noodzaakt tot vertaling van de bevindingen naar concrete verbeteringen in het financieel beheer.

De auditfunctie verricht ook specifieke onderzoeken of draagt daaraan bij. In 2019 is Breda gestart met het uitvoeren met zogenaamde kwalitatieve onderzoeken bij instellingen voor (jeugd)hulpverlening. Deze onderzoeken richten zich met name op de zorglevering van instellingen voor Jeugdhulpverlening, normstelling en de naleving van gemaakte contractuele en financiële afspraken. De onderzoeken worden nu ook uitgebreid naar aanbieders Wmo. De onderzoeken dragen bij aan de beleidsontwikkeling en de kwaliteit van sturing, (financiële) beheersing en de verantwoording van de jeugdhulpverlening.
De verdeling van uren tussen reguliere auditwerkzaamheden en het uitvoeren van specifieke onderzoeken wordt ingeschat op 60%/40%. Dus zo’n 20 uur voor reguliere auditwerkzaamheden en 12 uur voor specifieke onderzoeken. Het gaat om gemiddelden, de inzet op weekbasis kan anders zijn.

Als Auditor:
 • Maak je deel uit van de afdeling Concerncontrol, team Audit.
 • Voer je audits uit op voor de jaarrekening relevante processen en systemen en geeft daarbij een oordeel over de mate van beheersing en de getrouwheid/rechtmatigheid van de verantwoording.
 • Lever je een bijdrage aan de noodzakelijke verbeteringen. Daartoe ben je in staat op grond van je ervaring en (specifieke) expertise. Je bent breed inzetbaar, maar beschikt vooral over auditervaring in het Sociale Domein.
 • Voer je zelfstandig specifieke onderzoeken uit. Je werkt hiervoor in nauwe samenspraak met het management en medewerkers van de ketens Jeugd, Maatschappelijke Ondersteuning en Bedrijfsvoering.
 • Rapporteer je over je bevindingen aan de verantwoordelijke manager, directeur en concerncontroller. Je bewaakt een goede opvolging van de bevindingen, zowel in proces, bedrijfsvoering als beleid.

Wie zoeken we?
Je beschikt over een afgeronde opleiding bedrijfseconomie, aangevuld met een postmaster in operational of financial auditing. Je hebt ruime jaren ervaring als auditor of accountant (RA). Je beschikt over (actuele) ervaring bij gemeenten en je beschikt over aantoonbare auditervaring bij zorginstellingen. Als persoon ben je communicatief vaardig, sta je stevig als adviseur, kun je een brug slaan tussen audit en de organisatie, heb je tact en overtuigingskracht. Je bent natuurlijk gericht op resultaat en samenwerking. Je bent zelfstandig en weet snel een weg te vinden in het zelfstandig uitvoeren van audits en de advisering daarover.

Wat bieden wij?
Wij vergoeden een uurtarief van € 110,- per uur. Hiervoor zoeken we wel de beste kandidaat. In belangrijke mate zal het werk ook vanuit huis plaats vinden. Wekelijks stemt het auditteam werkzaamheden ook fysiek af. Om redenen van inhoud en sfeer.

Duur van de opdracht
Aanvang van de opdracht is bij voorkeur per direct. De duur van de opdracht is in elk geval tot 1 juni 2022. Het einde van de opdracht valt dan samen met de afronding van de accountantscontrole. Omdat de uitvoering en afronding van de kwalitatieve onderzoeken een exacte einddatum minder goed verdragen, kan voor dit deel van de opdracht (ca. 12-16 uur) het contract met 1 jaar worden verlengd. Indien de opdracht om redenen van kortere duur is, werken wij met een opzegtermijn van 1 maand.

Functie eisen (1) en -wensen (•)


 • Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).
 • Bij voorkeur tenminste 10 jaar actuele ervaring als auditor in de publieke sector (gemeente, provincie, ministerie). De laatste ervaring als senior auditor is niet ouder dan 2 jaar. Dit moet blijken uit het cv.
 • De opleiding tot (register)accountant, certified internal auditor of operational auditor afgerond. Dit moet blijken uit het cv en op verzoek moet uw kandidaat het geldige diploma hiervan kunnen tonen.
 • Uw kandidaat beschikt over aantoonbare ervaring met het zelfstandig uitvoeren van specifieke auditonderzoeken. Dit moet blijken uit het cv.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

28.11.2021

Contactpersoon

Administratie

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Brabant
 • Projectbasis
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318
Bezoekers van deze pagina bekeken ook deze banen:

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op