Senior ICT inkoper

Functie Omschrijving

De twaalf provincies van Nederland hebben allemaal hun eigen karakter. Elke provincie kent een bijzondere geschiedenis, heeft een unieke cultuur en bezit kenmerkende landschappen. Provincies spelen een belangrijke rol bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op regionaal niveau, zoals de Klimaatopgave. Provincies leveren een bijdrage aan beleid en realisatie. Dat doen zij afzonderlijk, maar ook gezamenlijk via het Interprovinciaal Overleg (IPO), de koepelAchtergrond
Sinds enkele jaren werken de provincies samen aan de Interprovinciale Digitale Agenda, een programma gericht op de diverse aspecten van digitalisering van: ethiek, privacy, security, toepassing voor maatschappelijke opgaven tot het op orde brengen en houden van dienstverlening, bedrijfsvoering en databeheer. Provinciale medewerkers uit alle twaalf provincies werken in verschillende sporen (data, dienstverlening, innovatie en bedrijfsvoering) samen aan een breed scala van projecten. De drijvende kracht achter IDA is het programmabureau, met aan het hoofd de Programmamanager IDA.

Binnen IDA-spoor Bedrijfsvoering werken de provincies gezamenlijk aan operationele zaken als gezamenlijke inkoop van data, software en informatiesystemen. Hiermee kunnen kosten worden bespaard en kunnen we als provincies een vuist maken in de inkoop en zorgen dat wat we inkopen aan onze eisen voldoet. Als eerste stap is gewerkt aan een interprovinciaal Microsoft contract, dit is nu in de laatste fase. Samen met de nieuwe inkoopadviseur willen we als vervolgstap de mogelijkheid voor andere interprovinciale raamcontracten verkennen. Door gezamenlijk inkopen van standaarddiensten streven we naar kostenbesparing en betere voorwaarden voor elke provincie. Wat deze baan ook interessant maakt, is dat de provincies stevige ambities hebben als het gaat om circulair inkopen, duurzaamheid en social return. Jouw innovatieve ideeën hierover zijn van harte welkom.

Voor deze functie maak je, vanuit het inkoopteam van BIJ12, deel uit het van het programmateam IDA. Dit is een compact, dynamisch team dat werkt aan de digitale transformatie van de provincies;

Er is alle ruimte voor tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Op dit moment is het uitgangspunt binnen IPO hybride werken. Het is mogelijk te werken op kantoor in Den Haag en op locatie BIJ12 in Utrecht.

Wat ga je doen
 • Als inkoopadviseur begeleid je complexe ICT aanbestedingen en draag je daarmee bij aan projecten die zich op strategisch niveau afspelen. Denk aan de aanschaf van hardware, telefonie of inhuur personeel. Er zijn meerdere stakeholders (gezamenlijke provincies) en daarmee ook verschillende belangen bij betrokken. Je coördineert deze trajecten en werkt daarbij samen met collega’s vanuit verschillende provincies.
 • Je begeleidt meerdere inkooptrajecten tegelijkertijd. Trajecten lopen vanaf het peilen en combineren van klantbehoeften bij de provincies, advisering in de aanbestedingsstrategie t/m contractuele afwikkeling en nazorg. Dankzij jou verloopt het traject gerechtelijk en procestechnisch vlekkeloos en worden alle deadlines gehaald.
 • Je bent een stevige gesprekspartner en adviseur voor het projectteam en andere betrokkenen, van opdrachtgever tot aanbestedingsjurist tot marktpartijen die zich voor een aanbesteding inschrijven. Je zorgt ervoor dat de deelnemende provincies maximaal resultaat halen uit de gezamenlijke inkooptrajecten en bewijst daarmee het succes van interprovinciale samenwerking.
 • Je hebt de vaardigheid om het interprovinciale inkoopproces verder vorm te geven in goede samenspraak met de provincies en BIJ12.
 • Je verantwoordt periodiek de voortgang van je werkzaamheden aan de programmamanager IDA, de regiegroep IDA en (wanneer gevraagd) de Bestuurlijke Kopgroep Digitalisering.
 • Je borgt een goede aansluiting met de inkoopafdelingen van de provincies door centrale afstemming te zoeken bij het IPP (inkoopplatform provincies)
 • Je adviseert en ondersteunt het inkoopteam BIJ12 op het gebied van complexe inkoop- en aanbestedingstrajecten

Aantal uur per week: 24
Verlengingsopties: 4 x 6 maanden

Verlenging vindt plaats op basis van verder gelijkblijvende contractuele voorwaarden (waaronder het uurtarief).

Functie eisen (1) en -wensen (•)


 • Shortlistcriterium 1 Aantoonbare werkervaring van minimaal 10 jaar met het inkopen van diensten op tactisch niveau bij een aanbestedende dienst.
 • Shortlistcriterium 2 Aantoonbare recente werkervaring met het zelfstandig begeleiden van Europese inkoopprocedures van begin tot eind Aantal begeleide Europese inkoopprocedures binnen de afgelopen 5 jaar:
 • Shortlistcriterium 3 Aantoonbare werkervaring bij decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen).
 • Shortlistcriterium 4 De aangeboden kandidaat heeft de opleiding van NEVI 1 Publiek en of NEVI 2 Publiek dan wel een vergelijkbare opleiding op het gebied van inkoop in de publieke sector succesvol afgerond

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
• ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

29.06.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op