Senior Jurist

Functie omschrijving

Functieomschrijving:

Het Kadaster
Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over de ligging van vastgoed in Nederland en de daarmee samenhangende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Als zelfstandig bestuursorgaan is dat onze wettelijke taak. Onze gegevens bieden houvast bij het onderzoeken van maatschappelijke vraagstukken, of het nu gaat om de beste route voor een nieuwe snelweg, actuele ontwikkelingen op de woningmarkt of het in beeld brengen van leegstand.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team Juridische Bewaring en Landinrichting (JBL) is op zoek naar een senior jurist.

Het team Juridische Bewaring en Landinrichting is een afdeling binnen Data Governance en maakt deel uit van de directie Data, Governance en Vernieuwing.

Het team van bewaarders is nauw betrokken bij de primaire taken van het Kadaster maar wordt ook buiten het Kadaster (zelfs buiten de landsgrenzen) als expertise-eenheid erkend en gezien als vraagbaak en kennis- en sparringpartner.

Opdrachtomschrijving

De senior jurist zal worden ingezet aan de bewaarderstelefoon. Bij de bewaarderstelefoon kunnen klanten en interne medewerkers terecht met vragen ten aanzien van complexe juridische vraagstukken. De bewaarderstelefoon is gedurende werkdagen dagelijks van 9.00 - 17.00 uur bereikbaar. Per dag komen gemiddeld 75 telefonische vraagstukken binnen die

worden in behandeling genomen, gelogd en diezelfde dag beantwoord.

Ook kan de senior jurist worden ingezet voor de werkzaamheden in het verzoek tot verbetering proces (VTV-proces) die voortvloeien uit de inwinnings- en bijwerkingstaken in de Basisregistratie Kadaster. In dit proces kunnen klanten (notarissen) en interne medewerkers terecht met vragen ten aanzien van complexe juridische vraagstukken over het door de bewaarder gedane verzoek tot verbetering, de wijze van verbeteren en de vragen die daarover zijn gerezen.

Wij zoeken een senior jurist, die enthousiast wordt van optimale serviceverlening aan onze in- en externe klanten, met een ijzersterk inlevingsvermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden.Verantwoordelijkheden:

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn

 • het geven van richtlijnen, aanwijzingen en adviezen met betrekking tot de openbare registers en Basisregistratie Kadaster, alsmede juridische en vakinhoudelijke informatieverstrekking;
 • het ondersteunen van de interne organisatie bij de toepassing van de Kadasterwet en andere relevante regelgeving;
 • het voorbereiden van beslissingen met betrekking tot inschrijvings- en registratievraagstukken;
 • het functioneel aansturen en het begeleiden van andere medewerkers aan de bewaarderstelefoon of medewerkers betrokken bij het VTV-proces;
 • het juridische inhoudelijke aanspreekpunt voor onze in- en externe klanten aan de telefoon of per e-mail;
 • het afhandelen van juridische complexe vraagstukken met betrekking tot registratieve werkzaamheden;
 • het correct, helder en foutloos schriftelijk vastleggen van de klantvraag en de afwikkeling daarvan in de loggingssystemen;
 • het ondersteunen van een bewaarder in een vernieuwings- en/of opschoningsproject, alsmede inzetbaar voor rechtszekerheids-, vastgoed- en geodata vraagstukken.


Functie eisen (1) en -wensen (•)

 1. Verplichte opgave van uw gewaarmerkte KVK-uittreksel. Hieruit moet de tekenbevoegdheid van de ondertekenaar van de onderhavige overeenkomst blijken
 2. U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria
 3. Academisch werk- en denkniveau met een afgeronde studie Notarieel Recht
 4. Minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan als (kandidaat-)notaris in een registergoederenpraktijk van een notariskantoor
 5. Minimaal 10 jaar ervaring met vastgoedrecht, ondernemingsrecht en personen- en familierecht
 6. Minimaal 5 jaar ervaring met de interactie tussen de notaris en een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert
 7. Minimaal 5 jaar ervaring met de werking van het stelsel van basisregistraties en bij voorkeur ervaring opgedaan met juridische registratieve werkzaamheden

Je kunt reageren tot

01.12.2022

Contactpersoon

Administratie

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op