Senior Strategische Planner

Functie omschrijving

Description

Periode: Van 1-5-2021 tot 31-12-2021 Met 16 verlengingsopties van 1 maand, tot een maximale inleentermijn van 24 maanden. Belasting: 12 -16 uur per week gemiddeld Tarief: max. 125 euro per uur inclusief reiskosten, exclusief BTW Voor de uitvoering van herstel aan het wervengebied in Utrecht zijn we op zoek naar een senior strategisch planner. Het wervengebied is het kloppend hart van Utrecht. Het programma Wervengebied in Utrecht staat voor de opgave het gehele wervengebied veilig, functioneel en met behoud van erfgoed te herstellen. Als onderdeel van het programma is het uitvoeringsteam op zoek naar een senior strategische planner die in staat is bestuurlijke concepten en (omgevings)belangen te vertalen naar een praktische uitvoering. En omgekeerd de mogelijkheden, onmogelijkheden en risico’s van de uitvoering weer te geven op zoek gaat naar de kansen zodat op projectniveau en programmaniveau duidelijk is wat er speelt en heldere keuzes kunnen worden gemaakt. Het project heeft te maken met grote complexiteit door het aantal betrokken partijen, een zich ontwikkelende organisatie én kaders en wordt gerealiseerd in een omgeving met veel dynamiek, monumentale waarde en archeologische onzekerheden. De urgentie van aan elkaar grenzende onderdelen is soms heel groot en dan weer minder groot, waardoor het werkgebied versnipperd, terwijl efficiëntie en effectiviteit belangrijk zijn om de projecten in het gebied beheersbaar te houden. Je taken zijn: De werkzaamheden hebben een direct en groot effect op de leefbaarheid in de binnenstad. Keuzes worden voorgelegd door scenario’s inzichtelijk te maken en besluiten worden verwerkt naar en praktische aanpak. Hierbij wordt geschakeld tussen strategisch, tactisch en operationeel niveau. Relaties tussen de onderdelen worden onderzocht op de essentie, wenselijkheid en realisme. De planning is de leidraad van het uitvoeringsteam. De planning biedt de flexibiliteit op korte termijn en houvast en richting voor de lange termijn. De planner versterkt het draagvlak voor de aanpak en gestelde prioriteiten in het uitvoeringsteam en programma. Kortom een planning als communicatiemiddel de strategisch planner input van verschillende abstractieniveaus omzet in stuurinformatie voor het project en advies voor het programma. Conceptueel denken en de vertaling kunnen maken naar de praktijk. Jij bent :

  • Je kan een strategische planning, scenario planning en besluitvorming processen opstellen en laten eindigen met concrete doelstellingen.
  • Je bent analytisch ingesteld, sterk in oplossingsgericht werken en denken en je bent in staat te handelen vanuit verschillende disciplines.
  • Kan complexe vraagstukken inzichtelijk maken.
  • Ervaring met werken in bestuurlijke/politieke omgeving.
  • Je hebt ruime ervaring met Excel en andere data gerelateerde systemen en je bent handig in het visueel maken van deze data in planningstools.
  • Je kan coachen in de vorm van begeleiden van nieuw aangestelde (junior) planners die de gehele breedte van het vak dienen te leren.

Algemeen

Heb je interesse in deze functie?
Klik dan op de blauwe Solliciteer button op deze pagina.
En let op, want voor onze functies geldt:

• De meeste functies zijn tijdelijke functies voor een langere periode. Soms met uitzicht op vast. ZZP is niet altijd mogelijk
• Goede beheersing van het Nederlands is voor alle functies vereist
• Ervaring bij een overheidsorganisatie is een grote pré, soms een eis.
• We ontvangen graag jouw CV in het Nederlands, liefst in Word format
• Vermeld je functies en werkzaamheden inclusief jaartallen en maanden, meest recente bovenaan.

Je kunt reageren tot

20.04.2021

Contactpersoon

P. Barendse

Benieuwd?

Meer weten over ZuidProfs? Over de manier waarop wij de beste kandidaten vinden voor je vacature? Of wat je mogelijkheden zijn als je via ZuidProfs aan het werk gaat?

Neem contact op