Weesperstraat, 430, 1018DN, AMSTERDAM

Senior projectmanager Weespersluis en Cacaokwartier

Functie omschrijving

Opdrachtomschrijving

Weespersluis is een woonproject in de Bloemendalerpolder tussen Muiden en Weesp. Het project is gestart voor de ambtelijke samenvoeging tussen Weesp en Amsterdam en valt derhalve buiten het Amsterdamse plaberum en de Amsterdamse systematiek. Bijzonder is dat het grondeigendom volledig bij de GEM ligt, het consortium van marktpartijen. Volgens de Samenwerkings- en Uitvoeringsovereenkomst (SUOK ) 2012 zijn er 2750 woningen gepland, inmiddels uitgebreid naar 3500. De wijk heeft drie deelgebieden, een school, een sporthal, en een ontwikkelend centrum, met 1 hectare voor maatschappelijke voorzieningen. Eén derde van het gebied wordt bebouwd; de rest blijft groen en waterrijk. Het project, ontwikkeld door GEM Bloemendalerpolder en getoetst door de gemeente, omvat circa 1300 opgeleverde woningen. Het project wordt ontwikkeld per woonveld. Het project kent een eigen kwaliteitsteam dat door de gemeenteraad is gemachtigd om de welstandsbeoordeling te doen. De ambtelijke organisatie van Weesp valt sinds 2020 onder Amsterdam. Het is een grootstedelijk project, het bestuurlijk opdrachtgeverschap ligt bij het college van Amsterdam. De gemeente Amsterdam beheert de openbare ruimte na oplevering. Nieuwe plannen maken extra woningen en voorzieningen mogelijk.

Project Cacaokwartier

Het Cacaokwartier-project transformeert een deel van het Van Houtenindustriepark in Weesp naar een gebied dat beter aansluit op de veranderende vraag, waaronder woningbouw. Op 21 april 2020 stelde de gemeenteraad van Weesp een ontwikkelkader vast. Diverse ontwikkelaars werken aan een plan voor circa 465 woningen. Echter, de eigenaar van Van Houtenindustriepark 25 (één van de panden die wel binnen het projectgebied en ontwikkelkader valt) heeft niet bijgedragen aan deze nota en is niet in het project opgenomen. Op 10 maart 2022 werd de nota van uitgangspunten, met amendementen over parkeerplaatsen en bouwhoogte, vastgesteld. Vanwege zorgen over de haalbaarheid na deze amendementen, wordt een aangepaste nota voorbereid.

Werkzaamheden

Voor dit project zoeken wij een ervaren Senior projectmanager die integraal (eind)verantwoordelijk is voor:

 • Leidinggeven aan een multidisciplinair team (RO-juristen, stedenbouwkundigen, ontwerpers openbare ruimte, verkeerskundigen, technisch projectleiders, communicatieadviseurs);
 • Ambtelijk toetsen en controleren van ontwerpen voor deelplannen en deelprojecten binnen de kaders van de SUOK, bestemmingsplan, exploitatieplan en aanvullende afspraken;
 • Controleren en begeleiden van de aanleg van infrastructuur en openbare ruimte, inclusief herprofilering van de Korte Muiderweg, water, parken en natuurgebied het Breedland;
 • Omgevingsmanagement en communicatie: Betrekken van en communiceren met inwoners, managen van verwachtingen, zorgen voor verkeersveiligheid en scheiden van bouw- en woonverkeer;
 • Uitvoering tweede allonge SUOK: Toetsen van stedenbouwkundige plannen, voorbereiden en toetsen van stukken omgevingsplan, en realiseren extra maatschappelijke voorzieningen;
 • Bovenplanse opgaven: Aanpakken van opgaven zoals het verbeteren van langzaamverkeersverbindingen;
 • Fungeren als eerste aanspreekpunt voor het consortium van marktpartijen (GEM), provincie, waterschap en Rijk;
 • Samenwerking tussen gezondheidsbedrijf Abbott en de gemeente faciliteren, in samenwerking met de projectmanager van Cacaokwartier;
 • Fungeren als eindverantwoordelijke en coachend optreden richting de projectmanager die het gemeentelijk projectteam leidt.

Functie eisen (1) en -wensen (•)

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft minimaal zeven tot tien jaar relevante werkervaring met omvangrijke en/of complexe fysiek-ruimtelijke projecten in de gebiedsontwikkeling
 2. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring en netwerk binnen Amsterdamse Gebiedsontwikkeling
 3. De aangeboden kandidaat heeft 7 tot 10 jaar ervaring met leidinggeven aan projectteams of projectorganisaties van professionals

Wensen:

 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het werken in directe relatie met politieke bestuurders
 • De aangeboden kandidaat beschikt bij voorkeur over kennis van de gebiedsontwikkeling in Weesp
 • De aangeboden kandidaat heeft bij voorkeur meerjarige aantoonbare werkervaring met publiek private samenwerking

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Reageer dan via de website van www.zuidprofs.nl voor de meest uitgebreide terugkoppeling.
En let op, want voor onze functies geldt:
 • De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast.
 • ZZP is niet altijd mogelijk.
 • Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
 • Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
 • We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format.
 • Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Locatie

Weesperstraat, 430, 1018DN, AMSTERDAM

Je kunt reageren tot

17.06.2024

Contactpersoon

Robot

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
 • Noord-Holland
Werkervaring
 • 2 - 5 jaar
 • 5 - 10 jaar
 • 10 jaar of meer
 • Projectbasis
 • Interim
 • 32 uur
Heb jij interesse?
Pitrick Barendse
Mobiel: (06) 5086 0318

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op