Den Haag

Senior beleidsmedewerker hulp bij het huishouden

Functie omschrijving

Het Sociaal Domein is actief op een breed terrein. Sinds de decentralisaties vanaf begin 2015 zijn de taken van de gemeente toegenomen. Wij zijn beleidsmatig verantwoordelijk voor de maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente. Onze afdeling ontwikkelt strategie, adviseert het bestuur en werkt nauw samen met zowel externe als interne partners om gemeenschappelijke doelen te bereiken. De positie van inwoners staat hierbij centraal. Extern werken we onder andere samen met (jeugd)zorg- en welzijn aanbieders en instellingen en verenigingen op het gebied van onderwijs, sport en kunst & cultuur. Het sociaal Domein bestaat naast de beleidsteams uit de uitvoeringsteams Werk, Scholing en Inkomen, Zorg & Inkomen, Handhaving en Jeugd en Gezinshulp (JGH). De uitvoeringsteams zijn verantwoordelijk van begeleiding naar werk tot leerplicht, jeugdzorg of inkomensondersteuning waarbij steeds meer onderscheid wordt gemaakt naar unieke behoeften, mogelijkheden en omstandigheden. Belangrijk daarbij is de juiste verbinding van beleid en uitvoering met expliciet aandacht voor integraal werken, en het zorgen voor een klimaat van leren en ontwikkelen voor de medewerkers.

Wie kiest voor werken bij het Sociaal Domein van de gemeente kiest voor werken bij een ambitieuze afdeling. Een lerende en wendbare houding past daarbij. Collega’s hebben het in zich om te netwerken, kwaliteiten en opdrachten dienstbaar te maken aan de noodzakelijke vragen en opgaven uit de samenleving. Het werk is waardevol, we kunnen écht het verschil maken. De sterke gerichtheid op samenwerking helpt om datgene in en voor de stad tot stand te brengen dat nodig is, binnen of buiten de grenzen van de afdeling of de gemeentelijke organisatie.

Opdracht De uitgaven hulp bij het huishouden blijven groeien in een tijd dat budgetten onder druk staan. Naast een mogelijke herziening van het stelsel (Het huidige contract voor Hulp bij het huishouden heeft een looptijd tot en met 31 december 2020) willen we ook verkennen of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden, die gericht zijn op beperking van de instroom en anders indiceren. Voor de voorbereiding van het nieuwe inkooptraject zijn inmiddels de eerste stappen gezet.

De gemeente is op zoek naar een senior beleidsmedewerker met ervaring van inkoop van Wmo-producten de zowel het te doorlopen inkooptraject als de mogelijke herziening van het stelsel kan vormgeven.

Tot de hoofdtaken en functie eisen behoren onderstaande zaken:

 • de huidige contracten tijdelijk voorzetten met een overbruggingscontract, rekening houdend met de Algemene Maatregel van bestuur reële kostprijs
 • starten met een marktconsultatie onder de bestaande en/of andere contractpartijen om vernieuwing binnen de hulp bij het huishouden te bespreken;
 • uitwerken hoe de inzet van Hulp bij het huishouden anders georganiseerd kan worden. (Bijvoorbeeld via een relatief eenvoudig aan te vragen basisvoorziening Hulp bij het huishouden en een uitgebreide indicatiestelling wanneer er meer inzet gevraagd wordt (Utrechts Model));
 • uitwerken hoe het beroep op de inzet van Hulp bij het huishouden kan worden verminderd door middel van het stimuleren of vergroten van zelfredzaamheid en eigen kracht (bijvoorbeeld Powerful Ageing);
 • het herpositioneren van de maaltijdverzorging en opvang of verzorging van kinderen/volwassen huisgenoten (categorie 2 van de Hulp bij het huishouden);
 • een beleidsmatige verkenning gericht op kostenbeheersing en zelfredzaamheid door implementatie van een andere manier van indicatiestelling en preventieve maatregelen.

Waar rekenen wij op?

 • Je beschikt tenminste over aantoonbaar WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt minstens 5 jaar beleidsmatige ervaring met complexe vraagstukken betreffende de sociale zekerheid, waaronder ervaring met (Wmo)inkoopprocedures;
 • Je hebt in de afgelopen 5 jaar minstens 3 jaar werkzaamheden verricht in gemeenten
 • Aantoonbare werkervaring met complexe vraagstukken betreffende de sociale zekerheid in de afgelopen 5 jaar
 • Aantoonbare kennis van hulp bij het huishouden in de afgelopen 5 jaar
 • Bekendheid met de lokale situatie/netwerk
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring binnen een gemeente in de afgelopen 5 jaar
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen het sociaal domein in de afgelopen 5 jaar

Categorie

Sociaal Maatschappelijk

Locatie

Den Haag

Publicatie datum

29.06.2020

Je kunt reageren tot

06.07.2020

Contactpersoon

P. Barendse
M: (06) 5086 0318

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Sociale Zekerheid
 • Overig Zorg / Gezondheid
 • Zuid-Holland
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op